Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Accident RCA

Nimeni nu are garanția că nu va fi nevoit să treacă prin asemenea eveniment nefericit. Chiar dacă suntem foarte prudenți la volan, un accident se poate întâmpla oricând și oricui. Noi am decis să-ți oferim câteva sfaturi utile care te vor ajuta să treci cât mai ușor peste o asemenea situație.
Trebuie să știi că în dependență de gravitatea accidentului există câteva proceduri de documentarea a cazului asigurat.
Accident cu daune nesemnificative (până 15 000 lei) și fără răniți/victime
Accidentele cu daune materiale nesemnificative (de până la 15000 lei), fără vătămări corporale și fără victime, pot fi documentate cu ajutorul procedurii Constatare Amiabilă
Constatarea amiabilă este procedura simplificată și benevolă de documentarea a accidentului de autovehicul, prin completarea și semnarea de către conducătorii auto a formularului „Constatare amiabilă de accident”. Părțile de comun acord, completează formularul de constatare amiabilă de accident (urmând instrucțiunile de completare de pe partea verso a formularului), și în decurs a 48 ore anunță asigurătorul șoferului vinovat pentru a deschide dosarul de daune și de a cere despăgubire. Se recomandă ca la sediul companiei de asigurare să se prezinte ambele părți.
Fii foarte atent când alegeți această procedură, deoarece este necesar ca situația Dvs să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. Achiziționeaza asigurare

Achiziționeaza asigurare de la rapidasig.md și primește formularul de constatare amiabila.

2. RCA valabilă, emisă cu cel puțin 24 ore

La momentul producerii accidentului, ambii participanți dețin polița de asigurare RCA valabilă, emisă cu cel puțin 24 ore înainte de producerea accidentului;

3. Nu există victime

În rezultatul accidentului nu există victime sau vătămări corporale.

5. Daune materiale < 15 000 lei

Accidentul este soldat cu daune materiale nesemnificative, mai mici de 15000 lei;

7. Foto locul accidentului

Părțile implicate în accident au posibilitatea tehnică de a fotografia locul accidentului rutier sau de a înregistra datele martorilor (dacă aceștia există).

4. Doar DOUĂ autovehicule

În accident trebuie să fie implicate doar DOUĂ autovehicule.

6. Există consimțământul

Există consimțământul ambilor conducători, privind documentarea accidentului prin procedura de constatare amiabilă și este identificata persoana răspunzătoare de producerea accidentului.

Totuși, dacă măcar una din condițiile de mai sus nu este respectată, este necesar să anunțați poliția!
În termen de 2 zile lucrătoare de la data producerii accidentului, persoana păgubită depune cererea de despăgubire la asigurătorul persoanei vinovate.
Asigurătorul este în drept să refuze achitarea despăgubirii de asigurare în cazul în care formularul „Constatare amiabilă de accident” este completat în mod ilizibil, este incomplet, conţine date contradictorii sau eronate, cu excepţia cazului în care asiguratul sau păgubitul a contribuit la înlăturarea erorilor, asigurătorul având posibilitatea să le înlăture.
Completați împreună cu celălalt șofer un formular de constatare amiabilă. Acesta este atașat poliței RCA. Păstrați una din cele două foi autocopiative.
Dacă cereți despăgubire, pentru că sunteți nevinovat, depuneți formularul completat la compania care a încheiat asigurarea RCA a celuilalt șofer.
Dacă nu cereți despăgubire, pentru că ați fost vinovat, trebuie să îl depuneți la compania dumneavoastră de asigurări unde aveți o poliță CASCO sau plătiți reparația a din surse proprii.
Accident cu daune mari (peste 15 000 lei) și fără răniți/victime
În cazul în care, valoarea pagubei depășește suma de 15000 lei, se recomandă să mergeți împreună cu celălalt șofer/șoferi la secția de poliție pe teritoriul căreia s-a produs accidentul rutier. Sau să sunați la 112 pentru a informa Poliția Rutieră despre accident.
În vederea compensării daunei materiale, șoferul declarat vinovat va da o copie a asigurării sale RCA șoferului nevinovat. Șoferul vinovat își va repara mașina folosind asigurarea facultativă CASCO sau plătind costul reparației din surse proprii.
Asigurarea RCA nu vă poate scuti de răspunderea penală și contravenționlă.
Conform Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr.414-XVI din 22.12.2006, companiile de asigurări urmează:
să solicite organelor şi instituţiilor competente (poliţia, unităţile de pompieri, procuratura sau instituţiile medicale) informaţii despre accident şi consecinţele lui;
să examineze bunurile avariate şi să încheie, în termen de 5 zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului de autovehicul, un proces-verbal de constatare a pagubelor;
să închidă dosarul de daune privind pagubele materiale în cel mult 15 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document necesar finalizării dosarului;
să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale sau decesul în cel mult 10 zile calendaristice din data depunerii de către păgubit a ultimului document de confirmare a pagubelor;
să achite despăgubirea de asigurare în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării dosarului de daune.
Asigurătorul este obligat să soluționeze cererea şi să achite despăgubirea de asigurare în cel mult 3 luni din data depunerii cererii de despăgubire.
Dacă asigurătorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat proces-verbal de constatare a pagubelor în termen de 5 zile, persoana păgubită este în drept să apeleze la serviciile experților independenți sau ale unităților de specialitate pentru constatarea pagubelor, fără a prezenta asigurătorului bunurile avariate – înștiințând asigurătorul prin scrisoare recomandată.

În cazul în care considerați că drepturile dvs. vă sunt încălcate de către compania de asigurări, vă puteți adresa cu o plângere către Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Această instituție este în drept să sisteze, la necesitate, activitățile companiei dacă ea are încălcări grave. De obicei, după implicarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, soluționarea problemei enunțate este mai simplă. O circumstanță importantă pe care trebuie să o cunoașteți este faptul că, în caz de încălcare a termenului de plată a indemnizației despăgubirii de asigurare din vina asigurătorului, acesta va plăti asiguratului, beneficiarului asigurării şi/sau păgubitului, pentru fiecare zi de întârziere, penalitate de 0,1% din suma indemnizației sau despăgubirii.

Accident cu daune mari și cu răniți/victime
În cazul în care, accidentul rutier s-a soldat cu victime, trebuie să sunați imediat la 112 pentru a solicita intervenția Poliției Rutiere și Ambulanței. Nu părăsiți locul accidentului, așteptați echipajul de poliție pentru a încheia procesul verbal.
Asigurarea RCA va acoperi daunele produse de șoferul vinovat de accident. Limitele de despăgubire sunt:
Daune materiale până la 1 000 000 lei;
Vătămări corporale până la 1 000 000 lei per persoană, dar nu mai mult de 5 000 000 lei indiferent de numărul de persoane implicate în accident.
Asigurarea RCA nu vă poate scuti de răspunderea penală și contravenționlă.
Importanţa RCA-ului apare și în cazul în care asiguratul este implicat într-un accident rutier în urma căruia au loc vătămări corporale din vina acestuia. Persoana păgubită precum şi moştenitorii persoanelor decedate primesc despăgubiri din partea companiei de asigurări a celui ce a produs accidentul.
După ce este stabilit vinovatul accidentului şi acesta deţine poliţă de asigurare RCA, despăgubirile pentru vătămările corporale sau deces sunt achitate de către asigurător în baza unei cereri depuse de victimele accidentului sau rudele acestora.
Dacă victimele accidentului au fost internate pentru recuperare, acestea trebuie să adune toate actele (cecuri, facturi etc.) care confirmă cheltuielile suportate în procesul de reabilitare. În caz contrar, asigurătorul poate refuza achitarea acestor despăgubiri.
O altă prevedere a Legii nr.414-XVI din 22.12.2006, stabileşte că în cazul decesului unei terţe persoane, indiferent în maşina cărui conducător auto se afla (a vinovatului sau păgubitului), partea consistentă a despăgubirii de asigurare va include salariul pierdut de persoanele întreţinute de defunct, adică salariul de până la vârsta de pensionare.
Este de menţionat că în urma survenirii accidentelor pot apărea şi situaţii de altă natură, cum ar fi: părăsirea locului accidentului de către şoferul vinovat, lipsa asigurării etc.
Pentru variatele situaţii care pot apărea, legislaţia naţională, ca şi cea a altor state prevede fonduri de protecţie a asiguraţilor de răspundere civilă auto Conform actelor normative, acestea sunt formate din:
a
Fondul naţional de garanţie;
b
Fondul de protecţie a victimelor străzii;
c
Fondul de compensare.
În cazul în care făptaşul accidentului nu a fost identificat sau în alte situaţii similare, victima urmează să primească despăgubiri de la Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA), în baza aceloraşi acte.
Accident când făptașul nu a fost identificat
Fondul de protecţie a victimelor străzii (FPVS) este destinat plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri si vătămări corporale sau deces dacă autovehiculul sau autorul accidentului a rămas neidentificat ori posesorul autovehiculului răspunzător de producerea accidentului nu a respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto sau autovehiculul a fost obţinut pe cale ilicită.
La 31 decembrie 2015, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, care este gestionat de Biroul Național al Asigurătorilor Auto, avea un sold de 16,5 milioane lei. Banii au fost vărsați în cont de companiile de asigurări din Republica Moldova care vând polițe de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).
Fiecare companie contribuie la acest fond cu 1% din banii acumulați din vânzările RCA. Orice persoană poate să-și depună dosarul la BNAA, cu o singură condiție: cel care i-a avariat autovehicul sau i-a produs vătămări corporale să nu fi avut RCA sau a fugit de la locul faptei și a rămas neidentificat. După ce i-au fost acceptate actele, persoana primește ajutor financiar în cel mult 90 de zile.
Dacă e vorba de accidentarea mijlocului de transport, la dosar trebuie anexate rezultatele evaluării unui expert independent care stabilește cât ar costa reparația mașinii.
În cazul decesului victimei, FPVS acoperă toate cheltuielile suportate de familie pentru înmormântare. Legislația națională nu prevede achitarea unor ajutoare materiale pentru rudele decedatului, așa cum se întâmplă în majoritatea țărilor. Din același Fond de Protecție a Victimelor Străzii se achită și ajutoare materiale pe viață pentru persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă în urma unor accidente rutiere. Suma se calculează din salariul pe care îl primea persoana în momentul în care s-a produs tragedia.
Nu doar victimele directe ale accidentelor sunt despăgubite. Dacă persoana are copii minori, aceștia primesc până la majorat indemnizații, pentru că și-au pierdut întreținătorul. Ajutoarele nu pot fi mai mici decât coșul minim de consum aprobat de autorități la data producerii accidentului.
Limitele despăgubirilor:
Cuantumul prejudiciului suferit de persoanele păgubite prin accidente de autovehicule se stabileşte în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112) şi actele emise în acest sens.
Despăgubirile de asigurare din Fondul de protecţie a victimelor străzii se vor efectua în limita disponibilităţilor sale şi nu vor depăşi limitele stabilite la art.14., adică:
1 000 000 de lei - la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident;
Vătămări corporale până la 1 000 000 lei per persoană, dar nu mai mult de 5 000 000 lei indiferent de numărul de persoane implicate în accident.
Cine NU poate beneficia de despăgubiri:
Fondul de Protecție a Victimelor Străzii nu acordă sprijin financiar pentru mașinile găsite avariate în parcare;
Nu pot beneficia de despăgubiri nici persoanele care au urcat de bunăvoie în autovehiculul vinovat de producerea accidentului, dacă se dovedește că acestea știau că șoferul nu deține poliță RCA sau dacă știau că autovehiculul este dobândită pe cale ilicită.