Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 8:30 - 19:00, sîmbata între 9:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Orange: +373 68 93 01 91 Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 118

Contacte

Asigurarea de accidente

Utilitatea asigurării de accidente pentru angajaţi, elevi şi studenţi

Accidentele au loc oriunde şi în momente neaşteptate, în cele mai multe cazuri, consecinţele de natură medicală fiind mai severe decât ne-am putea imagina. Rapidasig oferă produse de asigurări de accidente adaptate celor mai variate domenii de activitate. Fie că vorbim de societăţi de transport, de membri ai echipelor sportive, de şcoli sau grădiniţe, sau de grupuri de copii plecaţi în tabere, veţi găsi cu siguranţă la noi asigurarea de accidente care răspunde nevoilor dvs. concrete de protecţie.

Asigurarea de accidente colectivă este destinată atât angajatorilor ce au drept obiectiv creşterea performanţei companiilor (indiferent de domeniul de activitate) prin motivarea şi fidelizarea personalului, cât şi instituţiilor de învăţământ (grădiniţe, cămine de zi, cămine de copii, şcoli, internate şcolare, licee, şcoli profesionale, universităţi).

Produsul dat posedă un şir de avantaje incontestabile:

 • tipurile de riscuri şi sumele de asigurare pentru fiecare dintre ele se determină în dependenţă de dorinţa clientului (obligatorii se consideră riscurile „deces” şi „invaliditate”);
 • achitarea despăgubirii conform unui risc nu reduce sumele de asigurare pe celelalte riscuri;
 • sumele de asigurare pentru riscurile „deces” şi „invaliditate permanentă” pot să nu coincidă;
 • posibilitatea compensării cheltuielilor real suportate în urma apariţiei accidentului;
 • achitarea despăgubirii pentru riscul de invaliditate independent de sistemul naţional de determinare a grupei de invaliditate;
 • calcularea primei de asigurare independent de vârsta asiguratului;
 • toate contractele de acest tip sunt reasigurate.

Poliţa de asigurare de accidente propune protecţie în cazul apariţiei următoarelor riscuri:

 • invaliditate permanentă – incapacitatea de a lucra, ca rezultat al accidentului;
 • decesul în urma accidentului;
 • trauma – leziunea corporală provocată ţesuturilor sau organelor ca rezultat al unui accident. În cazul traumei, asigurătorul achită persoanei accidentate procentul corespunzător din suma de asigurare pentru riscul de traumă. În cazul traumatizării a mai multor părţi ale corpului sau organelor, procentele corespunzătoare se sumează;
 • cheltuieli în caz de accident – includ cheltuielile de vindecare şi reprezintă costurile apărute pentru înlăturarea urmărilor accidentului, conform recomandării medicului şi sub supravegherea acestuia, precum şi transportarea asiguratului de la locul accidentului până la cel mai apropiat spital;
 • cheltuieli de spitalizare – pentru fiecare zi de spitalizare a persoanei accidentate se achită indemnizaţia diurnă de spitalizare prevăzută în contract.

Caz asigurat se consideră orice eveniment produs independent de voința asiguratului, cu efect spontan şi din exterior asupra corpului său din punct de vedere mecanic sau chimic şi care aduce cu sine vătămare corporală, invaliditate sau deces, inclusiv:

 • înecul;
 • leziunile termice provocate de fulger sau curent electric;
 • inhalarea de gaze sau vapori, ingerarea de substanţe toxice – excluzând cazul în care aceste acţiuni se petrec treptat;
 • fracturile de oase cu sechele permanente; rupturile de muşchi, tendoane, ligamente şi vene, cu sechele permanente; precum şi afecţiuni mecanice cu sechele permanente ale coloanei vertebrale;
 • acţiunile ilicite ale terţelor persoane ce au afectat integritatea corporală a asiguratului;
 • accidentele rutiere, aviatice, etc.

Consecinţele unui accident în urma căruia unul din angajaţii dvs. nu va mai fi apt de lucru (temporar sau permanent) pot fi dintre cele mai diverse – de la scăderea veniturilor şi pierderea clienţilor, până la periclitarea afacerii. Prin urmare, pentru evitarea unor situaţii de acest gen, este necesar de a reduce din riscuri prin contractarea unei asigurări colective de accidente.

Asigurarea de accidente

Accidentele se pot întâmpla oricui şi se întâmplă mai des decât ne așteptăm. Vi se pot întâmpla chiar dvs. şi de cele mai multe ori acestea vă găsesc nepregătit financiar.

body injuries

Alunecaţi pe gheață, vă accidentaţi în gospodărie sau vă răniţi la locul de muncă, în timpul unui incendiu apărut în locuința dvs. ori într-un accident rutier – toate acestea sunt doar câteva exemple dintre cele mai comune. V-aţi gândit cum dvs. și familia dvs. ați fi afectați financiar dacă dvs. sau oricare din membrii familiei ar suferi un accident şi în consecință, ar trebui să suportaţi diverse cheltuieli – intervenții chirurgicale, de spitalizare şi tratament – sau mai grav, aţi suferi o invaliditate permanentă și nu ați mai putea desfășura activitățile curente.

Gândiţi-vă ce ar însemna lipsa unei asigurări de calitate pentru accidente în aceste momente în care numai la bani, acte sau la orice alte detalii financiare nu vă puteţi gândi. Tot ce vă doriţi este să soluționaţi problema pe care o aveţi în acel moment, cât mai simplu și mai rapid, iar asigurarea de accidente a persoanelor de la Rapidasig face exact acest lucru – vă oferă șansa rapidă și simplă de a nu vă mai gândi la orice ține de partea financiară ci de a vă concentra mai mult pe vindecarea sau recuperarea de după respectivul accident.

Puteţi să faceţi asigurarea pentru dvs., dar și pentru cei apropiați, atât timp cât vă încadraţi în intervalul de vârstă 3–65 ani.

Asigurarea acoperă riscuri extinse precum:

 • pierderea temporară a capacităţii de muncă;
 • invaliditatea permanentă;
 • decesul;
 • trauma;
 • cheltuielile de spitalizare;
 • fractura;
 • cheltuielile cauzate de accident.

Asigurarea se poate încheia pe o perioadă de un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de un an, dar nu mai puţin de o lună. Prima de asigurare se stabileşte în funcţie de meseria sau profesia persoanei asigurate.

Sumele asigurate sunt stabilite conform opţiunilor persoanei care încheie asigurarea şi sunt evidenţiate, în poliţa de asigurare, separat pentru fiecare risc.

În continuare expunem principalele accidente care vă pot pune viața în pericol:

 • explozia, arsura, degerarea, înecul, impactul curentului electric, lovitura fulgerului, insolaţia;
 • agresiunea terţelor persoane sau animalelor (inclusiv muşcăturile de insecte, şerpi veninoşi sau alte animale);
 • căderea oricărui obiect peste asigurat sau căderea asiguratului în sine;
 • asfixia subită;
 • intoxicarea accidentală acută cu plante otrăvitoare, substanţe chimice (industriale sau de uz casnic), produse alimentare alterate (cu excepţia toxiinfecţiei alimentare, salmonelozei, dizenteriei, holerei), cu medicamente;
 • accidentul rutier;
 • accidentele determinate de funcţionarea utilajelor, instalaţiilor, mecanismelor, uneltelor de producţie şi altor instrumente de diferite tipuri;
 • acţiunea armelor.

Care sunt avantajele asigurării de accidente a persoanelor de la Rapidasig?

 • Această asigurare este mult mai ieftină decât o asigurare de viață și nu implică un contract pe termen lung (asigurarea de accidente se încheie de regulă pentru 1 an);
 • Aveţi la dispoziție multiple planuri de acoperire adaptate nevoii dvs. de protecție și bugetului dvs.;
 • Nu trebuie să efectuaţi analize medicale;
 • Vă puteţi asigura doar pentru riscurile de bază – invaliditate permanentă și deces sau puteţi opta pentru o serie de acoperiri suplimentare, precum traumă, cheltuieli de spitalizare, fractura, cheltuieli cauzate de accident;
 • Aveţi limite separate de indemnizare pentru riscurile de bază (invaliditate permanentă şi deces).

De ce sa fiţi asigurat împotriva accidentelor?

 • Accidentele se pot întâmpla în orice moment, exact când vă așteptaţi mai puțin. Iar stilul nostru de viață actual ne face şi mai expuşi riscurilor;
 • Natura imprevizibilă a accidentelor face ca cea mai bună opțiune de protecţie să fie asigurarea financiară pentru momentul când se va întâmpla;
 • Deși mulți dintre noi se gândesc că nu vor avea parte de accidente, există foarte multe situaţii pe care nu le putem controla;
 • Vă poate ajuta să fiţi mai bine pregătit pentru un eventual caz de accident;
 • Printr-o simplă asigurare de accidente, vă puteţi proteja bugetul și munca de o viață împotriva evenimentelor imprevizibile.
Informații utile privind dauna în cazul unei asigurări de accidente

Sunt asigurate riscurile de deces şi invaliditate permanentă , ca urmare a unui accident suferit de către persoana asigurată, în perioada de valabilitate a poliţei. Riscurile de bază se pot completa cu clauze ce extind acoperirea poliţei în situaţii specifice, cum ar fi: pentru traume; pentru cazuri de fracturi, urmare a unui accident; acoperirea cheltuielilor aferente unui accident şi cheltuielile de spitalizare.

rca data

În caz de producere a unui risc asigurat, asiguratorul plăteşte asiguratului sau, după caz, beneficiarului – drept despăgubire – după cum urmează:

 • suma asigurată – în caz de deces sau de invaliditate permanentă totală a asiguratului. Dacă invaliditatea permanentă este parţială, se plăteşte o parte din suma asigurată pentru invaliditate permanentă, corespunzătoare gradului de invaliditate permanentă stabilit de medic;
 • indemnizaţii pentru cheltuielile prilejuite de accident , apărute în termen de 2 ani de la data accidentului, până la nivelul stabilit în poliţa de asigurare;
 • procentul corespunzător din suma de asigurare pentru traumă (îndemnizaţia de asigurare) – în cazul traumei obţinute în urma accidentului;
 • indemnizaţie de spitalizare pentru fiecare zi calendaristică în care asiguratul este internat într-un spital pentru a fi tratat în urma unui eveniment asigurat, cel mult însă pentru 180 de zile pe parcursul unui an de la data accidentului.

Documentele care se solicită clientului ca urmare a notificării evenimentului produs

Asigurătorul trebuie să fie înştiinţat imediat cu privire la accident, în maximum zece zile de la producerea acestuia. Decesul asiguratului trebuie să fie comunicat în scris asigurătorului în decurs de 24 de ore, obligaţie valabilă şi dacă accidentul a fost deja anunţat. Dacă asigurătorul nu poate fi înştiinţat în scris în decurs de 24 de ore, anunţul se poate face şi prin telex, fax, e-mail sau telefonic. După primirea formularului pentru anunţarea accidentului de la asigurător, acesta va fi completat şi trimis fără întârziere asigurătorului; în plus, vor fi furnizate asigurătorului toate informaţiile complete şi conforme cu realitatea, solicitate de acesta.

În scopul achitării despăgubirii de asigurare, contractantul, asiguratul sau beneficiarul sunt obligaţi să prezinte asigurătorului următoarele acte, după caz:

 • cererea persoanei asigurate accidentate, care să conţină circumstanţele accidentului/ FORMULARUL stabilit de asigurător;
 • certificatul de adresare primară la instituţia medicală, în original, care să conţină semnătura şi parafa medicului şi a instituţiei medicale;
 • copia extrasului medical – în caz de tratament staţionar – confirmată cu parafa medicului şi a instituţiei medicale; iar în unele cazuri copia fişei medicale din staţionar, confirmată cu parafa medicului şi a instituţiei medicale;
 • extrasul medical în original – în caz de tratament ambulator – iar în unele cazuri copia fişei medicale confirmată cu parafa medicului şi a instituţiei medicale;
 • radiografiile în original în caz de fracturi sau alte leziuni confirmate radiografic şi/sau rezultatele altor investigaţii efectuate în caz de necesitate;
 • copii ale certificatelor de concediu medical;
 • copia poliţei de asigurare şi a contractului;
 • procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă, în caz de accident la locul de muncă;
 • copia procesului-verbal întocmit de poliţie – în caz de accident rutier;
 • copia autentificată notarial a certificatului de deces, copia autentificată notarial a certificatului medical constatator al decesului, Raportul de examinare medico-legal şi rezultatul expertizei medico-legale pentru determinarea nivelului de alcool în sânge – în caz de deces a persoanei asigurate în urma unui accident;
 • copia actului de identitate a persoanei asigurate ассidentate şi, în caz de necesitate, ale beneficiarilor;
 • cererea de la reprezentantul legal sau tutore şi copia documentului care atestă acest fapt – din partea asiguraţilor minori;
 • elementele de plată ale beneficiarului;
 • alte acte în original sau copii, în caz de necesitate.
Responsabilitatea companiei față de angajați

Accidentele şi bolile profesionale sunt o parte componentă a vieţii cotidiene a fiecăruia dintre noi. În virtutea vieţii pe care o avem sau a activităţii pe care o practicăm, unii suntem mai expuşi decât alţii, dar nimeni nu este ferit de acestea. Ca urmare, avem de suportat consecinţe de ordin fizic, psiho-emoţional sau material.

body injuries

Cea mai mare parte a zilei o petrecem la muncă, ceea ce face ca riscul de accident şi boală, apărute în timpul acesteia, să fie crescut. De aceea, angajatorul are datoria de a crea un loc de muncă sigur şi inofensiv pentru sănătate.

Cu toate acestea, în procesul de lucru, nu de puţine ori, au loc accidente. De asemena, din cauza expunerii constante la anumite riscuri specifice, apar anumite boli profesionale cu consecinţe grave pentru viaţa şi sănătatea angajaţilor.

Datorită efectelor şi implicaţiilor pe care le suportă atât angajatorul cât şi angajatul, în urma survenirii accidentelor şi bolilor profesionale, a fost adoptată Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008. Aceasta are un impact social şi economic deosebit, întrucât cuprinde obligaţiuni financiare consistente ale angajatorilor faţă de angajaţi în cazul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Astfel, conform acesteia, în cazul unui accident de muncă sau boli profesionale , lucrătorului căruia i s-a stabilit gradul de reducere a capacităţii de muncă i se plăteşte, din contul unităţii care poartă vina, pe lângă despăgubirea stabilită de lege, o indemnizaţie unică. Aceasta se calculează luându-se ca bază salariul mediu lunar pe ţară, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii de muncă, dar nu mai puţin de un salariu anual al accidentatului.

De asemenea, în caz de deces al lucrătorului în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale , unitatea care poartă vina, repară prejudiciul material persoanelor care au dreptul la aceasta, în modul şi în mărimea stabilită de lege, şi, în plus, le plăteşte, din contul mijloacelor proprii, o indemnizaţie unică. Aceasta se calculează luându-se ca bază salariul mediu anual al celui decedat, înmulţit la numărul anilor compleţi pe care acesta nu i-a trăit până la vârsta de 62 de ani, dar nu mai puţin de 10 salarii medii anuale.

Cu titlu de exemplu, dacă un angajat în vârstă de 35 de ani, cu un salariu mediu lunar de 6500 de lei, îşi pierde viaţa într-un accident de muncă, întreprinderea angajatoare este obligată să plătească o indemnizaţie unică în sumă de 175 500 de lei familiei decedatului.

Prin urmare, chiar dacă prevederile legale stabilesc plăţi importante pe care nu orice companie îşi permite/vrea să le achite, aceasta este totuşi o obligaţiune legală certă a angajatorului faţă de angajaţi, indiferent de mărimea întreprinderii, forma juridică şi genul de activitate.