Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 8:30 - 19:00, sîmbata între 9:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Orange: +373 68 93 01 91 Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 118

Contacte

AMENZI RUTIERE 2019 MD

Vector Smart Object
Dacă aveți întrebări referitoare la amenzile rutiere, vă rugăm să contactați Serviciul tehnologii informaționale al MAI
Vector Smart Object1
+373 22 784 444 +373 22 785 555

Contravenții și amenzi în domeniul circulației rutiere pentru anul 2017

CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI RUTIERE

Data ultimii redactări: 25.09.2017

Articolul Încălcarea Suma amenzii (MDL)/
puncte de penalizare
228.1 Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frînare sau în mecanismul de direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare 450-600 lei / 3 p.p.
228.2 Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulaţie rutieră, cu excepţia vehiculelor avînd defectele menţionate la alin. (1), precum şi amplasarea neautorizată pe vehicule a publicităţii 150-300 lei
228.3 Exploatarea vehiculelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepția vehiculelor aflate în traficul internațional 450-750 lei / 3 p.p.
228.4 Admiterea în circulație a vehiculelor a căror stare tehnică nu corespunde normelor tehnice sau ecologice, precum şi a celor care nu sînt înmatriculate ori care nu au fost supuse controlului tehnic de stat, de către persoanele responsabile de exploatarea şi starea tehnică a vehiculelor

Persoanei cu funcție de răspundere – 3000-4500 e cu sau fără privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un termen de la 3 luni la un an

Persoanei juridice– 4500-7500 cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an
228.5 Exploatarea vehiculelor echipate cu dispozitive speciale de semnalizare luminoasă şi/sau sonoră fără autorizație 2100-3600 lei / 5 p.p.
228.6 Deținerea, montarea sau exploatarea dispozitivelor care detectează semnalele mijloacelor de determinare a vitezei de deplasare a vehiculelor sau perturbă funcționarea normală a acestora 600-1200 lei / 3 p.p.
228.7 Exploatarea vehiculelor cu parbrizul sau cu suprafețele de geam ale portierelor din față umbrite ori pe care sînt amplasate diferite obiecte, care diminuează cîmpul vizual al conducătorului, contrar prevederilor Regulamentului circulației rutiere 600-1200 lei / 3 p.p.
229.1 Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor 300-600 lei
229.2 Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice 450-600 lei / 3 p.p.
229.3 Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă în modul stabilit 150-300 lei / 3 p.p.
230.1 Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului 150-300 lei / 2 p.p.
230.2 Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare 750-900 lei / 4 p.p.
230.3 Atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi conducerea cu bună ştiinţă a vehiculului cu un astfel de număr 600-900 lei cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an
230.4 Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulaţiei rutiere 150-300 lei / 2 p.p.
230.5 Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din faţă şi a parbrizului vehiculului 50-100 lei
231.1 Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare 900-1500 lei
231.2 Conducerea vehiculului fără permis de conducere sau dovada înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului) 1500-3000 lei
231.3 Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce vehicule 3000-4500 lei
231.4 Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere sau dovada înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permis de conducere de o categorie necorespunzătoare 1500-3000 lei / 3 p.p.
232.1 Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere ori dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului sau actul de înmatriculare de stat a vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă 150-300 lei / 2 p.p.
232.2 Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau dovadă înlocuitoare, cu drept de circulație, a permisului 150-300 lei / 2 p.p.
233.1 Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de lege, dacă fapta nu constituie infracţiune 17500-25000 lei cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani
233.2 Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare, dacă fapta nu constituie infracţiune 17500-25000/6 p.p. sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 1 la 3 ani
233.2(1) Consumul de alcool, de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare de către conducătorul de vehicul implicat în accident rutier, pînă la testarea alcoolscopică sau pînă la recoltarea probelor biologice în cadrul examenului medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei, cu excepţia consumului de medicamente cu efecte similare substanţelor psihotrope, după producerea accidentului de circulaţie şi pînă la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea au fost administrate de personal medical autorizat şi au fost impuse de starea de sănătate 20000-25000 lei cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani
233.3 Acţiunile specificate la alineatele (1)–(2(1)), în cazul în care admiterea la trafic a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine permis de conducere 20000-25000 lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 40 de ore sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile
233.4 Acţiunile prevăzute la alineatele (1)–(21), săvîrşite de către o persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce vehicule, dacă fapta nu constituie infracţiune 22500-25000 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile
234 Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane Persoana fizica - 1350-1500 lei; Persoana juridică - 2250-3000 lei
235.1 Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a vestei de protecție-avertizare fluorescent-reflectorizantă, a sistemului de reținere pentru copii şi a căştii de protecţie a motociclistului 450-600 lei / 3 p.p.
235.2 Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulaţiei rutiere 450-600 lei / 3 p.p.
236.1 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră 300-600 lei / 3 p.p.
236.2 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră 600-900 lei / 4 p.p.
236.3 Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră 1200-1500 lei / 5 p.p.
237.1 Traversarea de către conducătorul de vehicul a liniei de cale ferată în afara pasajului de nivel 3000-3750 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 20 la 30 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 6 luni
237.2 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel 3000-3750 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 30 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an
237.3 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor alin. (1) şi (2), care a generat riscul producerii unui accident de circulaţie 3750-4500 sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani
238.1 Oprirea în locuri interzise 150-300 lei
238.2 Staţionarea sau parcarea în locuri interzise 150-300 lei / 2 p.p.
238.3 Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor 150-300 lei / 2 p.p.
239 Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale 150-300 lei / 2 p.p.
240.1 Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a indicatoarelor de informare privind direcţia permisă de deplasare, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, dreptului privind delimitarea benzilor de circulaţie pe sens opus şi a celor destinate vehiculelor de rută, nerespectarea regulilor de circulaţie privind începerea deplasării şi schimbarea direcţiei de mers, privind poziţia pe carosabil, privind depăşirea vehiculelor, privind traversarea intersecţiilor şi a locurilor de oprire a transportului public, privind remorcarea vehiculelor, privind transportul persoanelor şi al încărcăturilor, privind deplasarea pe autostrăzi, nerespectarea exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă 600-750 lei / 3 p.p.
240.2 Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie 750-900 lei / 3 p.p.
241.1 Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul 1350-1500 lei / 4 p.p.
241.2 Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare avînd lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim prioritar de circulaţie) 750-900 lei / 4 p.p.
242.1 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri 900-1200 lei / 5 p.p.
242.2 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de vătămări corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri 1200-1500 lei / 6 p.p.
243 Părăsirea de către vinovat a locului în care s-a produs accidentul rutier, dacă fapta nu constituie infracțiune privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 2 la 3 ani sau cu arest contravenţional pe un termen de la 10 la 15 zile
244 Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, prevăzute la art. 238, 239 din prezentul cod, care a generat pericolul unui accident de circulaţie 900-1500 lei / 4 p.p.
245.1 Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, conducătorilor de ciclomotoare, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum 150-300 lei
245.2 Încălcarea regulilor de circulaţie, de către persoanele indicate la alin. (1), care a generat o situaţie de accident de circulaţie 450-600 lei

CONTRAVENŢII CE ATENTEAZĂ LA REGIMUL DIN TRANSPORTURI

Articolul Încălcarea Suma amenzii (MDL)/
puncte de penalizare
197.1 Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane cu vehicule rutiere construite şi echipate pentru transportul de persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, fără a deține licența de transport rutier Persoanei fizice - 3000-4500 lei Persoanei juridice – 13500-15000 lei cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni
197.2 Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane cu vehicule rutiere construite şi echipate pentru transportul de persoane care au mai puțin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, fără a deține licența de transport rutier Persoanei fizice - 3000-4500 lei Persoanei juridice – 13500-15000 lei cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni
197.3 Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri fără a deține licența de transport rutier Persoanei fizice- 3000-4500 lei Persoanei juridice – 10500-15000 lei cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni
197.4 Efectuarea transportului rutier în cont propriu fără a deține declarația informativă tip Persoanei fizice - 3000-4500 lei Persoanei juridice – 10500-12000 lei
197.5 Efectuarea transportului rutier de persoane și/sau mărfuri fără a deține actele permisive și/sau documentele de transport specifice tipului de transport rutier efectuat, prevăzute, după caz, la art. 58–62, 70, 72, 73, 76, 78 și 83 din Codul transporturilor rutiere Persoanei fizice - 3000-4500 lei Persoanei juridice – 10500-12000 lei cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni
197.6 Efectuarea transportului rutier fără a deține copia conformă a licenței de transport rutier pentru vehiculul rutier cu care este efectuat transportul Persoanei fizice - 3000-3900 lei Persoanei juridice – 6000-7500 lei cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni
197.7 Efectuarea transportului rutier de persoane și/sau mărfuri în lipsa, la bordul vehiculului rutier, a actelor permisive și/sau a documentelor de transport specifice tipului de transport rutier efectuat, prevăzute, după caz, la art. 58–62, 70, 72, 73, 76, 78 și 83 din Codul transporturilor rutiere Persoanei fizice – 2100-3000 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 3500-5000 lei

Persoanei juridice – 3000-4500 lei

197.8 Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate la alte ore de pornire decît cele prevăzute în graficul de circulaţie, conform actului permisiv, cu excepția efectuării curselor suplimentare în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) și (5) din Codul transporturilor rutiere Persoanei fizice - 3600-4500 lei Persoanei juridice – 9000-12000 lei
197.9 Sustragerea de la control sau obstrucționarea efectuării controlului în trafic Persoanei fizice – 3600-4500 lei cu suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni
197.10 Sustragerea de la control sau obstrucționarea efectuării controlului la sediu Persoanei cu funcţie de răspundere – 13500-15000 lei
197.11 Parcarea autobuzelor/autocarelor și a vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de mărfuri cu masa maximă autorizată ce depășește 3,5 tone pe drumuri publice și pe teritoriile adiacente drumurilor publice din intravilanul localității Persoanei fizice – 3000-3900 lei Persoanei juridice – 7500-9000 lei
197.12 Desfășurarea activităților conexe transportului rutier, supuse licențierii sau autorizării, după caz, prevăzute la art. 86, art. 94 alin. (1) lit. e) și f), la art. 110, 118 și 125 din Codul transporturilor rutiere, fără a deține licența/autorizația respectivă Persoanei fizice – 3600-4500 lei Persoanei juridice – 13500-15000 lei cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni
197.13 Desfășurarea activităților conexe transportului rutier, supuse sau nesupuse licențierii/autorizării, după caz, cu încălcarea condițiilor de acces specificate la art. 88, 96, 110, 111, 119, 120 și 126 din Codul transporturilor rutiere Persoanei fizice – 3600-4500 lei Persoanei juridice – 13500-15000 lei cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni
197.14 Nerespectarea, în cadrul desfășurării activității de transport rutier sau activității conexe transportului rutier, a obligațiilor prevăzute în Codul transporturilor rutiere Persoanei fizice – 3600-4200 lei Persoanei juridice – 12000-13500 lei
197.15 Amplasarea, în interiorul și/sau pe caroseria unui vehicul rutier, pentru care nu se deține copia conformă a licenței de transport rutier valabilă, a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor și a accesoriilor specifice vehiculelor rutiere care efectuează transport rutier în regim de taxi Persoanei fizice – 3600-4200 lei Persoanei juridice – 12000-13500 lei
197.16 Amplasarea, în interiorul și/sau pe caroseria unui vehicul rutier, a indicatorului de rută cu indicarea punctelor de plecare/de destinație fără a deține autorizația de transport rutier de persoane prin servicii regulate Persoanei fizice – 3600-7000 lei Persoanei juridice – 12000-13500 lei
197.17 Efectuarea transportului rutier în regim de taxi cu încălcarea prevederilor art. 84 alin. (2) și (3) din Codul transporturilor rutiere Persoanei fizice - 3000-4500 lei Persoanei juridice – 6000-12000 lei cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
197.18 Depășirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime ale perioadei de conducere de 6 zile sau de două săptămîni Persoanei fizice - 3600-4200 lei Persoanei juridice – 12000-13500 lei
197.19 Depășirea cu 50% sau mai mult, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere, fără o pauză sau fără o perioadă neîntreruptă de repaus de cel puțin 4,5 ore Persoanei fizice - 3600-4200 lei Persoanei juridice – 12000-13500 lei
197.20 Efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier în lipsa tahografului şi/sau a limitatorului de viteză ori utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice datele aparatului de înregistrare şi/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei, falsificarea foilor de înregistrare ori a datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela tahografică a conducătorului auto Persoanei fizice – 3900-4500 lei Persoanei juridice –13500-15000 lei
197.21 Efectuarea transportului rutier de mărfuri periculoase interzise pentru transportare sau care sînt transportate în condiții de izolare interzise ori neaprobate sau fără identificarea acestora ca mărfuri periculoase marcată pe vehicul, creînd un risc imediat pentru siguranța circulației rutiere Persoanei fizice – 3600-4200 lei Persoanei juridice –12000-13500 lei
197.22 Efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier ce nu corespunde cerințelor tehnice în vigoare ce țin de sistemul de frînare, de mecanismul de direcție, de roți/pneuri, de sistemul de suspensie sau de șasiu, creînd un risc imediat pentru siguranța circulației rutiere, fapt constatat în modul corespunzător la o stație de inspecție tehnică Persoanei fizice - 3600-4200 lei Persoanei juridice – 12000-13500 lei cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni
197.23 Efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depășirea cu cel puțin 20% a masei totale maxime admise pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care depășește 12 tone sau cu cel puțin 25% pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depășește 12 tone Persoanei fizice - 3900-4500 lei Persoanei juridice – 13500-15000 lei cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni
197.24 Nereturnarea autorizațiilor folosite sau expirate către organele emitente în temenele prevăzute Persoanei juridice – 4500-6000 lei
197.25 Admiterea la efectuarea curselor suplimentare în cadrul serviciilor regulate de transport rutier de persoane cu încălcarea prevederilor art. 90 alin. (4) și (5) din Codul transporturilor rutiere Persoanei cu funcţie de răspundere – 3000-4500 lei Persoanei juridice – 6000-12000 lei
197.26 Efectuarea transportului rutier în regim de cabotaj Persoanei fizice – 3900-4500 lei Persoanei juridice – 12000-13500 lei
197.27 Atribuirea autorizațiilor multilaterale ale Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport cu încălcarea procedurii stabilite în Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere Persoanei cu funcţie de răspundere – 13500-15000 lei cu privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un termen de la 6 luni la un an
198.1 Punerea pe liniile de cale ferată a unor obiecte, fapt ce ar putea duce la deranjarea circulaţiei trenurilor 300-600 lei
198.2 eteriorarea sau distrugerea liniei de cale ferată, a perdelelor forestiere de protecţie, a paravanelor, a grilajelor de protecţie contra zăpezii şi a altor obiective, a construcţiilor de deservire a căilor ferate, a instalaţiilor de semnalizare şi de telecomunicaţii 600-1500 lei
198.3 Încălcarea regulilor de trecere a transportului cu tracţiune animală şi de mînare a vitelor peste linia de cale ferată, precum şi de păşunare a vitelor în apropierea liniei de cale ferată avertizare sau amendă de la 100 la 200 lei
198.4 Traversarea de către pietoni a liniei de cale ferată în locuri interzise sau încălcarea regulilor de traversare în locuri stabilite avertizare sau amendă de la 150 la 300 lei
199.1 Încălcarea regulilor de navigaţie în apele interioare, a normelor de capacitate a navelor pentru pasageri; transportarea pasagerilor cu nave nedestinate unui astfel de transport; nerespectarea regulilor de securitate a pasagerilor la îmbarcare, în cursă şi la debarcare; folosirea navelor la lucrări neprevăzute iniţial în destinaţia lor; lipsa pe nave a actelor de bord; exploatarea navelor în stare tehnică necorespunzătoare, a căror exploatare este interzisă, sau a navelor reutilate fără autorizaţie; încălcarea regulilor de încărcare şi descărcare, de arimare şi stivuire a încărcăturilor la bordul navelor aflate în porturi; deteriorarea intenţionată a construcţiilor hidrotehnice, neîngrădirea instalaţiilor cu semne de navigaţie (de zi şi de noapte); încălcarea regulilor de intrare şi de ieşire din port, de trafic şi de staţionare a navelor în rada portului; conducerea navelor de către persoane aflate în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe; exploatarea în apele interioare a mijloacelor de transport naval (inclusiv de tonaj mic) care nu sînt înregistrate în mod corespunzător; exploatarea navelor de către membrii de echipaj fără calificarea corespunzătoare Persoanei fizice – 600-900 lei Persoanei juridice – 6000-9000 lei cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de un an
199.2 Distrugerea, deteriorarea, smulgerea, mutarea intenţionată a semnelor de navigaţie plutitoare şi riverane fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval, instalarea de garduri şi de alte instrumente de pescuit dincolo de locurile stabilite în acest scop fără a se coordona cu organul de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval 300-600 lei
199.3 Efectuarea fără permisiunea organului de specialitate al administraţiei publice în domeniul transportului naval a lucrărilor de scafandrier, de dragaj şi de foraj în apele interioare, inclusiv în cele portuare, ranfluarea bunurilor scufundate, efectuarea altor lucrări care pot afecta securitatea navigației, precum şi nerespectarea regulilor de semnalizare în timpul unor astfel de lucrări Persoanei fizice – 150-300 lei Persoanei juridice – 2400-4500 lei
199.4 Încălcarea de către personalul navelor fluviale a regulilor de navigaţie şi de staţionare a navelor în apele interioare, emiterea necondiţionată a semnalelor luminoase şi sonore, purtarea luminilor şi a semnelor de navigaţie necorespunzătoare 600-1200 lei
199.1(1) Exploatarea navei neînregistrate conform prevederilor legislației cu privire la transportul naval Persoanei fizice – 3000-4500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 4500-6000 lei

Persoanei juridice – 6000-12000 lei

199.2(1) Exploatarea navei înregistrate în unul dintre registrele prevăzute de legislația cu privire la transportul naval cu încălcarea regulilor privind înregistrarea de stat a navelor sau cu omiterea informării despre modificările pasibile de a fi introduse în Registrul de stat al navelor Persoanei fizice – 2100-3000 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 3000-4500 lei

Persoanei juridice – 4500-10500 lei

199.1(2) Exploatarea navei fără inscripția denumirii și/sau a numărului de înregistrare, inclusiv pe echipamentul de salvare a navei Persoanei fizice – 1500-2100 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 2100-4500 lei

Persoanei juridice – 4500-7500 lei

199.2(2) Omiterea arborării pavilionului în apele teritoriale ale Republicii Moldova, la sosirea în port, în staționare și la plecare, arborarea în stare necorespunzătoare a pavilionului, precum și refuzul de ridicare a pavoazului la dispoziția dată de căpitănia portului Persoanei fizice – 2100-3000 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 3000-4500 lei

Persoanei juridice – 4500-10500 lei

199.3(2) Scoaterea din funcțiune a sistemului automat de identificare a navei Persoanei fizice – 2100-3600 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 3600-5100 lei

Persoanei juridice – 5100-10500 lei

199.1(3) Exploatarea navei cu încălcarea prevederilor legislației privind echipajul minim de siguranță Persoanei fizice – 900-1800 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 2100-4500 lei

Persoanei juridice – 4500-6000 lei

199.2(3) Omiterea asigurării cu echipaj pentru serviciul de siguranță și de supraveghere a navei aflate în staționare, în iernatic sau scoase din exploatare Persoanei cu funcţie de răspundere – 1500-2400 lei Persoanei juridice – 3000-4500 lei
199.3(3) Nerespectarea la bordul navei a timpului de navigație, de întrerupere a navigației și de odihnă al echipajului Persoanei fizice – 300-600 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 900-1500 lei

Persoanei juridice – 2100-3000 lei

199.4(3) Lipsa la bordul navei a documentelor care atestă pregătirea, instruirea, starea de sănătate și competența membrilor echipajului navei Persoanei cu funcţie de răspundere – 600-1200 lei Persoanei juridice – 2400-3000 lei
199.1(4) Lipsa instalațiilor antiincendiare sau a echipamentului antiincendiar la bordul navei Persoanei fizice – 1500-2100 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1800-3000 lei

Persoanei juridice – 4500-6000 lei cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni

199.2(4) Executarea lucrărilor cu foc deschis la bordul navei fără permis de lucru în acest sens Persoanei fizice – 1200-2400 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1800-3000 lei

Persoanei juridice – 3600-5100 lei

199.1(5) Intrarea în, ieșirea din și deplasarea în acvatoriul portuar a navelor pentru executarea manevrelor, a operațiunilor de acostare sau de altă natură fără utilizarea remorcherelor, în cazul în care utilizarea acestora este obligatorie Persoanei fizice – 1200-2400 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1800-3000 lei

Persoanei juridice – 3000-4500 lei

199.2(5) Încălcarea condițiilor de remorcaj stabilite, în cazul în care utilizarea remorcherelor este obligatorie Persoanei fizice – 900-1800 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1500-2400 lei

Persoanei juridice – 2100-3000 lei

199.3(5) Utilizarea scărilor sau a schelelor de acces la bordul navei în stare tehnică necorespunzătoare Persoanei fizice – 900-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1200-1800 lei

Persoanei juridice – 2100-3000 lei

199.4(5) Încălcarea regulilor privind transportarea, transbordarea, păstrarea sau manipularea mărfurilor periculoase în apele teritoriale ale Republicii Moldova, la sosirea în port, în staționare sau la plecarea din port Физ.лица – 3000-4500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 3600-5100 lei

Persoanei juridice – 6000-12000 lei cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an

199.5(5) Omiterea transmiterii înainte de intrarea în port a notificărilor privind tipurile și cantitatea de deșeuri aflate la bordul navei, transmiterea unor date eronate sau înregistrarea necorespunzătoare a acestora Persoanei fizice – 900-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1200-1800 lei

Persoanei juridice – 2100-3000 lei

199.6(5) Omiterea transmiterii înainte de intrarea în port a notificărilor privind tipurile și cantitatea de deșeuri aflate la bordul navei, transmiterea unor date eronate sau înregistrarea necorespunzătoare a acestora Persoanei fizice – 600-1200 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 900-1800 lei

Persoanei juridice – 1500-2400 lei

199.7(5) Încărcarea navei peste limita capacității de încărcare stabilită în documentele de bord sau contrar condițiilor de navigație Persoanei fizice – 900-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1000-1800 lei

Persoanei juridice – 2100-3000 lei

199.8(5) Încălcarea măsurilor de asigurare a funcționării sistemului de iluminare a navei, a mijloacelor de comunicare, precum şi a echipamentelor şi instalațiilor de siguranță ale navei Persoanei fizice – 300-1500 lei Persoanei juridice – 3000-4500 lei
199.1(6) Navigarea fără pilot, executarea manevrelor fără pilot la bordul navei Persoanei fizice – 900-1800 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1500-2100 lei

Persoanei juridice – 3000-4500 lei

199.2(6) Operarea navei în afara zonelor de navigație, contrar prescripțiilor stabilite în documentele navei sau contrar actelor de stare tehnică a navei Persoanei fizice – 900-1800 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1500-2100 lei

Persoanei juridice – 3000-4500 lei

199.3(6) Pilotarea navei de către o persoană care nu posedă document de atestare sau certificat de competență Persoanei fizice – 1200-2400 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1800-3000 lei

Persoanei juridice – 3600-5100 lei

199.1(7) Încălcarea cerințelor sau a procedurilor de buncherare în siguranță a navei Persoanei fizice – 900-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1200-1800 lei

Persoanei juridice – 2100-3000 lei

199.2(7) Îmbarcarea, debarcarea pasagerilor în alte locuri decît în cele special amenajate sau aprobate Persoanei fizice – 900-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1200-1800 lei

Persoanei juridice – 2100-3000 lei

199.3(7) Legarea navei de instalațiile portuare care nu sînt destinate acestui scop Persoanei fizice – 900-1500 lei Persoanei juridice – 2400-3000 lei
199.4(7) Părăsirea navei fără a o pune în siguranță sau obstrucționarea navigației în zona de siguranță Persoanei fizice – 900-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1200-1800 lei

Persoanei juridice – 3000-4500 lei

199.5(7) Părăsirea portului, a radei, a locului de acostare fără permisiunea de plecare a autorității din domeniul transportului naval și/sau a căpităniei portului Persoanei fizice – 1200-1800 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1500-2100 lei

Persoanei juridice – 2400-3600 lei

199.6(7) Încălcarea de către operatorul portului/terminalului a cerințelor și/sau a procedurilor privind încărcarea și/sau descărcarea în siguranță a navei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1500-2100 lei Persoanei juridice – 2400-3600 lei
199.1(8) Încălcarea prescripțiilor privind organizarea parcurilor reci sau a iernaticelor pentru nave Persoanei fizice – 300-600 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 450-750 lei

Persoanei juridice – 1800-2400 lei

199.2(8) Încălcarea măsurilor de siguranță și de securitate în iernatic, a prescripțiilor sau a instrucțiunilor autorității competente ori ale căpităniei portului Persoanei fizice – 1500-3000 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 4500-7500 lei

Persoanei juridice – 4500-9000 lei

199.1(9) Construcția, reconstrucția, repararea, dezmembrarea totală sau parțială a navei în lipsa autorizației autorității din domeniul transportului naval Persoanei fizice – 3000-4500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 3900-5100 lei

Persoanei juridice – 6000-7500 lei cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitatea pe un termen de la 6 luni la un an

199.2(9) Construcția, reconstrucția, repararea sau dezmembrarea navei cu încălcarea prescripțiilor autorizației ori a proiectului tehnic Persoanei fizice – 2400-3600 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 3000-4500 lei

Persoanei juridice – 4500-6000 lei cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită activitatea pe un termen de la 6 luni la un an

199.1(10) Instalarea sau construcția podurilor, instalarea conductelor sau a altor rețele de comunicare sau de curent electric peste ori sub apele navigabile în lipsa autorizației autorității din domeniul transportului naval, precum și omiterea semnalizării acestor locuri Persoanei cu funcţie de răspundere – 3000-4500 lei Persoanei juridice – 6000-7500 lei
199.2(10) Omiterea semnalizării locurilor pe căile navigabile interne în care se desfăşoară lucrări de construcție Persoanei fizice – 1500-3000 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 2100-3600 lei

Persoanei juridice – 3000-4500 lei

199(11) Distrugerea sau deteriorarea intenționată a legitimației, a documentului de atestare, a certificatului de competență, a brevetului sau a certificatului de capacitate a personalului navigant Persoanei fizice – 900-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1200-1800 lei

Persoanei juridice – 2100-3000 lei

199.1(12) Refuzul de a pune la dispoziția autorității din domeniul transportului naval documentele sau informațiile solicitate în cadrul activității de control sau de supraveghere a navei ori a personalului navigant, prezentarea unor informații eronate sau incomplete, împiedicarea reprezentantului autorității din domeniul transportului naval de a efectua inspecția navei, a parcurilor ori a iernaticelor pentru nave Persoanei fizice – 600-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 900-1800 lei

Persoanei juridice – 3000-4500 lei

199.2(12) Omiterea îndeplinirii prescripțiilor legale ale autorității din domeniul transportului naval privind înlăturarea abaterilor de la prevederile legislației în domeniul transportului naval Persoanei fizice – 900-1800 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1200-2400 lei

Persoanei juridice – 4500-6000 lei

200.1 Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (explozive, uşor inflamabile, radioactive sau toxice), de mare gabarit sau supragrele cu vehicule Persoanei fizice – 300-600 lei Persoanei juridice – 1500-3000 lei
200.2 Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (explozive, uşor inflamabile, radioactive sau toxice), de mare gabarit sau supragrele pe calea ferată Persoanei fizice – 600-900 lei Persoanei juridice – 3000-6000 lei
200.3 Încălcarea regulilor traficului de încărcături periculoase (explozive, uşor inflamabile, radioactive sau toxice), de mare gabarit sau supragrele cu nave pe ape interioare Persoanei fizice – 450-750 lei Persoanei juridice – 3000-6000 lei
200.4 Manipularea, stivuirea, depozitarea sau separarea încărcăturilor explozive, uşor inflamabile, radioactive sau toxice în alte locuri decît cele stabilite pentru astfel de operațiuni Persoanei fizice – 450-750 lei Persoanei juridice – 3000-6000 lei
201.1 Deteriorarea intenţionată a materialului rulant, a containerelor, a mijloacelor flotante şi a altor mijloace de transport, destinate traficului de încărcături, a dispozitivelor de trafic 450-750 lei
201.2 Deteriorarea sigiliului şi a dispozitivelor de închidere ale vehiculelor, remorcilor, containerelor, vagoanelor de marfă, calelor şi ale altor magazii de nave, deteriorarea unităţilor de încărcături sau a ambalajului lor, a pachetelor, grilajelor de la magaziile de mărfuri, de la staţiile de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, de la punctele (rampele) de containere, din porturi (debarcadere) şi depozite, care se folosesc la executarea operaţiunilor legate de traficul de mărfuri 300-600 lei
201.3 Aflarea fără permisiune pe teritoriul magaziilor de mărfuri, al punctelor (rampelor) de containere, al zonelor (sectoarelor) de manipulare a mărfurilor de la staţiile de autocamioane, de la staţiile de cale ferată, din porturi (debarcadere), al ecluzelor şi al depozitelor 150-300 lei
202 Deteriorarea intenţionată a vehiculelor de transport în comun, a vagoanelor de călători şi a locomotivelor, a navelor, precum şi a echipamentului lor interior 300-600 lei sau se sancţionează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore
203.1 Urcarea sau coborîrea din mersul vehiculului, călătoria pe scările, pe acoperişul vagoanelor de tren şi alte locuri interzise, oprirea neautorizată, fără necesitate, a trenului, călătoria neautorizată în trenul de mărfuri 150-450 lei sau se sancţionează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 de ore
203.2 Aruncarea deşeurilor şi altor obiecte pe fereastra sau pe uşa vehiculului, vagonului şi peste bordul navei 900-1500 lei sau se sancţionează cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 40 la 60 de ore
204.1 Călătoria fără bilet de călătorie cu transportul urban în comun 50-150 lei
204.2 Călătoria fără bilet de călătorie cu transportul rutier de persoane prin servicii regulate, feroviar sau naval 150-300 lei
204.3 Omiterea achitării costului biletului de călătorie de către însoțitor pentru copilul pe care îl însoțeşte, conform prevederilor legale, în transportul urban în comun 50-150 lei
204.4 Refuzul de a prezenta biletul de călătorie la cererea persoanei cu drept de control 50-150 lei
204.5 Omiterea achitării costului biletului de călătorie de către însoțitor pentru copilul pe care îl însoțeşte, conform prevederilor legale, pentru călătoria cu transportul rutier de persoane prin servicii regulate, feroviar sau naval 150-300 lei
204.6 Admiterea plecării fără bilet de călătorie de pe teritoriul autogării cu transportul rutier de persoane prin servicii regulate de către conducătorul mijlocului de transport sau de către persoana responsabilă de aprobarea ieşirii în cursă a unității de transport de pe teritoriul autogării 600-900 lei
204.7 Omiterea eliberării pe traseu a biletului de călătorie în transportul urban în comun ori în transportul rutier de persoane prin servicii regulate de către conducătorul mijlocului de transport sau de către persoana responsabilă de taxarea călătoriei 600-900 lei
204.8 Admiterea călătoriei fără bilet de călătorie în transportul feroviar sau naval, de către persoana responsabilă de îmbarcarea călătorilor sau persoana responsabilă de taxarea călătoriei 600-900 lei se sancționează cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale
205 Falsificarea biletelor şi tichetelor, punerea în comercializare şi comercializarea biletelor şi tichetelor false pentru transport urban în comun, cu autobuze interurbane şi internaţionale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale şi de lung parcurs, cu nave fluviale 3000-7500 lei
206.1 Încălcarea regulilor de înregistrare şi de evidenţă a navelor aflate sub controlul căpităniei portului Persoanei fizice – 1500-3000 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 5400-7500 lei

Persoanei juridice – 6000-9000 lei

206.2 Încălcarea regulilor de folosire a navelor şi a debarcaderelor 2250-3000 lei cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an
207 Admiterea exploatării vehiculelor, a locomotivelor şi a vagoanelor, a navelor care au vicii (cu excepția vehiculelor fără autopropulsie), din care cauză este interzisă exploatarea lor, a celor reutilate fără autorizația de rigoare, a celor care nu sînt înregistrate în modul stabilit de legislație, a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat sau a celor care nu sînt dotate, în cazurile stabilite de Guvern, cu tahograf funcțional, certificat sau omologat şi verificat metrologic 3000-4500 lei
208.1 Amplasarea ori lăsarea în zona aeroportului (aerodromului) a unor indicatoare sau a unor instalații asemănătoare indicatoarelor ori instalațiilor de marcaj ale aeroportului (aerodromului), aprinderea ori declanșarea materialelor pirotehnice sau lansarea în aer a oricăror obiecte fără permisiunea Autorității Aeronautice Civile, instalarea obiectelor ori plantarea culturilor care pot conduce la aglomerarea păsărilor Persoanei fizice – 600-900 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1500-3000 lei
208.2 Nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor şi a instalaţiilor de marcaj sau de semnalizare de noapte şi de zi pe clădiri şi pe alte imobile Persoanei fizice – 900-1200 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 3000-6000 lei
208.3 Distrugerea, deteriorarea ori perturbarea funcționării utilajelor sau a indicatoarelor aeroportului (aerodromului), a utilajelor de navigație aeriană, a aeronavelor sau a utilajelor acestora Persoanei fizice – 900-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 6000-9000 lei
208.4 Amplasarea construcțiilor, a instalațiilor sau a obiectelor ori efectuarea altor lucrări asupra acestora în zona aeroportului (aerodromului) fără permisiunea Autorității Aeronautice Civile Persoanei fizice – 3000-4500 lei Persoanei juridice – 9000-12000 lei
209 Încălcarea regimului de acces limitat pe teritoriul aeroportului (aerodromului) şi la obiectele amplasate pe acest teritoriu 300-600 lei
210.1 Neîndeplinirea de către persoanele care se află la bordul aeronavei a dispoziţiilor date de comandantul aeronavei 450-900 lei
210.2 Încălcarea regulilor de fotografiere, de filmare şi de folosire a mijloacelor de radiotelecomunicaţie la bordul aeronavei 100-200 lei
211.1 Încălcarea regulilor de exploatare a tehnicii aeronautice Persoanei fizice – 3000-4500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 7500-9000 lei

Persoanei juridice – 13500-15000 lei

211.2 Lipsa la bordul aeronavei a documentelor obligatorii stabilite de legislație Persoanei cu funcţie de răspundere – 1500-3000 lei Persoanei juridice – 4500-6000 lei
212.1 Încălcarea cerințelor care au stat la baza certificării/autorizării agenților aeronautici sau încălcarea standardelor operaționale Persoanei fizice – 1500-3000 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 3000-4500 lei

Persoanei juridice – 6000-7500 lei

212.2 Operarea aeronavei cu încălcarea privilegiilor de operare stabilite în certificatul/autorizația de operator aerian Persoanei fizice – 3000-4500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 6000-9000 lei

Persoanei juridice – 13500-15000 lei

213 Încălcarea regulilor referitoare la condiţiile de deservire la sol a aeronavelor Persoanei fizice – 900-1200 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 4500-7500 lei
214.1 Îndeplinirea de către personalul aeronautic (piloţi, însoţitori de bord, ingineri, navigatori, operatori de bord, controlori de trafic aerian, specialişti de întreținere tehnică a aeronavelor) a atribuţiilor în lipsa documentului de autorizare corespunzător 1200-1500 lei
214.2 Aceeaşi acţiune efectuată în posesia documentului de autorizare cu termenul de valabilitate expirat 1200-1500 lei cu privarea de dreptul de exercitare a atribuţiilor pe o perioadă de 6 luni
214.3 Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2) admise de administraţia întreprinderii/ organizaţiei în care este angajat personalul aeronautic 6000-9000 lei
215 Încălcarea, în cadrul întreprinderilor care exploatează aeronave, a normelor de evidenţă a timpului de muncă, timpului de zbor şi a timpului de odihnă al personalului aeronautic, neefectuarea evidenţei timpului de muncă, timpului de zbor şi a timpului de odihnă al membrilor echipajelor de zbor Persoanei fizice – 1200-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 4500-7500 lei

Persoanei juridice – 6000-12000 lei

216.1 Încălcarea regulilor de transport al încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei Persoanei fizice – 900-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 2100-4500 lei

Persoanei juridice – 6000-7500 lei

216.2 Admiterea de către administrația agentului aeronautic a transportului sau transportul încărcăturilor periculoase la bordul aeronavei în lipsa autorizației corespunzătoare Persoanei cu funcţie de răspundere – 6000-9000 lei Persoanei juridice – 7500-12000 lei
217 Încălcarea normelor referitoare la masa maximă admisă de decolare şi de centrare a aeronavei, calculată pentru condiţiile de zbor Persoanei fizice – 1200-1500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 6000-9000 lei

Persoanei juridice – 7500-12000 lei

218 Refuzul de a pune la dispoziţia inspectorilor documentele referitoare la aeronavele exploatate şi de a permite efectuarea inspecţiei întreprinderii/ organizaţiei 1500-3000 lei
219 Încălcarea de către agenții aeronautici a cerințelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă față de călători stabilite de legislație Persoanei fizice – 1500-3000 lei Persoanei juridice – 7500-15000 lei
220 Omiterea informării autorităților competente, în termenul stabilit de legislație, despre producerea evenimentelor aeronautice care urmau a fi raportate în mod obligatoriu de către operatorul aerian Persoanei fizice – 1500-3000 lei Persoanei juridice – 4500-7500 lei
220(1) Desfăşurarea de către operatorii aerieni a activității în domeniul aviației civile în lipsa documentelor de certificare/autorizare corespunzătoare Persoanei cu funcţie de răspundere – 3000-4500 lei Persoanei juridice – 9000-12000 lei cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an
220(2) Omiterea executării în termenul stabilit ori executarea necorespunzătoare a prevederilor prescripției inspectoriale de către persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviației civile Persoanei fizice – 3000-4500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 4500-7500 lei

Persoanei juridice – 12000-15000 lei cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

220.1(3) Împiedicarea accesului inspectorilor aeronautici pe teritoriul şi către obiectele operatorilor aerieni, precum şi la bordul aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova, în vederea desfăşurării inspecției aeronautice Persoanei fizice – 1500-3000 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 2100-4500 lei

Persoanei juridice – 6000-12000 lei

220.2(3) Refuzul prezentării documentelor sau a informațiilor solicitate de către inspectorul aeronautic în exercițiul funcțiunii Persoanei fizice – 1500-3000 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 2100-4500 lei

Persoanei juridice – 6000-12000 lei

220(4) Operarea aparatelor de zbor ultrauşoare sau a aeronavelor uşoare cu încălcarea reglementărilor legislației 1500-2400 lei
220(5) Conducerea şi/sau dirijarea aeronavei de către pilot, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către însoțitorul de bord sau de către tehnician în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor stupefiante sau psihotrope, dacă fapta nu constituie infracțiune 3000-4500 lei cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe o perioadă de la 6 luni la un an
220(6) Utilizarea neautorizată a dispozitivelor de iluminare spre cabina piloților în orice fază a zborului Persoanei fizice – 600-900 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 1500-3000 lei

Persoanei juridice – 3000-4500 lei

221.1 Prestarea serviciilor de deservire tehnică şi de reparaţie a vehiculelor în lipsa certificatului de conformitate sau, după caz, în lipsa certificatului cu privire la înregistrarea accidentului Persoanei fizice – 1500-2250 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 2250-3000 lei

cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

221.2 Încălcarea regulilor de exploatare tehnică a tractoarelor, combinelor, a altor maşini agricole autopropulsate, a maşinilor de construcţie a drumurilor, încălcarea regulilor de securitate tehnică Persoanei fizice – 300-600 lei Persoanei juridice – 6000-9000 lei
221.1(1) Neîndeplinirea şi nerespectarea normativelor în vigoare de amenajare şi de adaptare a mijloacelor de transport în comun auto, electric urban, aerian, naval şi feroviar pentru a asigura accesul şi folosirea acestora de către persoanele cu dizabilităţi Persoanei fizice – 3000-4500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 9000-10500 lei

Persoanei juridice – 10500-12000 lei

221.2(1) Neasigurarea adaptării, rezervării şi semnalizării prin semnul internaţional a cel puţin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de 2 locuri, pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii în spaţiile de parcare de pe lîngă clădirile de utilitate publică, precum şi în cele organizate Persoanei cu funcţie de răspundere – 7500-9000 lei Persoanei juridice – 9000-10500 lei
222 Încălcarea regulilor de securitate în construcţia, exploatarea şi repararea conductelor magistrale Persoanei cu funcţie de răspundere – 1500-2250 lei cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an
223 Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere, altor instalaţii rutiere, precum şi crearea intenţionată de obstacole în circulaţia rutieră 900-1500 lei
224.1 Circulaţia pe drumurile naţionale a vehiculelor cu şenile, a vehiculelor echipate cu pneuri utilate cu crampoane (în afara perioadei 1 decembrie – 1 martie), a vehiculelor cu tracţiune animală, precum şi a celor neechipate corespunzător, care transportă încărcături neacoperite cu prelată a căror scurgere provoacă poluarea învelişului rutier, a terenurilor adiacente drumurilor sau încetinirea circulaţiei rutiere Persoanei fizice – 900-1500 lei Persoanei juridice – 4500-6000 lei
224.2 Desfășurarea activității furnizorilor de bunuri divizibile fără a avea în dotare, în punctele de încărcare a vehiculelor, instalații de cîntărire a bunurilor divizibile și/sau a vehiculelor rutiere sau fără a emite și ține evidența tichetelor de cîntar, ștampilate și semnate, pentru fiecare vehicul utilizat pentru distribuția rutieră a bunurilor divizibile care pleacă din punctele proprii de încărcare Persoanei juridice – 12600-13500 lei
224.3 Neprezentarea de către furnizorii de bunuri divizibile, la solicitarea reprezentanților organelor de control, a tichetelor de cîntar eliberate și a documentelor contabile privind bunurile divizibile livrate Persoanei juridice – 12600-13500 lei
224.4 Încărcarea de către furnizorii de bunuri divizibile a vehiculelor rutiere folosite pentru transportul bunurilor divizibile astfel încît masa totală a vehiculului depășește masa totală maximă admisă, corespunzătoare sectorului de drum public unde este amenajat accesul de la punctul de încărcare Persoanei juridice – 12600-13500 lei
224.5 Efectuarea transportului rutier de bunuri indivizibile cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise sau în lipsa autorizației speciale de transport Persoanei fizice – 3600-3900 lei Persoanei juridice – 12600-13500 lei cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni
224.6 Efectuarea transportului rutier de bunuri indivizibile cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime înscrise în autorizația specială de transport Persoanei fizice – 3000-3600 lei Persoanei juridice – 12000-13500 lei cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni
224.7 Efectuarea transportului rutier de bunuri divizibile fără tichetul de cîntar eliberat de furnizorul de bunuri divizibile Persoanei fizice – 3000-3600 lei
224.8 Admiterea intrării, de către beneficiarul care recepționează bunuri divizibile distribuite prin rețeaua de drumuri publice, în punctul de descărcare, a vehiculelor fără tichet de cîntar eliberat de furnizorul de bunuri divizibile sau a vehiculelor față de care a fost aplicată măsura de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier Persoanei juridice – 10500-12000 lei
224.9 Neprezentarea, de către beneficiarul care recepționează bunuri divizibile, la solicitarea reprezentanților organelor de control, a documentelor contabile privind bunurile divizibile recepționate Persoanei juridice – 12600-13500 lei
224.10 Nesupunerea la dispoziţiile sau la cerinţele legale ale colaboratorului organului afacerilor interne sau ale persoanei cu funcţie de răspundere din cadrul organului de specialitate în domeniul transportului rutier privind verificarea masei totale, maselor pe axe și/sau dimensiunilor vehiculului, refuzul de a prezenta actele sau împiedicarea în orice mod a activităţii acestora Persoanei fizice – 3900-4500 lei cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 6 luni Persoanei cu funcţie de răspundere – 13500-15000 lei cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an

Persoanei juridice – 13500-15000 lei cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an

225.1 Blocarea intenţionată a arterelor de transport care a provocat sau care ar putea provoca perturbarea funcţionării normale a transportului auto, feroviar, fluvial 1500-3000 lei
225.2 Acţiunile specificate la alin.(1) însoţite de pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor ori săvîrşite în urma înţelegerii prealabile a unui grup de persoane, ori însoţite de controlul nelegitim al încărcăturii, bagajului sau al documentelor, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune 3000-4500 lei cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an
226.1 Aratul unor porțiuni de teren, cositul ierbii, tăierea şi vătămarea plantațiilor, desțelenirea sau excavarea solului în zona drumului ori în zona de protecție a acestuia, dejectarea pe banda de separație a drumului a apelor de canalizare, a celor industriale, a celor ameliorative sau a celor de scurgere din instalațiile de evacuare a apei ori din rezervoare, ațîțarea focului în zona drumului ori în zona de protecție a acestuia fără permisiunea autorității rutiere Persoanei fizice – 300-600 lei Persoanei juridice – 1800-3000 lei
226.2 Executarea împrejmuirilor, plantarea arborilor care pot provoca înzăpezirea sau inundarea drumului ori care împiedică vizibilitatea în zona de protecție a drumului Persoanei fizice – 450-900 lei Persoanei juridice – 2100-3600 lei
226.3 Încălcarea condițiilor prevăzute în autorizația de amplasare a obiectivelor de orice tip în zona drumului sau în zona de protecție a acestuia Persoanei fizice – 1500-3000 lei Persoanei juridice – 6000-12000 lei
226.4 Amplasarea obiectivelor de orice tip în zona drumului sau în zona de protecție a acestuia în lipsa autorizației prevăzute de legislație Persoanei fizice – 2100-4500 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 3000-6000 lei

Persoanei juridice – 7500-13500 lei

226.5 Executarea în zona de protecție a drumului, fără autorizația prevăzută de legislație, a lucrărilor ce ar putea periclita stabilitatea şi integritatea acestuia Persoanei fizice – 900-2100 lei Persoanei juridice – 3000-6000 lei
227.1 Nerespectarea regulilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor, pasajelor şi a comunicaţiilor situate în zona drumului, a mijloacelor de dirijare a circulaţiei rutiere, nerespectarea termenelor de executare a lucrărilor de reparaţie şi de reconstrucţie executate în zona drumurilor, neîntreprinderea măsurilor de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere Persoanei fizice – 450-750 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 900-1500 lei

Persoanei juridice – 3000-6000 lei

227.2 Neîndeplinirea lucrărilor de amenajare, de reparare şi de curăţare regulată a pistelor pentru pietoni şi a punţilor de trecere, neexecutarea obligaţiilor de întreţinere în stare tehnică bună şi în curăţenie a barierelor de la marginea drumului sau a căilor de acces la drumul public Persoanei fizice – 300-450 lei Persoanei cu funcţie de răspundere – 450-750 lei

Persoanei juridice – 900-1500 lei

227.3 Nerespectarea normativelor în vigoare de construcţie, de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor, staţiilor, pasajelor şi a comunicaţiilor situate în zona drumului, a mijloacelor de dirijare a circulaţiei rutiere, a pistelor pentru pietoni şi a punţilor de trecere sau a căilor de acces la drumurile publice pentru a asigura accesul şi folosirea lor de către persoanele cu dizabilităţi Persoanei fizice – 3000-4500 lei Persoanei juridice – 10500-12000 lei