Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Asigurare de bunuri și imobile persoanelor juridice

Asigurarea de imobile și bunuri aparținînd persoanelor juridice

Progresul afacerilor necesită stabilitate financiară si garanția că investițiile făcute sunt în siguranță, indiferent de factorii externi ce le pot influența negativ.

De aceea, am adoptat o decizie privind protecția financiară împotriva riscurilor la care sunt expuse clădirile sau bunurile pentru desfășurarea activităților: asigurarea clădirilor și bunurilor.

Sunt asigurabile următoarele tipuri de bunuri

1 Clădiri și alte construcții: clădirile și construcțiile speciale menționate/descrise în cererea-chestionar de asigurare, destinate desfășurării activităților economice/social-culturale. Acestea se cuprind în asigurare în integritatea lor constructivă (fundație, pereți, planșee, acoperiș, pardoseli, ferestre, uși, scări, puțul liftului), împreună cu instalațiile - electrice, hidraulice, igienico-sanitare, telefonice, de incălzire (care se întind de la locația asigurată până la conductă, coloanele, trunchiurile, cablurile de susținere și echipamentele similare publice) și respectiv cu cele care asigură funcționalitatea acestora - lifturi, ascensoare pentru mărfuri, instalații de climatizare/aer condiționat, centrală termică etc.

În categoria „alte construcții”: se pot asigura: garaje, magazii, grajduri, împrejmuiri, parcări auto, platforme betonate, estacade, cabine de pază, post trafo/grup electrogen, rezervoare de apă/combustibil, piscine, rampe, silozuri, cheiuri, turnuri și coșuri industriale, drumuri de acces etc.

2 Conținut: mijloace fixe și obiecte de inventar (mașini, utilaje, agregate, echipamente, instalații tehnologice, motoare, transformatoare, unelte, aparatură de comandă și control, foto, video, macarale, cuptoare, schele, pereți despărțitori mobili, mijloace și instalații de detectare/ stingere a și instalații de detectare/ stingere a incendiilor și antifurt, mobilier, birotica, alte mijloace fixe etc.);

3 Stocuri: (mărfuri, materii prime, materiale, produse semifabricate, produse finite sau aflate pe fluxul de fabricație, ambalaje, deșeuri reciclabile, bunuri primite în scopul reparării/ prelucrării).

Nu sunt asigurabile
rca data
 • bunurile scoase din uz sau bunurile care nu mai pot fi folosite potrivit cu destinația lor inițiala datorită uzurii/degradării sau a căror stare de intreținere, constatată cu ocazia inspecției de risc, este necorespunzătoare;
 • bunuri din categoria „conținut” care se afla in clădiri/construcții neasigurabile;
 • bani/alte valori asimilate, recolte, plantații, păduri;
 • animale, păsări, pești și alte viețuitoare;
 • clădiri în curs de construire;
 • sere;
 • obiecte de artă;
 • bunuri cu volum mic și valoare unitară mare, care constituie marfa în magazine (bijuterii, blănuri, ceasuri, telefoane mobile și accesorii, calculatoare portabile etc.);;

Prin activitatea lor, din eroare sau neglijenţă, ei pot aduce prejudicii terţelor persoane. Ca urmare, asigurarea de răspundere civilă profesională garantează repararea prejudiciilor, evident dacă pretenţiile formulate în legătură cu acestea se încadrează în condiţiile de asigurare prevăzute în contract.

Riscurile care pot fi asigurate

Bunurile pot fi asigurate în cazul pierderii totale sau deteriorării parţiale ca rezultat al producerii următoarelor evenimente:

rca data
 • incendiu;
 • explozie;
 • calamităţi naturale;
 • deteriorări din cauza acţiunii apei, ca urmare a avariilor sistemelor de apeduct şi canalizare, sistemelor de încălzire şi sistemelor anti-incendiare, pătrunderea apei pe teritoriul asigurat din alte încăperi;
 • acţiunea intenţionată a terţelor persoane ce a dus la deteriorare sau distrugerea a bunurilor;
 • spargerea sticlei de la geamuri, vitrine, sau panouri publicitare, etc;
 • se stabileşte în comun acord de ambele părţi şi poate să corespundă cu preţul de bilanţ, de piaţă a bunului:
Suma asigurată si prima de asigurare

Suma asigurată se stabileşte în comun acord de ambele părţi şi poate să corespundă cu preţul de bilanţ, de piaţă a bunului:

 • valoarea contabilă a proprietății
 • valoarea de piață a proprietății

Obligațiile părților: - calculată pe baza ratelor tarifare. Prețurile depind de categoria de proprietate, tipul de clădiri sau structuri (rezidențiale, industriale, comerciale, agricole, depozite etc.)

Prețul asigurării de proprietate depinde de riscurile asigurate și de locația reală a obiectului.

Pentru informație suplimentară: Asigurare de bunuri și imobile persoanelor juridic

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 079 88 70 88 / 022 93 01 91

sau completați formularul:

pentru calcularea costului
PRIMIȚI GRATIS:

Consultanța specialistului in asigurari

Cele mai avantajoase condiții

Compararea polițelor la 10 companii;

Negocierea contractelor de asigurare

Asistență la producerea riscului asigurat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prin trimiterea unei cereri, sunteți de acord cu politica de confidențialitate
Analizăm informația
Calculăm costurile
Pregătim informația
Calculul este procesat. Vă rugăm să completați formularul pentru a vă putea contacta.

VA MULTUMIM!
Comanda a fost înregistrată, în maxim 30 min veți fi telefonat de către operatorul nostru pentru a confirma datele.
Serviciul lucrează de luni pînă vineri între orele 09:00 - 18:00.

Obligaţiile părţilor

Obligațiile părților depinde de mai mulți factori care influenţează asupra gradului de risc și aume:

rca data
 • valoarea bunurilor, și caracteristicile acestora;
 • prezenţa alăturată, a obiectelor ce fac parte din categoria obiectelor potenţial periculoase;
 • caracterul materiei utilizate;
 • tipul activităţii şi regimul de lucru a întreprinderii;
 • prezenţa şi calitatea sistemelor anti-incendiu;
 • prezenţa pazei obiectului;
 • modul de păstrare a bunurilor/materiei;

Obligațiile părților sunt stabilite în contractul de asigurare astfel încât să stimuleze aportul acestora în derularea asigurării.

 • obligaţiile asigurătorului protecţia prin asigurare începe odată cu încasarea primei de asigurare, sau a primei rate din ea, în contul său de decontare, ceea ce se confirmă prin eliberarea poliţei de asigurare, ea încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada de valabilitate a asigurării. Asigurătorul are obligaţia de a plăti suma asigurată sau o parte egală cu valoarea reparaţiilor sau a înlocuirilor, la apariţia evenimentului asigurat;
 • obligaţiile asiguratului protecţia prin asigurare începe odată cu încasarea primei de asigurare, sau a primei rate din ea, în contul său de decontare, ceea ce se confirmă prin eliberarea poliţei de asigurare, ea încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada de valabilitate a asigurării. Asigurătorul are obligaţia de a plăti suma asigurată sau o parte egală cu valoarea reparaţiilor sau a înlocuirilor, la apariţia evenimentului asigurat;

Dacă prin nerespectarea acestor obligaţii de către asigurat s-ar putea produce pagube la bunul asigurat, sau paguba existentă s-ar putea mării, societatea de asigurare poate denunţa contractul de asigurare chiar fără restituirea primelor de asigurare achitate sau poate refuza despăgubirea ca urmarea a producerii pagubei.;

Despăgubirea de asigurare

Despăgubirea de asigurare Dacă prin nerespectarea acestor obligaţii de către asigurat s-ar putea produce pagube la bunul asigurat, sau paguba existentă s-ar putea mării, societatea de asigurare poate denunţa contractul de asigurare chiar fără restituirea primelor de asigurare achitate sau poate refuza despăgubirea ca urmarea a producerii pagubei.;

 • înştiinţarea;
 • constatarea pagubei;
 • evaluarea pagubei;
 • calculul şi plata despăgubirilor;

Înştiinţarea cu privire la producerea evenimentului asigurat se face în scris de către asigurat la societatea de asigurare, în cadrul unui termen limită stabilit prin lege sau prin contractul de asigurare.;

rca data

Constatarea pagubei pagubei se face în general de către specialiştii societăţi de asigurare, care a fost înştiinţată în prealabil. La constatare participă asiguratul, persoana fizică sau un membru major al familiei acestuia, respectiv un reprezentant al conducerii persoanei juridice asigurate şi/sau organe ale poliţiei şi unităţilor de pompieri, etc. Rezultatele se înscriu în procesul verbal de constatare.;

Evaluarea pagubei se ţine seama de faptul că urmare a producerii a evenimentului asigurat se poate înregistra o pagubă totală sau pagubă parţială, în ambele cazuri cu recuperări sau fără.;

Paguba totală ca urmare a producerii evenimentului asigurat( incendiu, calamităţi naturale) clădirea a fost distrusă în întregime fără a putea fi identificate resturi care s-ar mai putea întrebuinţa sau valorifica.;

 • fără recuperări – în urma căreia nu se pot recupera nici un fel de materiale sau elemente de construcţii;
 • cu recuperări – în urma căreia pot fi recuperate materiale şi părţi componente ale clădirilor ( cărămizi, uşi, lemnărie);

Paguba parţială - semnifică faptul că, clădirea sau construcţia a suferit distrugeri mici care nu au afectat structura de rezistenţă, ci au afectat superficial unele părţi ale clădirii, dar în urma unor reparaţii clădirea poate fi folosită mai departe.;

Evaluarea pagubei ţine seama de caracterul acesteia. Paguba reflectă valoarea reală a clădirii sau părţii distruse a clădirii la data producerii evenimentului asigurat, din care s-au scăzut eventualele recuperări.;

Valoarea reală a clădirii( sau a părţii din clădire) avariate se stabileşte în funcţie de valoarea de înlocuire( din nou) a clădirii(sau a părţii din clădire) din care se scade uzura.;

Valoarea de înlocuire( din nou) a unei clădiri la data producerii evenimentului asigurat se stabileşte pe baza devizului de lucrări, de reparaţii sau refaceri. Evaluarea valorii de înlocuire a clădirii pe baza devizului de lucrări are loc după normele generale de întocmire a devizului de lucrări pe obiect sau pe părţi de obiect.;

Valoarea reală a clădirii sau construcţiei se stabileşte prin corectarea valorii din nou cu gradul de uzură al clădirii sau construcţiei. Gradul de uzură depinde de vechimea şi starea de întreţinere a clădirii sau construcţiei. În practică s-au elaborat tabele cu coeficienţii valorii rămase.;

rca data

Vechimea clădirii influenţează gradul de uzură şi se stabileşte în funcţie de : anul construcţiei înscris în evidenţe, data autorizaţiei de construire, etc.;

Calculul despăgubirii: - în asigurarea clădirilor şi construcţiilor despăgubirea se bazează pe modul în care a fost încheiată asigurarea ( adică pe unul din cele trei principii de despăgubire: despăgubire la primul risc, despăgubire proporţională, despăgubire cu franşiză).;

În calculul despăgubirii se iau în considerare: valoarea pagubei, valoarea reală a clădirii sau construcţiei din momentul producerii evenimentului asigurat şi suma asigurată.;

Deducerea despăgubirii, pentru pagubă produsă din riscuri asigurate, asigurătorul procedează la reducerea sumei asigurate pentru restul perioadei de asigurare, cu suma achitată asiguratului drept despăgubire.;

Paguba totală la mijloace fixe, este în funcţie de valoarea de inventar sau valoarea din nou a acestora, din care se scade uzura şi eventualele recuperări. Paguba totală se estimează în funcţie de evaluările din devizul de reparaţii.;

Paguba datorată unor evenimente asigurate la mijloace circulante se estimează în funcţie de volumul bunurilor prejudiciate, avariate, distruse şi preţul de evaluare a lor.;

Excluderi

Societate de asigurare poate refuza plata despăgubirii, în anumite cazuri, cum ar fi: paguba a fost produsă cu intenţie de către asigurat, beneficiar sau de către persoane fizice majore care gospodăresc împreună cu asiguratul, respectiv cu beneficiarul sau un membru din conducerea unităţii asigurate sau de către propuşii acestora, sau din culpa persoanelor menţionate anterior.;

 • pagube indirecte ( generate de reducerea valorii bunurilor asigurate după reparaţii, scăderea preţurilor etc.);
 • pagube produse de operaţiuni militare în timp de război;
 • cheltuieli care reflectă transformarea şi îmbunătăţirea calităţii clădirilor şi construcţiilor faţă de starea lor înainte de producerea evenimentului asigurat;
 • pentru riscuri necuprinse în asigurare;