Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Asigurarea CASCO

De ce am nevoie de CASCO??
 • CASCO este o asigurare auto facultativă ce acoperă daunele aduse PROPRIULUI autovehicul. Astfel, dacă poliţa de asigurare RCA despăgubeşte daunele produse terţelor persoane, atunci CASCO despăgubeşte ASIGURATUL, indiferent cine este vinovat de accident.
 • CASCO acoperă atât daunele produse prin accidente, acțiunile răufăcătoare ale terțelor persoane, calamităţi naturale, cât şi ca urmare a furtului autovehiculului, părţilor componente sau pieselor acestuia. Astfel, în cazul existenţei unui risc crescut de furt al automobilului dvs., CASCO poate fi o soluţie de minimizare a eventualelor pagube.
 • Deşi, CASCO presupune asigurarea autovehiculului, majoritatea companiilor oferă posibilitatea asigurării echipamentului suplimentar, precum şi a a vieţii şi sănătăţii conducătorului auto şi a pasagerilor săi.
 • La contractarea unei asigurări CASCO, companiile oferă diverse tipuri de avantaje, cum ar fi evacuator în caz de accident, asistenţă nonstop sau maşină la schimb pe durata reparaţiei propriului autoturism.
 • În dependenţă de contractul încheiat, CASCO poate oferi protecţie atât în R.Moldova cât şi peste hotarele ei (Europa, Turcia şi CSI).
 • Pe lângă riscurile standard acoperite, CASCO poate fi personalizat cu acoperiri şi servicii suplimentare, în funcţie de preferinţe şi necesităţi.
Care factori influenţează costul asigurării CASCO?

Condiţiile de asigurare CASCO variază de la o companie la alta, atât în ceea ce priveşte riscurile asigurate, riscurile excluse, valoarea franşizei, cât şi în ceea ce priveşte primele de asigurare şi condiţiile de plată a acestora.

Spre deosebire de RCA, prima de asigurare pentru CASCO este mult mai mare. Asigurătorul iniţial colectează şi analizează toate informaţiile necesare, iar ulterior emite o ofertă.

Preţul unei poliţe de asigurare CASCO poate varia în funcţie de:
price

caracteristicile autovehiculului

 1. modelul etc;
 2. vechimea mijlocului de transport;
 3. valoarea de piaţă;
 4. marca.

opţiunile şi clauzele contractuale

 1. riscurile asigurate – mai multe riscuri, un preţ mai mare;
 2. prezenţa/absenţa franşizei şi cuantumul acesteia – cu cât este mai mare franşiza, cu atât prima de asigurare se micşorează;
 3. vârsta, stagiul şi numărul persoanelor admise la conducere – cu cât vârsta şi stagiul sunt mai mici, cu atât mai mare va fi prima de asigurare;
 4. termenul de asigurare – dacă durata este mai mică de un an, de regulă, nu este mai avantajos excluzându-se anumite facilități care sunt prezente în asigurarea contractată pe un an;
 5. plata integrală sau în rate – de obicei, achitarea integrală diminuează din preţul asigurării;
 6. istoricul şoferului – cu cât mai responsabil este conducătorul auto, cu atât prima va fi mai mică. Se pot oferi reduceri conducătorilor auto prudenţi şi fără dosare de daune sau cu puţine antecedente;
 7. extinderea teritorială – cu cât teritoriul acoperit va fi mai mare, respectiv şi cuantumul primei va creşte.

Trebuie menţionat că anumite companii de asigurări acoperă diverse riscuri doar ca şi clauze speciale, pentru care se plăteşte o sumă suplimentară, ceea ce face ca suma iniţială pentru asigurare să pară mai mică – datorită faptului ca nu s-au inclus unele riscuri cum ar fi: reparația la dealer, asigurarea echipamentului suplimentar etc) . De aceea, înainte de a încheia o asigurare CASCO, este necesară informarea temeinică cu privire la riscurile neacoperite de aceasta..

Toate drepturile şi obligaţiile părţilor se găsesc în contractul de asigurare CASCO încheiat. Astfel, este extrem de importantă citirea cu atenţie a clauzelor contractuale şi în special a celor referitoare la riscurile acoperite, excluderi (riscuri neacoperite), valoarea franşizei şi felul ei, procedurile de avizare şi lichidare a daunei.

Pentru evitarea unor eventuale neînţelegeri la plata despăgubirilor, este necesar de a cere cât mai multe informaţii de la agentul asigurător.

Ce este franşiza? Cui i se potriveşte o asigurare cu franşiză? ?

Franşiza este partea din daună suportată de asigurat. Adică, este acea parte din valoarea fiecărei daune pe care o suportă proprietarul maşinii şi nu asigurătorul.

Cuantumul franşizei este diferit şi variază de la o companie de asigurări la alta. Aceasta poate fi aplicată ca:

franciza
 • sumă fixă (se scade aceeaşi sumă la fiecare daună în parte. Este avantajos pentru cei care nu doresc să achite o sumă mare în caz de daune majore. Neavantajos – pentru cazurile de daună mică);
 • procent din suma asigurată (ex: o maşină asigurată la 10.000 de euro, cu o franşiză de 1% din suma asigurată (100 de euro), în cazul unei avarii a cărei reparaţie costă 500 de euro, asigurătorul va achita 400 de euro, iar proprietarul 100 de euro. La o a doua avarie, de 100 de euro, asigurătorul nu va plăti nimic, iar proprietarul va plăti toţi cei 100 de euro);
 • procent din valoarea fiecărei daune (ex: o maşină asigurată la 10.000 de euro cu o franşiza de 1% din valoarea daunei, în cazul unei avarii a cărei reparaţie costă 500 de euro, asigurătorul va plăti 495 de euro şi proprietarul 5 euro. La o a doua avarie, de 100 de euro, asigurătorul va plăti 99 de euro şi proprietarul 1 euro).

Astfel, în dependenţă de felul franşizei, trebuie să fim foarte atenți ce selectați, există diferenţe foarte mari între sumele datorate de fiecare dintre părţi, nefiind similar un procent din valoarea daunei cu un procent din suma asigurată.

Felul şi mărimea franşizei influenţează direct şi costul asigurării. În cazul în care poliţa de asigurare nu are inclusă franşiza, atunci primele de asigurare sunt mai scumpe şi invers.

Franşiza are un rol de responsabilizare şi nu de taxă suplimentară. Ea dă posibilitatea de a economisi şoferilor responsabili, care nu sunt predispuşi la accidente minore. Însă dacă şoferul nu este experimentat şi vrea să obţină despăgubiri chiar şi pentru cele mai mici daune, atunci este de preferat contractarea unei asigurări fără franşiză.

Ce măsuri trebuie întreprinse pentru soluţionarea cazului asigurat?
insurance-case
La survenirea cazului asigurat:
 • întreprindeţi toate măsurile necesare pentru salvarea autovehiculului și pentru eliminarea cauzelor care ar putea produce daune suplimentare;
 • sesizaţi organele competente (poliția, pompieri etc.) pentru obținerea ulterioară a documentelor doveditoare ale producerii accidentului;
 • dacă de producerea accidentului se face vinovată o terță persoană, faceţi o copie de pe asigurarea acestuia;
 • notificaţi în scris compania de asigurări în decurs de 24 de ore (cu excepția zilelor de odihnă și de sărbătoare), la producerea cazurilor de furt total sau parțial și în decurs de 48 de ore pentru cazurile de daună parțială sau totală;
 • prezentaţi companiei de asigurări, în decurs de 3 zile lucrătoare de la data accidentului, autovehiculul deteriorat, în vederea regularizării cazului asigurat sau permiteţi reprezentantului companiei de asigurări efectuarea inspecției la locul aflării autoturismului.
Pentru obţinerea despăgubirii sunt necesare următoarele acte:
 • contractul de asigurare (poliţa de asigurare) însoțit de bonul fiscal sau alt document ce atestă achitarea asigurării;
 • certificatul eliberat de organele competente, ce confirmă producerea cazului asigurat;
 • copia certificatului de înmatriculare a autoturismului; copia raportului de examinare tehnică periodică a autoturismului; copia permisului de conducere al persoanei care conducea vehiculul la momentul producerii evenimentului asigurat iar în cazul persoanelor juridice şi copia foii de parcurs sau procurii;
 • ordonanţa de începere, suspendare sau încetare a urmăririi penale (după caz), care se prezintă în cazul producerii riscurilor asigurate prin acţiuni ilicite ale terţelor persoane;
 • ordonanţa de recunoaştere a asiguratului în calitate de parte civilă (parte vătămată), după caz;
 • copii ale proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor administrative, în cazul accidentelor de circulaţie, însoţite de copiile rapoartelor de expertiză medicală, schema accidentului de circulaţie, explicaţiile participanţilor depuse la dosarul contravenţional;
 • copia poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto a persoanei responsabile de producerea pagubei (în cazul accidentelor de circulaţie).
Ce fac dacă suma despăgubirii este mică sau în general este refuzată despăgubirea de către compania de asigurări?
 • Cereţi de la compania de asigurări procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;
 • Cereţi de la organele competente (poliţie, pompieri etc.) acte în original referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi consecinţele acestuia;
 • Cereţi de la bancă, actul ce demonstrează suma de bani transferată dvs. de către compania de asigurări. În cazul în care asigurătorul a refuzat acordarea despăgubirilor, cereţi de la companie prezentarea în scris a refuzului;
 • Efectuaţi o expertiză proprie, apelând la serviciile experţilor independenţi;
 • Întocmiţi un act cu toate pretenţiile dvs., referitoare la suma despăgubirii sau refuzul de despăgubire şi prezentaţi-l asigurătorului. Nu uitați că orice cerere adresată asigurătorului trebuie înregistrată, prin parafa companiei de asigurări, cu indicarea numărului de intrare și data primirii sau trimisă cu scrisoare recomandată;
 • În caz de nesoluţionare a cererii dvs. pe cale amiabilă de către asigurător, întocmiţi şi depuneţi o cerere de chemare în judecată;
 • Dacă aveţi câştig de cauză, cereţi executarea silită a hotărârii;
 • Pentru a avertiza şi alte persoane despre compania de asigurări cu probleme, puteţi lăsa comentarii pe site-urile de specialitate;
 • Dacă doriţi sancţionarea companiei de asigurări, vă puteţi adresa autorităţii de supraveghere (Comisia Națională a Pieței Financiare).
Ce riscuri nu acoperă CASCO??
 • autovehiculul asigurat este exploatat cu raportul de examinare tehnică expirat;
 • mijlocul de transport este exploatat cu încălcarea prevederilor Regulamentului Circulației Rutiere, cu referire la nedotarea autovehiculului pe timp de iarnă cu anvelope destinate conducerii pe anotimpul rece, în perioada decembrie – martie inclusiv;
 • neinformarea asigurătorului în scris timp de 48 de ore din momentul producerii accidentului, în cazul deteriorării mijlocului de transport și 24 de ore în cazul furtului mijlocului de transport;
 • la momentul furtului mijlocului de transport, certificatul de înmatriculare și cheile se aflau în interiorul/habitaclul acestuia;
 • exploatarea vehiculului în afara teritoriului de acțiune a contractului;
 • mijlocul de transport este condus de o persoană neadmisă la conducerea vehiculului conform contractului de asigurare;
 • autoturismul asigurat este condus de o persoană fără permis de conducere valabil pentru categoria respectivă ori cu permisul de conducere retras/anulat sau avea suspendat dreptul de a conduce;
 • conducătorul vehiculului asigurat a condus în stare de ebrietate alcoolică sau sub influența stupefiantelor/substanțelor narcotice, sau s-a eschivat de la examenul medical de constatare a acestor stări.