Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 00:00, sîmbata între 9:00 - 22:00 iar duminica între 10:00 - 20:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 118

Contacte

Ce reprezinta tipul dat de asigurare?

Poliţa de asigurare este destinată conducătorului auto, aceasta îi oferă indemnizaţiei bănească ca urmare a producerii unui accident rutier în momentul aflării acestuia la volanul autovehiculului, inclusiv in timpul stationarilor, opririlor, urcarii sau coborarii persoanei asigurate in/din vehicul. .

Asigurarea benevolă de accidente – este o modalitate rentabilă de a proteja sănătatea și viața Dvs. şi a celor dragi, de apariția unor situații neprevăzute, de asemenea polița de asigurare Vă va ajuta să compensați cheltuielile survenite în urma producerii cazurilor asigurate. .

Sunt considerate accidente:

 • Accidentele care au dus la pierderea temporară a capacităţii de muncă : traume, leziuni, comoţii, etc;
 • Accidentele care au dus la atribuirea unui grad de dizabilitate (invaliditate);
 • Decesul ca urmare a unui accident;
Cine poate fi asigurat? Persoanele fizice cu vîrsta peste 18 ani, care au obţinut permisul de conducere şi care la momentul semnării contractului nu deţin nici un grad de dizabilitate;
Perioada şi Gradul de acoperire 12 luni , 24 din 24 ore;
Teritoriul de asigurare Republica Molodva

Pentru informație suplimentară: Accidente a conducătorului auto și pasageri

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 079 88 70 88 / 022 93 01 91

sau completați formularul:

pentru calcularea costului
PRIMIȚI GRATIS:

Consultanța specialistului in asigurari

Cele mai avantajoase condiții

Compararea polițelor la 10 companii;

Negocierea contractelor de asigurare

Asistență la producerea riscului asigurat

 • 1
 • 2
 • 3

Prin trimiterea unei cereri, sunteți de acord cu politica de confidențialitate
Analizăm informația
Calculăm costurile
Pregătim informația
Calculul este procesat. Vă rugăm să completați formularul pentru a vă putea contacta.

VA MULTUMIM!
Comanda a fost înregistrată, în maxim 30 min veți fi telefonat de către operatorul nostru pentru a confirma datele.
Serviciul lucrează de luni pînă vineri între orele 09:00 - 18:00.

Anuntarea cazului asigurat

În cazul în care unul dintre riscurile asigurate conform Contractului de asigurare (în perioada valabilității acestuia) s-a produs cu Persoana asigurată, aceasta trebuie să efectueze următoarele acțiuni:

 • În termen de 24 de ore din momentul accidentului să apeleze la instituţia medicală pentru o evaluare obiectivă a prejudiciului cauzat sănătăţii şi să obţină actul medical, care ar confirma faptul accidentului;

 • În termen de 3 zile de la data cauzării prejudiciului vieţii şi sănătăţii sale, să-l informeze despre cele întâmplate pe Asigurător, prezentând la Oficiul Central al Societății, Secția Regularizarea altor Daune documentele stabilite mai jos (în original sau în copii legalizate):

  • cererea de acordare a indemnizaţiei de asigurare;

  • poliţa de asigurare şi Contractul de asigurare;

  • actele de identitate;

  • documentele din instituția medicală, care confirmă producerea accidentului, durata tratamentului și incapacitatea temporară de muncă;

În cazul atribuirii unui grad de dizabilitate:

 • concluzia instituției stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova, privind stabilirea gradului de dizabilitate;

In caz de deces al persoanei asigurate:

 • actele care confirmă intrarea în drepturile de moştenire (pentru moştenitorul Persoanei Asigurate);

 • alte documente, referitoare la circumstanţele survenirii cazului asigurat menționate în Contractul de asigurare.

Excluderi din asigurare:

Conform ”Condițiilor generale de asigurare benevolă de accidente”, nu se va achita indemnizația de asigurate pentru riscurile asigurate, dacă acestea s-au produs ca rezultat al acțiunilor prezentate mai jos:

 • sinuciderii (tentativei de sinucidere) Persoanei asigurate, cu excepţia cazurilor când aceasta a fost adusă la această stare prin acţiuni ilicite ale terţelor persoane;

 • traumelor sau schilodirilor căpătate de Persoana asigurată în rezultatul comiterii de către aceasta a acţiunilor, în care sunt constatate semne de acţiuni ilicite;

 • bolilor, inclusiv acutizarea bolilor cronice;

 • ebrietăţii alcoolice, narcotice sau toxice;

 • practicării tipurilor de sport riscante la nivel de amator, inclusiv o singură dată, precum sunt: auto-, moto-, sporturi dacă acestea nu au fost indicate în cererea-declaraţie care este completată la încheierea contractului de asigurare şi nu a fost aplicat coeficientul de majorare la calcularea primei de asigurare.