Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Asigurarea obiectelor industrial periculoase

Asigurarea de răspundere civilă a obiectelor industrial periculoase

Activitatea oricărei întreprinderi este supusă riscului de a cauza prejudicii unor terţe persoane precum și mediului înconjurător. Greşelile neintenţionate, săvârşite în timpul activităţii profesionale, pot duce la pagube cauzate vieţii, sănătăţii, bunurilor terţelor persoane, mediului natural. Conform legii Nr. 116 din 18.05.2012, ,,Asigurarea funcționării obiectelor industriale periculoase are drept scop prevenirea avariilor la obiectele sus mentionate și asigurarea pregătirii agenților economici, care desfășoară activități la aceste obiecte, în vederea localizării și lichidării efectelor avariilor industriale și catastrofelor cu caracter tehnogen, protecției populației și a mediului înconjurător” .

Ce reprezintă asigurarea de răspundere civilă a antreprinderilor – surse de pericol sporit?.

Prezenta asigurare reprezintă relaţiile cu privire la protecţia intereselor patrimoniale ale Asiguraţilor la survenirea unor anumite evenimente în conformitate cu normele legislaţiei, ce ţin de obligaţiunea Asiguratului de a recupera daunele cauzate sănătăţii persoanelor fizice sau averii persoanelor fizice şi juridice, cît şi prejudiciul provocat prin poluarea mediului (terenuri funciare, mediul acvatic şi spaţiul aerian) în rezultatul activităţii economice a Asiguratului la întreprinderea ce prezintă o sursă de pericol sporit, pe teritoriul, stipulat în contractul de asigurare. .

Riscurile asigurate

Asigurarea acoperă riscul de suportare a cheltuielilor, în cazul în care vi se înaintează pretenții din partea terțelor persoane privind compensarea următoarelor daune: .

 • daune cauzate vieții, sănătății și bunurilor persoanelor fizice;
 • daune cauzate bunurilor persoanelor juridice;
 • poluarea mediului.
Ce presupune protecţia de asigurare?
rca data
 • Se compensează cheltuielile apărute în urma: 

 • decesului şi pierderea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă a persoanelor fizice;
 • nimicirii sau deteriorării averii (inclusiv, animalelor) ce aparţine terţilor (pers. fizice/juridice)
 • cheltuielile de curăţare a teritoriului poluat şi aducerea acestuia în starea ce corespunde normelor stabilite.
Sumele de asigurare

Mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii se stabilește în baza rezultatelor evaluării riscului. La transportarea substanțelor periculoase prin localități, mărimea sumei asigurate se stabilește pornind de la prejudiciile maxime posibile în caz de avarie şi/sau de accident al mijlocului de transport.

Pentru informație suplimentară: Asigurarea obiectelor industrial periculoase

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 079 88 70 88 / 022 93 01 91

sau completați formularul:

pentru calcularea costului
PRIMIȚI GRATIS:

Consultanța specialistului in asigurari

Cele mai avantajoase condiții

Compararea polițelor la 10 companii;

Negocierea contractelor de asigurare

Asistență la producerea riscului asigurat

 • 1
 • 2
 • 3
Prin trimiterea unei cereri, sunteți de acord cu politica de confidențialitate
Analizăm informația
Calculăm costurile
Pregătim informația
Calculul este procesat. Vă rugăm să completați formularul pentru a vă putea contacta.

VA MULTUMIM!
Comanda a fost înregistrată, în maxim 30 min veți fi telefonat de către operatorul nostru pentru a confirma datele.
Serviciul lucrează de luni pînă vineri între orele 09:00 - 18:00.

Cazul asigurat. Măsurile întreprinse

Caz de asigurare este faptul răspunderii stabilite a Asiguratului în virtutea legislaţiei RM de a recupera prejudiciul cauzat persoanei ce a suferit prin acţiunea nefavorabilă a mediului natural, provocată de evenimente neaşteptate, accidentale, identificate şi nepremeditate (de avarie) în cadrul activităţii desfăşurate de Asigurat, stipulate în contractul de asigurare, cu pericol pentru cei din jur.

La survenirea cazului asigurat, Asiguratul este obligat:

 • în termen de 3 zile să-i comunice Asigurătorului despre orice avarie, produsă la obiectul de producţie periculos, cît şi despre orice urmări ale avariei, care pot să conducă la intentarea de către Asigurat a acţiunii privind compensarea prejudiciului cauzat terţilor şi mediului natural, despre toate pretenţiile şi acţiunile de recuperare a daunei, să prezinte toate documentele ce caracterizează circumstanţele şi cauzele avariei;

 • să întreprindă măsurile necesare şi posibile de prevenire a avariilor la obiectul de producţie periculos, diminuare a daunei, cauzate în urma avariilor la exploatarea obiectului de producţie periculos;

 • în termen de 3 zile să-i comunice Asigurătorului despre faptul obligaţiunii, stabilite prin decizia judecăţii, de recuperare a prejudiciului cauzat vieţii, sănătăţii sau averii terţilor şi mediului natural, în urma avariei la exploatarea obiectului de producţie periculos (survenirea cazului de asigurare);

Pentru achitarea despăgubirii de asigurare, Asiguratul trebuie să-i prezinte Asigurătorului următoarele documente:

 • Contractul și Polița de asigurare.

 • pretențiile înaintate Asiguratului în legătură cu evenimentul produs;

 • certificatul de avarie, întocmit de comisia de experți, în care se indică cauzele și posibilele consecințe ale evenimentului asigurat, care a cauzat daune unor terțe persoane;

 • hotărîrea instanței de judecată, care stipulează obligațiunea de a achita și suma despăgubirii pentru achitare în legătură cu evenimentul produs;

Pentru mai multe detalii nu ezitaţi să ne contactaţi la numerele de telefon 022/ 93-01-91