Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Asigurarea locuinței

Rapidasig îți oferă o poliță de asigurare complexă și flexibilă pentru ca locuința ta să fie pe deplin protejață !

Asigurarea complexă a locuinței/bunurilor este un produs mixt, care cuprinde riscurile din 3 clase de asigurari, oferind asiguratului protecție maximă la un preț accesibil.

Asigurarea de bunuri imobile

Asigurarea de bunuri imobile – o asigurare benevolă de apartamente, case, garaje şi orice alt tip de bunuri imobile, împotriva deteriorării sau distrugerii.

Deşi asigurarea de bunuri imobile este benevolă, există şi cazuri când aceasta poate fi impusă de către bănci, ca o condiţie obligatorie la acordarea de credite ipotecare. Obligaţia ţine doar de încheierea unei asemenea asigurări, lăsând însă la latitudinea asiguratului, alegerea asigurătorului.

Pot fi asigurate atât bunurile imobile aflate în proprietate sau ipotecate, cât şi cele închiriate.

Perioada de asigurare De regulă, contractul de asigurare a bunurilor imobile se încheie pentru o perioadă de un an

Asigurarea de bunuri mobile

În afară de locuinţa propriu-zisă, pot fi asigurate şi toate bunurile aflate în ea.

Asigurarea de bunuri mobile este facultativă şi are ca obiect, interesele patrimoniale ale asiguratului, legate de posesia, folosinţa şi dispoziţia bunurilor mobile asigurate.

Este convenabil de a încheia o asigurare de bunuri mobile concomitent cu asigurarea imobilului, deoarece, pentru asemenea poliţe, cuantumul primei de asigurare va fi în favoarea asiguratului.

Asigurarea poate fi efectuată atât pentru obiectele din încăperile locuibile, cât şi din cele accesorii (excepţie fac casele mobile şi rulotele ). Adresa domiciliului asiguratului se introduce în poliţa de asigurare.

Asigurarea de răspundere civilă faţă de vecini

Fiecare poate avea parte de situaţii neplăcute. Iar, când aceste situaţii ţin de locuinţa dvs., ca urmare a unui concurs nefericit de evenimente, senzaţia neplăcută de pierdere poate fi înrăutăţită de obligaţiile financiare, apărute faţă de oamenii ce locuiesc în vecinătate şi cărora le-au fost provocate daune.

Asigurarea de răspundere civilă faţă de vecini oferă protecţie intereselor dvs. patrimoniale, legate de riscul survenirii răspunderii pentru cauzarea de prejudicii vieţii, sănătăţii şi proprietăţii vecinilor dvs.

Este convenabil de a încheia o asigurare de răspundere civilă faţă de terţi concomitent cu o asigurare de bunuri imobile, deoarece, pentru asemenea poliţe, companiile de asigurări oferă reduceri de preţ.

Riscurile asigurate

Pentru Locuință și Bunurile casnice:

Se consideră caz asigurat deteriorarea sau distrugerea bunurilor, în urma:

 • calamităţilor naturale – cutremur, inundaţie, furtună, grindină;
 • acţiunii focului – incendiu, explozie, lovitură de trăsnet;
 • acţiunilor ilegale ale terţelor persoane – efracţie, tâlhărie, vandalism;
 • avarierii reţelei de încălzire, de canalizare şi a apeductului (cu excepţia avariilor cauzate de îngheţ).

Răspunderea față de terțe persoane

Daunele provocate neinteţionat terţelor persoane (vecinilor) în urma cauzării prejudiciului vieții, sănătății și/sau bunurilor acestora în rezultatul deținerii, utilizării, dispoziției bunului imobil, indicat în Poliță;

Nu se efectuează despăgubirea în cazul:

 • depăşirii termenului de exploatare a obiectului asigurat;
 • păstrării substanţelor explozive;
 • efectuării necorespunzătoare a lucrărilor de reparaţie şi montare;
 • inundaţiei, incendiului, exploziei produse ca rezultat al uzurii construcţiilor, materialelor şi echipamentelor (dacă acest lucru nu este prevăzut în contract).
Costul poliţei

Mărimea primei de asigurare depinde:

 • valoarea bunului (stabilită de compania de asigurări prin intermediul chitanţelor, expertizei unui specialist sau în alt mod, stabilit de părţi);
 • riscurile acoperite;
 • prezenţa/absenţa sistemelor de securitate şi a instalaţiilor antiincendiare în casă;
 • termenul asigurării etc.

Polița de Asigurare Complexă a locuinței, se perfectează doar în baza buletinului de identitate a proprietarului obiectului asigurat , fără prezentarea rapoartelor de evaluare a locuinței.

Acţiuni de întreprins la survenirea cazului asigurat
 • Primul lucru pe care trebuie să-l faceţi este să chemaţi organele competente (poliţia, pompierii) şi să cereţi întocmirea procesului-verbal. De asemenea, informaţi compania de asigurări despre survenirea cazului asigurat, în limitele de timp stabilite în contract (de regulă, nu mai târziu de 3-4 zile).
 • Întocmiţi o cerere, către compania de asigurări, cu indicarea exactă a locului, timpului şi condiţiilor în care a avut loc cazul asigurat. De asemenea, va fi necesară enumerarea tuturor bunurilor distruse sau deteriorate, anexând poliţa de asigurare, bonul fiscal sau alt document ce atestă achitarea asigurării şi actul de constatare a survenirii cazului asigurat.
 • Aşteptaţi venirea comisarului de avarie. El va verifica dacă evenimentul produs este un caz asigurat, va stabili mărimea pagubei, a despăgubirilor ce trebuie achitate şi va întocmi actul de constatare a pagubelor. Actul trebuie întocmit în interiorul termenului expres stabilit, calculat începând cu ziua primirii cererii de către asigurător.

Compania de asigurări este în drept de a refuza despăgubirea dacă: cazul asigurat a survenit înaintea achitării primelor de asigurare; asiguratul a prezentat acte şi probe vădit false; asiguratul a întreprins alte acţiuni, cu scopul de a creşte valoarea prejudiciului.

Condiţiile şi termenele de informare, cu privire la survenirea cazului asigurat, diferă de la o companie la alta. De aceea, vă recomandăm să vă documentaţi din timp cu privire la toate detaliile contractului, pentru evitarea ulterioară a situaţiilor incerte la plata despăgubirilor.