Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

GHIDUL DE PROTECȚIE A ASIGURATULUI

Piața de asigurări din Republica Moldova

Asigurările reprezintă o metodă bună de a te proteja financiar împotriva riscurilor care pot apărea în viitor.

Cum se definește piața asigurărilor?
 • Piața de asigurări reprezintă locul de întâlnire dintre cererea de asigurare, venind din partea persoanelor fizice şi juridice care doresc sa încheie diferite tipuri de asigurări şi oferta de asigurare, ce vine din partea societăților licentiate de CNPF să funcționeze în domeniul asigurărilor.
 • Asigurarea este un instrument de protecție prin care o persoană fizică sau juridică – numit Asigurat, cedează anumite riscuri unei societăți licentiate – numită Asigurător, prin plata unei sume de bani numită primă de asigurare, şi care obliga Asigurătorul la plata unei sume de bani, în cazul în care riscurile acoperite de asigurare au loc.
Care sunt tipurile de asigurări?
 • Asigurările se pot clasifica în funcție de riscurile pe care le acoperă:
 • Asigurările de viață, care te pot proteja împotriva riscului de accidente, vătămări corporale, incapacitatea temporara/permanenta de munca din boala/accident, boli grave, șomaj, deces etc.
 • Asigurare de bunuri, care te protejează împotriva riscului de daună, furt, incendii şi calamități ale naturii etc
 • Asigurare de răspundere civilă, care te asigură împotriva răspunderii pe care o ai faţă de persoanele fizice sau juridice pentru prejudiciile cauzate lor, cele mai întâlnite fiind încheiate împotriva riscului de accidente auto.
 • Asigurări de credite, garanții şi pierderi financiare, care te protejează în caz de insolvabilitate, incapacitatea de a restitui creditele luate, nerealizarea veniturilor, cheltuieli neprevăzute, alte pierderi financiare.
 • După modul de efectuare, există două tipuri de asigurări:
 • Asigurare obligatorie, care se încheie conform condițiilor prevăzute de lege (ex: RCA, Cartea Verde).
 • Asigurare benevolă (facultativă), care se încheie în baza condițiilor stabilite printr-un contract de asigurare.
Cum poți încheia o poliță de asigurare?
 • Pentru a beneficia de o poliță de asigurare ai opțiunea de a încheia un contract de asigurare direct cu un Asigurător autorizat sau printr-un Intermediar în asigurări autorizat.
 • În baza contractului vei plăti o primă de asigurare către Asigurător, iar în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat contractul de asigurare Asigurătorul îți va plăti suma calculată conform contractului de asigurare, numită despăgubire de asigurare în cazul asigurărilor de bunuri şi de răspundere civila, sau indemnizație de asigurare în cazul asigurărilor de viață.

Pentru a lua o decizie informată, este important să cunoști cum funcționează piața asigurărilor din Republica Moldova şi care sunt participanții acesteia.

Structura pieței de asigurări din Republica Moldova:

 • Asiguratul este persoana care are încheiat sau pentru care s-a încheiat un contract de asigurare (beneficiar) cu Asigurătorul. Asiguratul şi beneficiarul pot fi aceeași persoană.
 • Asiguratul are opțiunea de a încheia contractul de asigurare direct cu Asigurătorul sau printr-un Intermediar în asigurăr.
 • Intermediarii în asigurări intermediază încheierea contractului de asigurări intre Asigurat şi Asigurător.
 • Cunoscând foarte bine particularitățile pieței, intermediarul te poate consilia pentru a-ţi recomanda cea mai bună soluție dintr-o multitudine de opțiuni.
 • CNPF reglementează şi autorizează activitatea asigurătorilor/reasigurătorilor/ intermediarilor şi supraveghează respectarea legislației de către aceștia.
 • In caz de încălcare a drepturilor contractuale de către Asigurător/Intermediar, te poți adresa CNPF-ului în vederea soluționării conflictului.
 • Asigurătorul este persoana juridică înregistrată în Republica Moldova care deține licență pentru desfășurarea activității de asigurare.
 • In baza contractului de asigurare încheiat, Asigurătorul urmează să achite Asiguratului sumele cuvenite, ca urmare a producerii riscului asigurat.
 • Un Asigurător are opțiunea de a încheia contract cu un Reasigurător pentru a-si reduce riscul insolvabilității sau inabilității de a plătii Asiguratului despăgubirile specificate în contract, în cazul materializării riscurilor acoperite de asigurare.
 • In baza unei prime primite de la Asigurător, Reasigurătorul va acoperi o parte din indemnizațiile/despăgubirile ce trebuie achitate de Asigurător Asiguratului, în cazul în care se materializează riscurile specificate în contractul încheiat intre cei doi.
 • Cedarea riscului în reasigurare de către un Asigurător, nu afectează relaţia contractuală dintre Asigurat şi Asigurător, drepturile şi obligaţiile contractuale rămân în continuare ale Asigurătorului.
Informații necesare în alegerea unei asigurări

Înainte de a încheia un contract de asigurare, informează-te asupra asigurătorilor şi a produselor pe care aceştia le oferă, astfel încât sa iei o decizie corectă.

Verifică licența Asigurătorului
 • Pentru a beneficia de protecția deplină a legislației din domeniu, înainte de a alege un asigurător sau un intermediar în asigurări, verifică dacă acesta este autorizat şi supravegheat de CNPF. Lista Companiilor şi brokerilor de asigurare licențiați este disponibilă pe site-ul CNPF (www.cnpf.md) la secțiunea „Entități Supravegheate”.
 • Verifică tipul de licență acordat Asigurătorului, deoarece aceștia își pot desfășură activitatea numai în limita claselor de asigurări pentru care are licență.
Informează-te cu privire la situația financiară a Asigurătorului
 • ATENŢIE! Din momentul în care se declară insolvența Asigurătorului ai dreptul de a rezilia contractul şi de a solicita rambursarea primelor pentru perioada neexpirată, însă procesul poate fi de durată. Pentru a preveni acest risc, înainte de a alege un Asigurător este important să te informezi cu privire la situația financiară a acestuia prin accesarea informațiilor făcute publice de către acesta (bilanț, raport privind rezultatele financiare, raportul auditorului).
 • De asemenea, poți accesa informații cu privire la indicatorii de bază ai Asigurătorilor, numărul petițiilor înregistrate de fiecare Asigurător, de pe site-ul Comisiei (www.cnpf.md), la secțiunea „Informații statistice şi analitice„, cat şi pe site-ul asiguratorului unde poți găsi informații publice relevante.
Solicită informații despre produsele pe care urmează să le achiziționezi
 • Pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de asigurare, solicită Asigurătorului/intermediarului în asigurări informații privind condițiile, termenele, limitele sau excepțiile contractului şi prima de asigurare.
 • Citeşte cu atenţie toate informațiile primite cu privire la caracteristicile produselor propuse şi la costuri, compară mai multe oferte şi decide care produs ţi se potriveşte.
 • In procesul decizional, poţisolicita informații de la un Intermediar în asigurări, care te poate consilia pentru a-ţi recomanda cea mai bună soluţie dintr-o multitudine de opţiuni.

Există mai multe surse de informare pe care le poţi consulta.

 • CNPF este autoritatea de reglementare, autorizare şi supraveghere a asigurătorilor/intermediarilor/reasigurătorilor, pe site-ul căreia (www.cnpf.md) găsești informații utile despre:
 • Lista asigurătorilor şi a intermediarilor în asigurări licentiate, la secțiunea “Entităţi supravegheate”.
 • Informații cu privire la indicatorii de bază ai Asigurătorilor, numărul petițiilor înregistrate de fiecare Asigurător, la secțiunea “Informații statistice şi analitice.”
 • Cum să închei o poliţă de asigurare, la secţiunea “Informatii utile”, unde găseşti “Ghidul asiguratului”.
 • Actele legislative şi normative în domeniul asigurărilor, la secțiunea „Baza normativă”.
 • Sistemul informațional RCA Data, precum întrebări frecvente, îndrumător video şi legislația în vigoare, la secțiunea „Sistem informațional RCA Data”. Tot la această secțiune, prin accesarea linkului https://rca.cnpf.md/, puteți verifica online veridicitate poliței de asigurarea RCA/ certificatului de asigurare Carte Verde.
 • De asemenea, poți solicita la CNPF orice informație legată de piața asigurărilor, atât prin stabilirea unei audieri, în scris sau telefonic la Direcția generală supraveghere asigurări. Datele de contact ale CNPF pot fi accesate la linkul http://cnpf.md/md/contact/.
 • Pe site-ul Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova (www.bnaa.md) găsești informații cu privire la polița internațională de asigurare de răspundere civilă ”Carte Verde”, şi anume de unde poţi procura asigurarea, cum procedezi în caz de accident, care sunt companiile de asigurare autorizate să emită poliţa „Carte Verde”, informaţii despre Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii şi Fondul de Compensare etc.
 • Pe site-ul Capital Market (www.capital.market.md) la secțiunea “Piaţa de asigurări” găsești informații actuale despre piața asigurărilor şi participanții acesteia, precum modificările legislative în domeniu, situația pieței, sfaturi pentru asiguraţi etc.
Alte surse de informare
 • Site-urile asigurătorilor/intermediarilor în asigurări, cât şi panourile de informare afișate la sediile acestora.
 • Pe site-ul Uniunii Asigurătorilor din Moldova (www.uam.md) se publică cu regularitate nformaţii despre evenimente, articole apărute în mass-media şi informaţii statistice şi analitice privind piaţa de asigurări din Moldova. De asemenea, pe site poate fi găsită legislaţia naţională care reglementează domeniul asigurări.
 • Pe portalul http://asigurare.md/ găseşti analiza problemelor şi proceselor ce influenţează dezvoltarea pieţei de asigurări din Moldova, indicatorii companiilor, cât şi informaţii utile pentru asiguraţi.
Drepturile şi obligațiile asiguratului

După ce ai încheiat un contract de asigurare, este important să-ţi cunoști drepturile contractuale în calitate de asigurat …

Drepturi cu privire la documentaţie
 • De a primi un exemplar al contractului de asigurare. Verifică întotdeauna dacă contractul este semnat de o persoană cu funcţie de răspundere în cadrul Societăţii de Asigurare în conformitate cu Statul acesteia, altfel contractul ar putea fi considerat nul!
 • De a primi cec de casă pentru orice plată efectuată în baza contractului. ATENŢIE! Nu efectua niciodată plăţi fără a primi un document fiscalizat de la Asigurător/Intermediar!
Drepturi cu privire la despăgubire/ indemnizație
 • De a alege modalitatea de plată a despăgubirii, care poate fi: în numerar, prin virament în contul bancar specificat de tine, prin restabilirea sau repararea bunurilor sau prin prestarea de servicii.
 • Dacă acțiunea de constatare a cazului asigurat durează mai mult de o lună, ai dreptul să soliciți în scris asigurătorului un avans din indemnizația/ despăgubirea de asigurare proporțional obligației de plată cu conditia ca aceasta obligatie şi marimea ei nu trezesc indoieli.
 • În caz de încălcare a termenului de plată a indemnizaţiei/despăgubirii de asigurare din vina asigurătorului, ai dreptul de a încasa de la acesta o penalitate de 0,1% din suma indemnizaţiei/despăgubirii, pentru fiecare zi de întârziere.
 • În cazul în care Asigurătorul refuză plata integrală sau parțială a indemnizaţiei/despăgubirii de asigurare, ai dreptul de a primi în scris o decizie motivată de la acesta, în termenele indicate în condițiile indicate în lege sau în contractul de asigurare.
 • De a contesta în instanța de judecată refuzul Asigurătorului de a plăti indemnizația/despăgubirea de asigurare.
Alte drepturi
 • De a modifica riscurile pentru care ești asigurat, caz în care va fi recalculată prima de asigurare în baza unui act adițional.
 • În caz de reziliere sau de nulitate a contractului, ai dreptul de a ţi se restitui primele de asigurare plătite în cazul asigurărilor de bunuri, de persoane sau de răspundere civila, sau rezerva acumulată în cazul asigurărilor de viață, conform contract.
 • În cazul în care Asigurătorul dorește să transfere portofoliul de asigurare către un alt Asigurător, ai dreptul de a fi informat printr-un anunț în Monitorul oficial despre decizia acestuia, şi ai la dispoziție un termen prealabil de o lună pentru prezentarea eventualelor pretenții.
 • De asemenea, trebuie să fii informat şi asupra Asigurătorului care a acceptat transferul, în termen de 15 zile din data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a transferului, printr-un anunț în Monitorul Oficial.

…dar şi obligațiile, pentru a evita riscul de a încălca clauzele contractuale ce poate duce la anularea poliţei de asigurare.

În momentul încheierii poliţei
 • E important să citeşti cu atenție orice document înainte de semnare şi de a te asigura că termenii oferiți sunt corecți şi ti se potrivesc.
 • Oferă întotdeauna informații complete și corecte, în caz contrar în cazul producerii evenimentului pentru care ești asigurat riști refuzul platii despagubirii/indemnizatiei dacă Asigurătorul concluzionează ca nu ai furnizat datele corecte.
Pe durata contractului de asigurare
 • Ai obligaţia de a plăti primele de asigurare la termenul scadent, conform contract. ATENŢIE! În cazul în care nu achiți primele sau le achiți cu întârziere, riști incetarea contractului, caz în care Asigurătorul este absolvit de la plata despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare, cât şi
 • De a păstra dovada plății primelor de asigurare. Solicită întotdeauna cec de casă pentru orice plata efectuată în baza contractului!
În cazul producerii evenimentului pentru care ești asigurat
 • Ai obligația de a depune cerere de despăgubire/indemnizaţie în termenul specificat în contract.
 • Ai obligația de a pune la dispoziția Asigurătorului documentele solicitate în termenele stabilite în contract, în vederea stabilirii despăgubirii/indemnizaţiei de plata. ATENŢIE! Solicită întotdeauna Asigurătorului în scris lista completă a documentelor necesare, pentru a nu se întârzia soluționarea cazului tău!
 • În cazul asigurărilor de bunuri şi răspundere civilă, ai obligația de a pune la dispoziția Asigurătorului bunul avariat pentru examinare în termenul stabilit în contract, altfel iti poti pierde dreptul de a primi despagubire.

ATENTIE! Citește cu atenție clauzele finale contractuale cat şi conditiile de asigurare cu privire la riscurile asigurate, franciză acolo unde este cazul (parte din prejudiciu suportată de asigurat), metoda de calcul a despăgubirii/indemnizaţiei, termenele de plata, suma asigurată, limitele sau excepțiile contractului şi stabilește dacă termenii contractuali sunt corecți şi ti se potrivesc. Nu ezita să pui întrebări şi să soliciți detalii despre orice lucru care nu îți este clar sau de care nu ești sigur. Niciodată nu ar trebui să achiziționezi un produs/serviciu pe care nu îl înțelegi pe deplin.

Pe lângă drepturile şi obligațiile ce trebuie respectate în cazul tuturor asigurărilor, trebuie să cunoști şi clauzele specifice fiecărui tip de asigurare.

Asigurări de bunuri
 • La încheierea contractului, asigurătorul are dreptul să examineze bunurile pentru a constata existenta şi starea lor reală, iar după încheierea contractului are dreptul să verifice modul în care este întreținut bunul asigurat.
 • Ai obligația de a întreține bunul asigurat în conformitate cu stipulările stabilite în contract pentru a preveni producerea riscului asigurat, iar la producerea riscului ai obligația de a lua măsuri de limitare a pagubelor.
 • Ai obligația de a declara existența unor alte asigurări pentru același bun la diferiți asigurători, atât la încheierea contractului, cât şi după
 • Dacă în cazul înstrăinării bunurilor asigurate, dobânditorul dorește menținerea valabilității contractului de asigurare, vânzătorul are obligația de a notifica asigurătorul, în decursul a 10 zile de la data înstrăinării, despre înstrăinarea bunurilor asigurate.
 • Contractul de asigurare poate să prevadă aplicarea francizei (parte din prejudiciu suportată de asigurat.
 • Despăgubirea nu poate depăși valoarea bunurilor la data producerii evenimentului asigurat şi nici cuantumul prejudiciului real suportat
Asigurări de răspundere civilă
 • Asigurătorul poate fi chemat în judecată, de persoanele păgubite, în limitele obligațiilor ce îi revin prin contractul de asigurare.
 • Despăgubirea se stabilește potrivit unui acord dintre persoana păgubită şi asigurător, potrivit contractului ori unei hotărâri judecătorești
 • Asigurătorul este în drept:
 • să participe, în lipsa asiguratului şi independent de voința lui, la examinarea circumstanțelor producerii cazului asigurat;
 • să prezinte instituțiilor de rigoare interpelări, adrese şi petiții care ar viza circumstanțele cazului pretins asigurat;
 • să conteste, după caz, în instanța de judecată actele emise de către organele de constatare a circumstanțelor producerii cazului asigurat, precum şi deciziile adoptate referitor la stabilirea culpei asiguratului în producerea cazului asigurat
Asigurări de viață
 • Ai dreptul de a desemna un beneficiar fie la încheierea contractului, fie în cursul executării lui, prin declarație scrisă comunicată asigurătorului sau prin testament. Înlocuirea sau revocarea beneficiarului se permite oricând în cursul executării contractului
 • Indemnizația de asigurare se plătește asiguratului sau, în caz de deces al acestuia, beneficiarului desemnat de el, sau în lipsa acestuia moștenitorilor
 • Ai dreptul să reziliezi contractul de asigurare, fără plata vreunui cost, pe o perioadă de 20 de zile de la data semnării contractului de către asigurător
 • Cu acordul asigurătorului, ai dreptul să beneficieze de un împrumut cu dobândă în limitele rezervei acumulate.

În cazul producerii evenimentului pentru care ai fost asigurat trebuie să urmezi anumiţi paşi pentru a obţine despăgubirea care ţi se cuvine.

1
În cazul producerii evenimentului pentru care ai fost asigurat, trebuie să depui o cerere de despăgubire la asigurător/intermediar, conform contract. Solicită acestuia lista completă a documentelor pe care trebuie să le prezinți, pentru a evita întârzierea termenului de plată a despăgubirii!
2
După aducerea la cunoştinţă a pagubei, Asigurătorul e obligat să deschidă un dosar de daune şi să solicite organelor şi instituțiilor competente informaţii despre accident şi consecințele lui, în cazul în care asiguratul nu le prezintă
3
Va trebui să pui la dispoziția Asigurătorului bunul avariat în vederea examinării acestuia. Asigurătorul va examina bunurile avariate şi va încheia, în termenul specificat în contract, un procesverbal de constatare a pagubelor
4
Asigurătorul va închide dosarul de daune în termenul specificat în contractul de asigurare. Acesta te va informa în scris cu privire la statusul examinării dosarului, cât şi cu privire la concluzia acestuia şi a valorii despăgubirii calculate. De asemenea, ai dreptul de a solicita o copie a dosarului de daune.
5
În cazul în care, asigurătorul refuză plata despăgubirii sau nu ești de acord cu suma despăgubirii stabilită de către acesta, ai dreptul de a contestata decizia Asigurătorului în instanța de judecată
6
Asigurătorul va efectua plata despăgubirii de asigurare conform termenelor prevăzute în contract.

Asigurătorul este obligat prin lege să soluționeze cazul respectând termenii contractuali. Pentru a asigura rezolvarea rapidă şi legală a cazului tău, trebuie să sesizezi imediat asigurătorul de producerea evenimentului, să pui la dispoziția acestuia toate documentele solicitate şi să facilitezi procesul de examinare a bunului într-un termen cât mai scurt.

Măsuri disponibile în caz de conflict

În caz de conflict, ai disponibile mai multe căi de soluţionare a acestuia.

Încearcă să soluționezi conflictul pe cale amiabilă
 • În caz de conflict sau nemulțumire, se recomandă luarea legăturii directe cu Asigurătorul/Intermediarul pentru a încerca rezolvarea amiabilă a problemei înainte de a apela la autoritățile de reglementare sau la acțiuni legale.
 • Asigură-te că nu este vorba de o neînțelegere prin solicitarea unor documente/ informații suplimentare de la Asigurătorul/Intermediarul în cauză, care te vor ajuta să înțelegi pe deplin situația şi să concluzionezi dacă întradevăr s-a produs o încălcare a clauzelor contractuale sau a legislației în vigoare.
 • De asemenea, te poți adresa la CNPF pentru a solicita orice informație legată de piața asigurărilor, atât prin stabilirea unei audieri, în scris sau telefonic la Direcția generală supraveghere asigurări. Datele de contact ale Comisiei pot fi accesate la linkul http://cnpf.md/md/contact/.
Depune o petiție
 • Pas 1: În cazul în care problema nu este rezolvată pe cale amiabilă, se poate sesiza Asigurătorul/Intermediarul vizat prin depunerea unei petiţii
 • Pas 2: Dacă nu eşti satisfăcut de modul în care petiţia a fost soluţionată de către acesta, ai dreptul să adresezi petiția la CNPF sau poţi acţiona direct în instanţa de judecată
 • Petiţia se poate înregistra la CNPF astfel:
 • Prin serviciile poştale sau personal la sediu (prin intermediul registraturii) la adresa mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 77
 • Prin e-mail la adresa info@cnpf.md
 • Apelând linia de încredere (+373 22) 859-405
 • Vezi detalii cu privire la modul de completare, depunere şi soluționare a unei petiții în Anexele ghidului
Acționează în instanța de judecată
 • În cazul în care Asigurătorul/Intermediarul nu şi-a îndeplinit obligațiile contractuale față de tine şi problema nu se poate rezolva pe cale amiabilă sau prin petiție, puteți acționa legal în instanță.
 • Însă înainte de a apela la această metoda trebuie să ții cont de faptul că acțiunea în judecată este o procedură complicată ce presupune timp și cheltuieli.
 • În cazul în care instanța de judecată decide în favoarea ta, cheltuielile de judecată ar putea fi suportate de către Asigurător/Intermediar.