Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Asigurarea de răspundere civilă transportatorilor față de pasageri

Ce presupune asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor se aplică la transportarea organizată a călătorilor cu transportul aerian, auto, feroviar și fluvial și nu se extinde asupra transportatorilor care efectuează transportarea călătorilor:
1) cu transportul auto urban, inclusiv cu taximetrele și transportul electric;
2) cu transportul auto suburban, cu bacul, precum si cu transportul fluvial pe traseele pentru plimbări și excursii.
Transportatorii sunt obligați să incheie anual cu asigurătorii contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători. Contractul de asigurare se incheie până la obținerea licenței de efectuare a transportărilor de pasageri.
Obiectul asigurării
Obiectul asigurării este răspunderea civilă a Asiguratului pentru prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii şi bunurilor călătorilor, la transportarea organizată a călătorilor.
Subiect al asigurării poate fi persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, ori persoană fizică care, în baza licenței, obținute în ordinea cuvenită, efectuează transportarea organizată a călătorilor cu transport aerian, auto, feroviar si fluvial.
În cazul vătămării corporale sau decesului călătorului, precum şi în cazul deteriorării sau nimicirii totale a bagajului în urma accidentului de transport, Asigurătorul achită despăgubirea de asigurare în mărimea prejudiciului efectiv cauzat, în limitele şi condiţiile, stipulate de articolele 8 şi 12 ale Legii №1553 din 25.02.1998 «Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători».

Pentru informație suplimentară: Asigurarea de răspundere civilă transportatorilor

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 079 88 70 88 / 022 93 01 91

sau completați formularul:

La contractarea Asigurării de Raspundere împreună cu RCA și Carte Verde,
beneficiaţi de reducere 20%

pentru calcularea costului
PRIMIȚI GRATIS:

Consultanța specialistului in asigurari

Cele mai avantajoase condiții

Compararea polițelor la 10 companii;

Negocierea contractelor de asigurare

Asistență la producerea riscului asigurat

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prin trimiterea unei cereri, sunteți de acord cu politica de confidențialitate
Analizăm informația
Calculăm costurile
Pregătim informația
Calculul este procesat. Vă rugăm să completați formularul pentru a vă putea contacta.

VA MULTUMIM!
Comanda a fost înregistrată, în maxim 30 min veți fi telefonat de către operatorul nostru pentru a confirma datele.
Serviciul lucrează de luni pînă vineri între orele 09:00 - 18:00.

Despăgubirea de asigurare
Despăgubirea de asigurare include şi cheltuielile suportate de Asigurat pentru cercetarea cazului asigurat, inclusiv şi cheltuielile de apărare juridică. Prima de asigurare se stabilește în cuantum de până la 1% din suma volumului anual de transportare a călătorilor.
În cazul vătămării corporale sau decesului călătorului în urma accidentului în transport, despăgubirea de asigurare se plătește în marimea prejudiciului efectiv cauzat, confirmat de organele competente și de documentele privind cheltuielile suportate de victimă sau de reprezentanții ei.
Despăgubirea de asigurare pentru prejudiciul cauzat de vătămarea corporală sau decesul victimei va include:
1) cîștigul ratat în timpul perioadei de incapacitate temporară de muncă, dar nu mai mult decît echivalentul a 20 de dolari S.U.A. pentru fiecare zi de incapacitate de muncă;
2) cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare și ingrijire, confirmate de avizul instituției medicale, precum și cheltuielile de transport ale victimei și, după caz, ale persoanei care o insoțește;
3) în cazul invaliditații, în afară de plățile prevăzute la lit. 1 și 2, cîștigul ratat în toată perioada invaliditații calculat după metodica aplicată în organele de asigurare socială;
4) cheltuielile de funeralii.
5) partea ciștigului de care, în cazul decesului victimei, au fost lipsite persoanele inapte de muncă intreținute de ea sau avînd dreptul la intreținerea ei.
Despăgubirea de asigurare se acordă pentru prejudiciul cauzat călătorilor din momentul îmbarcării lor în mijlocul de transport la stația de plecare și pînă la momentul coborîrii din mijlocul de transport la stația terminus, inclusiv transbordările pe rută.
Persoanele care au dreptul la despăgubire de asigurare:
călătorii care efectuează călătorii în baza documentului de călătorie;
călătorii care efectuează călătorii fără achitare în baza legitimației sau a altor documente, eliberate în conformitate cu legislația, care le autentifică dreptul la călătorie.
Despăgubirea de asigurare se plătește în cuantumul valorii reale al prejudiciului cauzat călătorului în temeiul actului asupra accidentului în transport întocmit de organele care efectuează controlul asupra securității circulației, certificatului eliberat de organizația autorizată să confirme decesul sau să determine gradul de vătămare corporală, precum și în temeiul documentelor care confirma cheltuielile pentru tratament, procurarea de medicamente necesare, protezare și îngrijire în legatură cu cazul asigurat, toate cheltuielile necesitînd să fie confirmate documentar.