Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Înmatricularea vehiculelor

Vector Smart Object
Dacă aveți întrebări referitoare la înmatricularea autovehiculelor, vă rugăm să contactați Agenția Servicii Publice.
Vector Smart Object1
+ 373 22 257 070

Autoritatea competentă pentru efectuarea înmatriculării şi radierii autovehiculelor şi remorcilor este Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”.

Înmatricularea, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate şi radierea autovehiculelor şi remorcilor se efectuează de către subdiviziunile teritoriale de examinare şi evidenţă a vehiculelor ale Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”.

Lista completă a Subdiviziunilor teritoriale ale Direcţiei Înregistrare a Transportului:

Documente necesare la prima înmatriculare a vehiculului importat:

 • cererea solicitantului
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie
 • actul de identitate al solicitantului, în original
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor
 • documentul vamal care atestă importul definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate în Republica Moldova, ( în original și în copie)
 • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate
 • procura, (după caz)
 • raportul de identificare a vehiculului (RIV)
 • dovada plății suplimentare obligatorii prevăzute de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, (după caz).

Actul care confirmă înmatricularea vehiculului este Certificatului de înmatriculare, numit în limbaj comun „paşaport tehnic”.

Certificatul reprezintă un card de plastic de culoare verde. Costul de achiziție a acestuia variază în funcție de termen:

Termen 30 zile calendaristice 15 zile calendaristice 5 zile lucrătoare 3 zile lucrătoare 24 ore 6 ore Înlesniri
Tarif 320 lei 480 lei 960 lei 1280 lei 1600 lei 1920 lei -

Tarifele la înmatricularea vehiculului importat:

 • 400 lei – identificarea vehiculului în procesul înmatriculării de stat (verificarea semnelor de marcare ale vehiculului, agregatelor şi autenticitatea documentelor de însoţire);
 • 320 lei – certificatul de înmatriculare (în termen de 30 zile);
 • 80 lei – certificatul de înmatriculare provizoriu;
 • 480 lei – plăcile cu număr de înmatriculare auto (270 lei – placă cu număr de înmatriculare moto; 270 lei – placă cu număr de înmatriculare remorci);

Dacă ați achiziționat un autovehicul, anterior înmatriculat în Republica Moldova și vreţi să-l reînmatriculaţi pe numele Dvs., veţi achita:

 • 480 lei – plăci cu număr de înmatriculare auto (270 lei – placă cu număr de înmatriculare moto; 270 lei – placă cu număr de înmatriculare remorci);
 • 320 lei – certificatul de înmatriculare;
 • 80 lei – certificatul de înmatriculare provizoriu;
 • 450 lei – acordarea asistenței la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare a vehiculului;
 • 200 lei – identificarea vehiculului în procesul înmatriculării de stat curente (verificarea numărului de identificare al vehiculului (VIN), numărului caroseriei, şasiului).

Documente necesare la reînmatricularea vehicului:

 • cererea noului proprietar sau, după caz, a mandatarului
 • documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie
 • actul de identitate al solicitantului, în original
 • dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, și dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor
 • copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia
 • certificatul de înmatriculare al fostului proprietar
 • plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă nu corespund prevederilor standardului SM 122:2014 sau dacă este solicitată eliberarea unor plăci cu alt număr de înmatriculare
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciile prestate
 • procura, după caz
 • raportul de identificare a vehiculului

Tarifele la înmatricularea vehiculelor transmise în folosință uzufructuarilor (comodat, locațiune, leasing):

 • 320 lei – certificatul de înmatriculare;
 • 80 lei – certificatul de înmatriculare provizoriu;

Înlesniri, la obţinerea certificatului de înmatriculare, nu sunt prevăzute.