Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Asigurarea lucrărilor de construcții și montaj

Asigurarea lucrărilor de construcţie-montaj

Lucrările de construcţie-montaj au un conţinut complex. Ele reflectă cadrul specific al realizării lucrărilor de investiţii ale diferiţilor investitori prin aportul şi implicarea firmelor specializate de antrepriză în construcţie-montaj. Scopul acestora este de a proteja impotriva avariererii sau distrugerii neprevazute a lucrărilor de construcții permanente sau temporare sau a altor bunuri sau parți ale acestora, care fac obiectul asigurării, din orice cauze, altele decât cele excluse in mod expres, care fac necesară reparația/ înlocuirea, inclusiv cheltuielile aferente demontării/montării.

În cadrul raporturilor contractuale dintre firmele de antrepriză şi diverşi investitori, unităţile de construcţie-montaj pot executa în ţară şi străinătate lucrări variate( de construcţii propriu-zise, energetice, petrochimice, sisteme de irigaţii, locuinţe, etc.), ocazie cu care se pun în operă valori matriciale importante care se află sub incidenţa unor riscuri variate. Odată cu asigurarea de construcţie-montaj se mai încheie şi asigurarea de răspundere faţă de terţi..

Obiectul asigurarii
rca data

Asigurarea de construcții-montaj protejează interesele financiare ale societaților de construcții asigurând derularea în bune condiții a proiectelor angajate. Sunt acoperite in baza acestei asigurări o gamă largă de lucrări de construcții pe întreaga perioadă de execuție, incluzând după caz perioada de testare și/sau perioada de garanție a lucrărilor executate.

Obiectul asigurării sunt interesele patrimoniale legate de deţinerea, folosirea, gestionarea patrimoniului destinat construcţiei şi montării, recuperarea prejudiciului cauzat de el persoanei şi/sau averii terţilor la executarea lucrărilor de construcţii-montaj, de dare în exploatare, pe parcursul termenului de exploatare pe garanţie și desemenea răspunderea pentru funcţionarea neîntreruptă a obiectului de construcţie edificat pe parcursul termenului de exploatare pe garanţie.

Obiectul asigurării îl constituie bunuri şi cheltuielile aferente lucrărilor de construcţie-montaj între care:

 • bunuri materiale încorporate definitiv sau temporar în obiectivul de construcţie-montaj aflat în curs de execuţie;
 • materiale de construcţii aflate în stoc, pe şantier destinate de a fi încorporate în operă;
 • utilaje, instalaţii şi echipamente de construcţii;
 • maşini de construcţii;
 • cheltuieli impuse de curăţarea terenului şi de înlăturarea molozului şi resturilor, după şi ca urmare a producerii unor pagube cuprinse în asigurare. ;

Se asimilează şi se cuprind în obiectul asigurării : cheltuieli aferente transportului bunurilor cuprinse în această asigurare ( maşini, utilaje, echipamente, materiale) de la furnizori la şantierul de construcţie-montaj, în măsura în care nu au fost incluse în asigurarea de transport, diferenţe de tarif pentru transporturi speciale(aerian sau expres) ale unor materiale sau alte bunuri, diverse taxe legale( vamale, de timbru, etc.), cheltuieli pentru manoperă în condiţii speciale ( muncă suplimentară, muncă extraprogram, sărbători legale, sporuri salariale survenite faţă de tarifele de manoperă din deviz, ș.a.).

Suma asigurată
 • Durata asigurării se stabileşte astfel încât să se suprapună duratei de executare a lucrărilor de construcţie-montaj inclusiv perioada de recepţie şi de garanţie a lucrărilor. În caz de prelungire a perioadei de execuţie a lucrărilor, asigurătorul percepe prime de asigurare suplimentare.; Suma asigurată reprezintă valoarea totală a contractului aferent lucrărilor de construcţie-montaj, la care se adaugă valoarea maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, materialelor sau altor bunuri şi cheltuieli necesare executării lucrărilor.;
Durata asigurării
 • Durata asigurării se stabileşte astfel încât să se suprapună duratei de executare a lucrărilor de construcţie-montaj inclusiv perioada de recepţie şi de garanţie a lucrărilor. În caz de prelungire a perioadei de execuţie a lucrărilor, asigurătorul percepe prime de asigurare suplimentare.;
Despăgubirea de asiguarare
rca data

Despăgubirea este stabilită în corelaţie cu mărimea pagubei şi sumei asigurate. Se acoperă pagubele produse bunurilor asigurate menţionate anterior, ca obiect al asigurării în perioada de valabilitate a contractului, pagube cauzate de riscuri asigurate.

În principiu în această asigurare se despăgubesc: cheltuieli făcute de asigurat pentru salvarea şi conservarea bunurilor, micşorarea pagubelor, prevenirea extinderii sinistrului, evaluarea pagubelor produse, cheltuieli cu demontarea şi montarea unor bunuri ca urmare a pagubelor cuprinse în asigurare, alte cheltuieli.

Drept caz de asigurare la asigurarea riscurilor de construcţii-montaj e recunoscut faptul distrugerii sau deteriorării obiectului de construcţie (patrimoniului) asigurat, produs în virtutea riscurilor asigurare stipulate în contract.

Drept caz de asigurare la asigurarea răspunderii în faţa terţilor la lucrările de construcţii-montaj e recunoscut faptul prezentării Asiguratului de către terţi a reclamaţiilor privind recuperarea prejudiciului, cauzat persoanei sau bunurilor ei în perioada executării lucrărilor de construcţii-montaj sau de dare în exploatare.

Drept caz de asigurare la asigurarea angajamentelor de garanţie de după darea în exploatare e recunoscut faptul nimicirii sau deteriorării obiectului de construcţie, cu condiţia, că nimicirea sau deteriorarea au fost o consecinţă a defectelor ascunse, deficienţelor, comise la executarea lucrărilor de construcţii-montaj sau de dare în exploatare, dar depistate în perioada de exploatare pe garanţie.

Pentru informație suplimentară: Asigurarea lucrărilor de construcții și montaj

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 079 88 70 88 / 022 93 01 91

sau completați formularul:

pentru calcularea costului
PRIMIȚI GRATIS:

Consultanța specialistului in asigurari

Cele mai avantajoase condiții

Compararea polițelor la 10 companii;

Negocierea contractelor de asigurare

Asistență la producerea riscului asigurat

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prin trimiterea unei cereri, sunteți de acord cu politica de confidențialitate
Analizăm informația
Calculăm costurile
Pregătim informația
Calculul este procesat. Vă rugăm să completați formularul pentru a vă putea contacta.

VA MULTUMIM!
Comanda a fost înregistrată, în maxim 30 min veți fi telefonat de către operatorul nostru pentru a confirma datele.
Serviciul lucrează de luni pînă vineri între orele 09:00 - 18:00.

Societatea de asigurare nu acordă despăgubiri pentru:

 • pagube având o valoare sub nivelul franşizei prevăzute în contract;
 • pagube indirecte;
 • penalizări şi pagube rezultate din nerealizarea obiectivelor contractului de lucrări de construcţie-montaj;
 • pierderi datorate unor vicii sau greşeli de proiectare;
 • acoperirea costului refacerii unor lucrări executate necorespunzător;
 • pagube generate de riscuri neasigurabile( uzură, coroziune, oxidare, deteriorare);
rca data