Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Asigurarea în agricultură

Necesitatea asigurărilor în agricultură

O afacere modernă în agricultură nu poate fi concepută fără a fi luate în calcul riscurile, la care este supus sectorul agrar.

De aceea, asigurarea riscurilor de producție în agricultură, constituie o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea durabilă a unei activităţi în acest domeniu.

Asigurarea bunurilor producătorilor agricoli are scopul de a proteja investiţiile financiare în cazul producerii calamităţilor naturale sau altor situaţii nefaste, fiind destinată atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.

Subvenționarea în agricultură

Conform Legii 243-XV din 08.07.2004, la încheierea contractelor de asigurare a plantațiilor multianuale, Statul subvenționează producătorii agricoli asigurați (persoane juridice), în mărime de 70% din prima de asigurare!

La data de 21 mai 2017, Guvernul RM a aprobat Hotărârea nr. 455 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021, în care sunt specificate riscurile şi obiectele asigurate, pentru care se Statul subvenţionează primele de asigurare.

Pentru informație suplimentară: Asigurarea în agricultură

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 079 88 70 88 / 022 93 01 91

sau completați formularul:

pentru calcularea costului
PRIMIȚI GRATIS:

Consultanța specialistului in asigurari

Cele mai avantajoase condiții

Compararea polițelor la 10 companii;

Negocierea contractelor de asigurare

Asistență la producerea riscului asigurat

 • 1
 • 2
 • 3
Prin trimiterea unei cereri, sunteți de acord cu politica de confidențialitate
Analizăm informația
Calculăm costurile
Pregătim informația
Calculul este procesat. Vă rugăm să completați formularul pentru a vă putea contacta.

VA MULTUMIM!
Comanda a fost înregistrată, în maxim 30 min veți fi telefonat de către operatorul nostru pentru a confirma datele.
Serviciul lucrează de luni pînă vineri între orele 09:00 - 18:00.

Ce se asigură?
Obiecte asigurate: 
 • Plantații pomicole tinere, neintrate în rod
 • Plantații viticole tinere, neintrate în rod
 • Plantații multianuale, pe rod
Nu pot fi supuse
asigurării:
 • Plantațiile multianuale care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice;
 • Plantațiile cu un grad înalt de rarefiere;
 • Pierderile legate de deteriorarea (distrugerea, furtul) stâlpilor (suportului) și a sistemului de irigare.
Riscuri asigurate:
 • Grindina
 • Înghețurile de iarnă
 • Inundațiile (revărsarea râurilor)
 • Invazia lăcustelor (nesubvenționat)
 • Altele
Perioada de asigurare

Plantațiile multianuale se asigură în funcţie de perioada posibilă de producere a riscului, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau pentru o perioadă mai scurtă.

Reieşind din aceasta, încheierea contractelor de asigurare a plantațiilor multianuale se efectuează pe parcursul întregului an calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru plantațiile multianuale, perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

 Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a plantațiilor multianuale propuse la asigurare se stabileşte în modul următor:

 • pentru plantaţiile tinere (neintrate în rod) – în funcţie de valoarea cheltuielilor de plantare şi întreţinere până la momentul asigurării;
 • pentru plantaţiile pe rod – în funcţie de costul de bilanţ restant.
Obiecte asigurate: 
 • Recolta culturilor de primăvară:
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, porumb, soia, legume, tutun şi cartofi;
 • Recolta culturilor de toamnă
grâu, orz și rapiță (sau analogi ai acestora de primăvară);
 • Recolta culturilor multianuale
fructe și struguri, pepiniere viticole și pomicole.
Riscuri asigurate:

Seceta excesivă (la o scădere a recoltei cu peste 30%)

Grindina

Înghețurile (timpurii de toamnă, de iarnă, târzii de primăvară)

Polignirea culturilor

Suflarea semănăturilor

Inundațiile

Ploile torențiale

Incendierea spicoaselor

Invazia lăcustelor

Alte riscuri

Nu pot fi supuse asigurării:

 • recolta culturilor agricole care, fiind cultivate pe parcursul a 3 şi mai mulţi ani, nu au rodit;
 • recolta culturilor multianuale care, fiind în fază de fertilitate, nu au rodit în ultimii 5 ani;
 • alte obiecte care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”.
Perioada de asigurare

Recolta culturilor agricole se asigură în funcţie de perioada posibilă de producere a riscului.

Reieşind din aceasta, încheierea contractelor de asigurare a culturilor agricole se efectuează în următorii termeni:

 • asigurarea recoltei culturilor de toamnă – până la 01 decembrie (inclusiv) a anului precedent recoltării;
 • asigurarea recoltei culturilor de primăvară – până la 01 iunie (inclusiv) a anului recoltării;
 • asigurarea recoltei culturilor multianuale – pe tot parcursul anului.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Momentul finalizării recoltării se consideră încărcarea roadei în lăzi sau unităţile de transport, sau acumularea ei în locuri speciale pentru a fi transportată / procesată.

Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare.

Suma asigurată

Suma asigurată a recoltei culturilor agricole propuse la asigurare se stabileşte de către părţi ca fiind egală cu costul producţiei agricole. Aceasta pe suprafeţele asigurate se calculează prin înmulțirea suprafeței asigurate, productivității la o unitate de suprafață (ha) şi prețului unui kilogram, criterii care se stabilesc prin înţelegere comună dintre părţi.

Obiecte asigurate: 
 • Bovine
 • Ovine
 • Caprine
 • Suine
 • Animale de muncă (cai, măgari)
 • Păsări (găini, rațe, gâște, curcani)
 • Alte tipuri de animale și păsări

Nu pot fi supuse asigurării:

 • animalele (păsările) slabe, bolnave sau dacă apar suspiciuni în privinţa sănătăţii lor ori cele care se află în zona de carantină și animalele care nu au numerotație individuală;
 • pierderile Asiguratului ce ţin de fluctuaţia preţurilor producţiei animaliere pe piaţă;
 • animalele (păsările) care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite prin asigurare.
Riscuri asigurate:

PIEIRE și/sau SACRIFICARE FORȚATĂ (inclusiv la indicația ANSA) din cauza:

 • Bolilor (infecțioase, neinfecțioase, invazive);
 • Calamităților naturale;
 • Accidentelor;
 • Furtului (risc suplimentar nesubvenționat).

Suplimentar – animalele (păsările) se asigură de Furt.

Perioada de asigurare

Animalele (păsările) domestice se asigură pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, sau pentru o perioadă mai scurtă.

Asigurarea animalelor (păsărilor) domestice se efectuează pe întreg parcursul anului calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Pentru animalele (păsările) domestice, perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare. Suma asigurată

Suma asigurată

Suma asigurată a animalelor (păsărilor) domestice propuse la asigurare se stabileşte:

 • în cazul animalelor de prăsilă – reieșind din costul procurării sau prețul mediu de piață;
 • în cazul animalelor la îngrășat și păsărilor – reieșind din preţurile la carne, ce s-au format pe piaţa locală şi masa medie a unui animal (pasări) din grupa respectivă.
Obiecte asigurate: 

Tractoare cu roţi, inclusiv cu utilaj instalat pe ele;

Tractoare cu şenile;

Combinele cu autotracţiune;

Excavatoare autopropulsate cu căuş;

Motostivuitoare (încărcătoare) electrice complexe autopropulsate;

Cositoare şi altă tehnică complexă acţionată prin priza tractorului;

Maşini şi utilaje pentru tratări chimice și introducerea îngrăşămintelor;

Semănătoare şi similare lor;

Maşini şi utilaje pentru uscarea şi curăţarea seminţelor;

Tehnică şi inventar remorcabil simplu (remorci pentru tractor, cultivatoare, pluguri, boroane, grape, discuri şi altele).

Nu pot fi supuse
asigurării:
 • tehnica agricolă (inventarul), care o perioada îndelungată de timp nu a fost folosită de către Asigurat, din cauza uzării fizice, morale sau descompletării ei;
 • tehnica agricolă (inventarul), care nu sunt întreținute conform cerințelor agrotehnice și nu corespund criteriilor stabilite de ”Condițiile de asigurare”.
Riscuri asigurate:
 • daunelor cauzate în rezultatul accidentelor rutiere, inclusiv tamponarea cu obiecte imobile și mobile (construcții, obstacole, animale, pietre, crengi, stâlpi, alte obiecte);
 • accidentelor produse în perioada de păstrare şi exploatare (răsturnări, ciocniri, căderi, alunecări, derapări, loviri, inclusiv de obiecte străine), cu condiţia respectării regulilor stabilite de condiţiile tehnice de exploatare şi a tehnicii securității;
 • incendiului produs în rezultatul arderii necontrolabile, inclusiv din cauza loviturii fulgerului, exploziilor sau scurtcircuitului electric;
 • calamităților naturale (lovitura fulgerului, grindină, ploi torențiale, inundație, furtuni, cutremur de pământ, alunecări de teren, avalanșă de zăpadă, etc.);
 • acțiunilor ilegale ale terțelor persoane, cu excepția celor incluse în grupul ”Furt”;
 • furtului, jafului, tâlhăriei, răpirii tehnicii agricole (inventarului), a părților componente/pieselor acesteia;
 • oricărui prejudiciu cauzat ca urmare a furtului, jafului, tâlhăriei, răpirii sau tentativei de furt, jaf, tâlhărie, răpire a tehnicii agricole (inventarului) sau a părților componente/pieselor acestora.
Perioada de asigurare

Tehnica agricolă (inventarul) se asigură pentru o perioadă de 12 luni calendaristice sau pentru o perioadă mai scurtă.

Asigurarea tehnicii agricole (inventarului) se efectuează pe întreg parcursul anului calendaristic.

Răspunderea Asiguratorului pe contractele de asigurare începe la ora 00:00 a zilei următoare după achitarea primei de asigurare (a unei părţi a acesteia – în cazul coordonării achitării în rate, stipulate în contractul de asigurare).

Perioada de asigurare se consideră încheiată la orele 24:00 a ultimei zile indicate în poliţa de asigurare.

Notă: În orice caz, protecţia de asigurare (răspunderea Asigurătorului) nu poate începe după producerea cazului asigurat sau când este iminentă probabilitatea producerii lui, precum şi înaintea termenului indicat în contractul (poliţa) de asigurare. Suma asigurată

Suma asigurată

Suma asigurată a tehnicii agricole (inventarului) propuse la asigurare se stabileşte de către părţi, reieșind din costul restant (de bilanț) și suma de asigurare solicitată de Asigurat (Beneficiar).

Riscurile asigurate
 • Asigurarea recoltei culturilor agricole acoperă următoarele riscuri: grindină, secetă excesivă, ploi torenţiale, incendiu, polignirea semănăturilor, suflarea semănăturilor, îngheţ timpuriu de toamna, îngheţ de iarnă, îngheţ târziu de primăvară, inundaţii, invazia lăcustelor.
 • Asigurarea plantaţiilor multianuale acoperă următoarele riscuri: grindină, îngheţ de iarnă, inundaţii, invazia lăcustelor.
 • Asigurarea animalelor (păsărilor) domestice acoperă următoarele riscuri: pieire şi sacrificare forţată (inclusiv la indicaţia ANSA) din cauza tuturor bolilor, accidentelor, calamităţilor naturale.
 • Asigurarea tehnicii şi a inventarului agricol acoperă următoarele riscuri: daune cauzate de accidentele rutiere, alte accidente, incendiu, calamităţi naturale (lovitura fulgerului, grindină, ploi torenţiale, inundaţie, furtuni, cutremur de pământ, alunecări de teren, avalanşă de zăpadă, etc.), acţiuni ilicite ale terţelor persoane, furt, jaf, tâlhărie.
Avantajele asigurării în agricultură
 • Subvenţionarea primelor de asigurare în mărime de 70% pentru persoanele juridice care deţin culturi agricole, plantaţii multianuale, animale/păsări domestice.
 • Flexibilitate în selectarea riscurilor asigurate: poate fi luat în asigurare un singur risc sau câteva cumulativ, pentru un tarif atractiv.
 • Posibilitatea revalorizării contractului de asigurare. La asigurarea în curs se poate încheia o asigurare suplimentară, fie pentru majorarea sumelor/kg asigurate inițial, fie pentru majorarea producției medii/hectar asigurate, în situația în care producția așteptată a se obține este mai mare decât cea estimată la încheierea asigurării
 • Posibilitate de achitare în tranşe a primei de asigurare: plata primei de asigurare poate fi achitată în 2 rate a câte 50%.