Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Termeni şi condiţii

Generalități

Site-ul www.rapidasig.md, în continuare rapidasig.md este administrat de BAR MGP BROKER SRL, cod fiscal 1008600020368. Rapidasig.md reprezintă o platformă electronică unde sunt amplasate ofertele vânzătorilor parteneri de comerț a produselor de asigurare.

Asiguratul persoana a cărei sănătate, răspundere civilă sau bunuri sunt asigurate în baza contractului de asigurare.
Utilizator persoana care utilizează site-ul www.rapidasig.md, procură produsele de asigurare și are capacitatea legală și vârsta legală conform legii de a încheia un contract de asigurare .
Asigurator persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condiţiile prezentei legi, deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare (reasigurare).
Contract de asigurare actul juridic prin care asiguratul se obligă să plătească o primă asiguratorului care preia asupra sa riscul asigurat, obligându-se la producerea acestuia, să plătească asiguratului sau unei terţe persoane o despăgubire sau suma asigurată.
Condițiile generale de asigurare clauzele contractuale emise de asigurator, ce reprezintă parte integrantă a contractului de asigurare și reglementează drepturile și obligațiile parților din contractul de asigurare.
Rovinieta taxa de drum, este o taxa plătită de șoferi pentru a avea dreptul de a circula pe rețeaua de drumuri naționale din afara orașelor, sau în intravilanul reședințelor de județ și municipiilor. Rovinieta trebuie plătită în cazul oricărui vehicul care circulă pe drumurile naționale românești, indiferent dacă autovehiculul este înmatriculat pe teritoriul României sau în alte state, și indiferent dacă șoferul are reședința în România.
Livrare serviciu auxiliar gratuit, oferit de Rapidasig.md, care presupune transportarea contractelor de asigurare către client. Livrarea se efectuează în condițiile prevăzute la „Condiții de livrare”.
Vânzători parteneri companiile de asigurare și intermediarii în asigurări care corespund cerințelor legale și care au dreptul să desfășoare activitatea de asigurare și de intermediere în asigurări. Entități licențiate de Banca Națională a Moldovei în activitatea de emitere a monedei electronice și prestarea serviciilor de plăți (în continuare BNM), de asemenea, prestatori de servicii de curierat rapid. Vânzătorii parteneri- pot fi găsiți în cadrul secțiunii “Parteneri” disponibilă pe acest site.
Sistemul informatic dispozitivele informatice și de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea și păstrarea precum și trimiterea și preluarea datelor prin rețeaua de  telecomunicații.
Prestarea serviciilor pe cale electronică efectuarea serviciilor care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor informatice, la cererea individuala a Utilizatorului, fără prezența fizică în același timp a parților.
Intermediar în asigurări persoană fizică sau persoană juridică ce desfăşoară activitate de intermediere în asigurări în schimbul unei remuneraţii şi are calitatea de broker de asigurare, agent de asigurare sau agent bancassurance..
Folosirea paginii şi protejarea informaţiei
 • Pagina de internet: www.rapidasig.md poate fi folosită doar de persoanele care dețin capacitate deplină de exercițiu, respectiv își exercită drepturile și își asumă obligațiile în mod direct, îndeplinind personal acte juridice.
 • Folosirea paginii de internet este posibilă dacă în browser-ul de internet al Utilizatorului este activat serviciul java script și se utilizează cookies pentru o comunicare „inteligentă” cu serverele rapidasig.md.
 • Pagina de internet este protejată cu ajutorul conectorii cifrate folosind protocolul https. Transferul datelor personale precum și procesul de autorizare, dacă sunt utilizate, au loc cu ajutorul protocolului de securitate TLS-criptare 256 biti. BAR MGP BROKER SRL depune toate eforturile, pentru a asigura securitatea datelor trimise.
Aplicarea și acceptarea termenilor
 1. Site-ul www.raspidasig.md prezintă ofertele vânzătorilor parteneri a produselor de asigurare.
 2. Site-ul, serviciile şi conținutul rapidasig.md vă sunt oferite condiționat prin acceptarea Dvs fără nici o modificare a condiţiilor din prezentul contract. Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile stipulate în acest document, nu folosiți site-ul rapidasig.md şi serviciile oferite prin intermediul lui. .
Descrierea serviciilor
 1. Rapidasig.md oferă utilizatorilor acces la o bază de date care conține oferte de prețuri la produsele de asigurare, oferă posibilitatea de a studia condițiile de asigurare a vânzătorilor parteneri. Rapidasig.md acționează ca un intermediar în distribuția online a produselor de asigurare și publicarea informațiilor furnizate de către vânzătorii parteneri,
Încheierea contractului de asigurare prin intermediul platformei rapidasig.md se va efectua în baza următoarelor
 • Prezentului document „Termeni și condiții”,
 • Cererii de ofertă a Utilizatorului,
 • Ofertelor comunicate Utilizatorului, de către vânzătorii parteneri ai rapidasig.md,.
 • Condițiilor de asigurare ai vânzătorilor parteneri.
După analizarea informațiilor conținute în prezentul document și optarea pentru un anumit produs de asigurare, utilizatorul are obligația de a analiza cu atenție și în totalitate cuprinsul condițiilor de asigurare:
 • Utilizatorul va completa (prin introducerea datelor) formularul pentru Cererea de ofertă prin alegerea opțiunii „Calculator asigurare”. În baza informațiilor oferite de Utilizator, sistemul informatic efectuează calculul primei de asigurare.
 • Prima de asigurare calculată prin intermediul calculatorului de asigurare de către utilizator, va fi verificată și confirmată de către persoana autorizata a vânzătorului partener rapidasig.md în decursul programului de lucru. Prima poate varia în dependență de corectitudinea datelor introduse de utilizator și de cursul valutar (pentru produsele a căror primă este calculată în valută).
 • Dacă Utilizatorul este de acord cu valoarea primei de asigurare calculată de sistemul informatic, va avea acces la etapele ulterioare. Prin introducerea datelor necesare obținerii Ofertei, Utilizatorul confirmă implicit următoarele.
 • este de acord cu termenii și condițiile conținute în prezentul document.
 • a luat cunoștință și este de acord cu condițiile de asigurare generale și specifice aferente tipului de asigurare ales.
 • datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul introducerii datelor; utilizatorul trebuie să se asigure că datele introduse sunt corecte, având posibilitatea de a le modifica dacă observă erori.
 • își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Utilizatorul își poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale pentru a fi folosite în activități de marketing. Această declarație nu este obligatorie pentru încheierea contractului de asigurare.

Sistemul informatic analizează Cererea de oferta a Utilizatorului și va salva automat oferta de asigurare, ce include date detaliate despre contractul de asigurare precum și informații privind valoarea și modalitățile de plată a primei de asigurare.

În cazul în care Utilizatorul este de acord cu oferta companiei de asigurare sau a brokerului de asigurare, va alege modalitatea de plata a primei de asigurare. Prima de asigurare este achitată direct în contul companiei de asigurare sau a mandatarului acesteia.

Atragem suplimentar atenția asupra importanței corectitudinii datelor de contact ale utilizatorului, dacă prima de asigurare a fost achitată online, dar nu s-a putut lua legătura cu clientul, banii vor fi returnați clientului în decurs de 3 zile lucrătoare!!! Responsabilitatea introducerii datelor de contact precum: număr de telefon, email, observații la comandă, aparține în totalitate utilizatorului site-ului.

Încheierea contractului de asigurare electronic are loc la momentul intrării în contul bancar indicat, a primei de asigurare sau a primei rate, ori în momentul confirmării plății (pentru plata online). Polița de asigurare va intra în vigoare la data stabilită prin contract, dar nu mai devreme de data achitării primei de asigurare/ ratei 1 de prima și încasarea primei în contul companiei de asigurare.

Polițele de asigurare emise prin mijloace electronice:

Medicală electronică

 • este accesibilă Asiguratului numai în versiune electronică,,
 • După achitarea comenzii, timp de 10 minute are loc înregistrarea poliţei în sistem,
 • În cazul în care după efectuarea cu succes a plăţii, poliţa nu a fost recepţionată pe adresa de e-mail indicată, Utilizatorul este obligat să acceseze următorul link: verificarea poliţei asigurare şi să descarce poliţa. Dacă nu ați reușit, vă rugăm să contactați call-centru la 022 930191,
 • Verificarea valabilității poliţei de asigurare se confirmă aici. Polița de asigurare emisă on-line (prin intermediul mijloacelor electronice la distanță) intră sub incidența reglementărilor legale speciale în vigoare privind comercializarea prin mijloace electronice iar semnarea acesteia de către Asigurat/Contractant nu este necesară. Rapidasig remite Clientului contractul și polița de asigurare, ultima fiind semnată de vânzătorul partener. Clientul poate solicita de la rapidasig contractul de asigurare cu semnătura olografă a vânzătorului partener și cu ștampila umedă aplicată. În acest caz, clientul va trebuie să se prezinte la adresa mun. Chişinău, str. M. Kogalniceanu 12, bd. Cuză-Vodă, 51/1, bd. Mircea cel Bătrân 27B, în orele de lucru.
Produsele RCA emise prin mijloace electronice
 • După achitarea produsului, cererea va fi procesată de un operator Rapidasig, iar dacă toate datele sunt indicate corect (calculul primei, datele vehiculului, datele asiguratului, etc), polița de asigurare va fi transmisă de către operator pe emailul utilizatorului. Pentru emiterea contractelor RCA este necesară implicarea operatorului, prin urmare polițele vor fi emise doar în intervalul orelor de lucru ale companiei.
 • Verificarea valabilității poliței de asigurare poate fi efectuată pe site-ul oficial al Băncii Naționale a Moldovei https://rca.bnm.md/
Rezilierea contractului de asigurare.

Rezilierea poate fi efectuată doar până la intrarea în vigoare a contractului, în caz contrar, rezilierea poate avea loc doar la sediul central al companiei de asigurare şi doar în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Atenţie!!! Contractele RCA și Carte Verde cu perioada de asigurare mai scurtă de 1 lună inclusiv, nu pot fi reziliate!

Cadrul normativ-juridic al poliței de asigurare emisă on-line (prin intermediul mijloacelor electronice la distanță) este identic asigurării medicale clasice, constituie legislația în vigoare a Republicii Moldova cu privire la sistemul asigurărilor (Legea nr. 92 din 2022 cu privire la activitatea de asigurare și reasigurare), Codul Civil și condițiile de asigurare generale și specifice aferente tipului de asigurare ales. De asemenea, regimul online al acestui produs este reglementat de Legea 284 din 22.07.2004 cu privind comerțul electronic, după puterea juridică, contractul electronic se echivalează cu contractul întocmit în formă scrisă, semnat de părţi și autentificat cu ştampilele părţilor.

ROVINIETA
 • Serviciul de procurare a rovinietei este oferit de „PAYNET SERVICES” SRL (în continuare distribuitor) care este distribuitor autorizat. Distribuitorul va emite roviniete conform datelor comenzii, dacă acestea se încadrează în condițiile de emitere roviniete, după confirmarea plății. Distribuitorul va pune la dispoziția utilizatorului documentul copie-client care atesta emiterea rovinietei. Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele furnizate pentru orice comandă transmisă pe site-ul rapidasig.md. Utilizatorul înțelege că nu este suficient să trimită o comandă de emitere de rovinieta ci trebuie sa aștepte confirmarea emiterii rovinietei înainte de a circula pe drumurile naționale. Distribuitorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care utilizatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre distribuitor a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii.
MODIFICAREA ROVINIETEI
 • La depistarea erorilor în rovinietă, utilizatorul are maxim 60 minute de la înregistrarea rovinietei să facă corecții în document. Pot fi supuse corectării doar numărul de înmatriculare sau șasiul autovehiculului.

  Rovinieta nu poate fi anulată.
Protecţia datelor cu caracter personal
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legale din Republica Moldova,
 • În conformitate cu dispozițiile LEGII Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, BAR MGP BROKER SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale care îi sunt furnizate și de a păstra confidențialitatea datelor persoanelor furnizate prin intermediul site-ului www.rapidasig.md, așa cum prevăd dispozițiile legislației cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.,
Reclamaţie

Vă rugăm să ne adresați orice nemulțumire în legătură cu funcționarea acestui site, apelând la numărul de telefon +373 79 93 01 91 sau adresându-vă în scris la adresa de email info@rapidasig.md sau la adresa oficiilor din mun. Chişinău, str. M. Kogalniceanu 12.

Mai multe detalii referitoare la procedura de soluționare a reclamațiilor puteți regăsi în cadrul secțiunii “Reclamații” disponibilă pe acest site.

Dreptul la proprietate intelectuală

Dreptul de autor pentru informațiile și materialele incluse în acest site sunt proprietatea BAR MGP BROKER SRL. Este interzisă folosirea de către terți a informațiilor conținute în acest site fără a avea acordul prealabil al companiei BAR MGP BROKER SRL.

Afiliat/Agent de promovare a brandului

Link-ul de recomandare URL unic per comandă utilizat de agentul de promovare a brandului în cadrul programului de recomandare pentru a promova marca și produsele companiei BAR MGP Broker SRL nu poate fi utilizat în campanii de promovare prin instrumente google ads, facebook, instagram și alte platforme unde se promovează MGP Broker SRL în mod independent.

Exonerarea de răspundere

Rapidasig.md nu poartă răspundere pentru prejudiciile, conflictele/disputele dintre utilizatorii site-ului și vânzătorii parteneri. În cazul în care utilizatorul a introdus datele eronat, pentru modificarea/corectarea lor, este necesar ca utilizatorul să se apropie la sediul Rapidasig.md și să solicite înlăturarea erorilor. Persoana autorizata a vânzătorului partener va efectua modificările necesare, dacă aceasta este posibil și dacă eroarea nu intră în contradicție cu condițiile punctului „Rezilierea contractului de asigurare” . NB! Rapidasig.md nu va livra suplimentar polița de asigurare dacă eroarea a fost produsă de utilizatorul site-ului.

Modificarea informaţiei din prezentul document

Prin utilizarea site-ului, indicaţi că acceptaţi și respectaţi „Termenii şi condiţiile" noastre. Rapidasig.md poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitaţi această pagină periodic pentru a citi „Termenii şi condiţiile", deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-ului rapidasig.md presupune acceptarea modificărilor aduse prezentului contract.