Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte
icon

Dacă aveți întrebări referitoare la impozitul pentru drumuri (vinieta) vă rugăm să contactați Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.

Cumpără Taxa pentru vinietă și RCA aici

Cumpără online

Ce este vinieta?

Vinieta este taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, autobuze de la 9 la 24 locuri, autobuze de peste 25 locuri, camioane cu/fără remorcă, tractoare rutiere cu/fără semiremorcă de pînă la 3,5 t inclusiv, camioane cu/fără remorcă, tractoare rutiere cu/fără semiremorcă de la 3,5 t la 10 t inclusiv, camioane cu/fără remorcă, tractoare rutiere cu/fără semiremorcă de la 10 t la 40 t inclusiv, a cărei plată se confirmă printr-un certificat valabil pe o anumită perioadă de timp.

Vinieta este reglementată de Codul fiscal al Rep. Moldova în art. 344-348.

Cine trebuie să procure vinieta?

Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare sau care au drept de folosinţă, confirmat prin actele corespunzătoare, asupra autovehiculelor clasificate conform Codului fiscal, neînmatriculate în Republica Moldova şi aflate în evidenţa unor alte state, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

*Nu sînt subiecţi ai impunerii:

Persoanele fizice şi persoanele juridice care îşi plasează autovehiculele în regim vamal de import;

Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora;

Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Cumpără Taxa pentru vinietă și RCA aici

amenzi

Cum se sancționeză lispa vinietei?

Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, clasificat la poziția tarifară 8703, şi a remorcii atașate la acesta, clasificată la poziția tarifară 8716, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mică de 7 zile:

se sancționează cu amendă de la 45 la 60 de unități convenționale.

Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, clasificat la poziția tarifară 8703, şi a remorcii atașate la acesta, clasificată la poziția tarifară 8716, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare de 7 zile:

se sancționează cu amendă de la 60 la 78 de unități convenționale.

Săvârșirea repetată, în cursul aceluiași an calendaristic, a contravenției prevăzute la alin. (1) de către o persoană sancționată deja pentru această contravenție

se sancționează cu amendă de la 60 la 78 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Săvârșirea repetată, în cursul aceluiași an calendaristic, a contravenției prevăzute la alin. (2) de către o persoană sancționată deja pentru această contravenție

se sancționează cu amendă de la 72 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Aplicarea şi executarea sancțiunii contravenționale nu absolvă contravenientul de executarea obligației pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată.

În acest caz, contravenientul achită vinieta conform anexei nr. 21 la titlul IX din Codul fiscal, inclusiv în mărimea stabilită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, precum și pentru perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile.

Atenție!

Selectați corect țara de înregistrare întrucât această informație va fi verificată de organele vamale și organele poliției atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și la ieșirea din țară. Greșelile admise vor fi calificate drept lipsa a vinietei pentru autovehiculul Dvs., și ca urmare vă vor crea inconveniențe la verificările la care veți fi supuși de organele de control.

Indicați corect numărul de înregistrare întrucât această informație va fi verificată de organele vamale și organele poliției atât pe teritoriul RM, cât și la ieșirea din țară. Greșelile admise vor fi calificate drept lipsa a vinietei pentru autovehiculul Dvs., și ca urmare vă vor crea inconveniențe la verificările la care veți fi supuși de organele de contol.

Indicați numărul de înregistrare cu litere latine majuscule, pentru a evita orice inadverențe la verificare (întrucât această informație va fi depozitată în baza de date ce va asigura verificarea ulterioară de către organele de control)

Indicați corect IDNP-ul titularului vinietei, sau numărul și seria pașaportului acestuia întrucât această informație va fi verificată de organele vamale și organele poliției atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și la ieșirea din țară.

Indicați corect numele și prenumele titularului vinietei, întrucât această informație va fi verificată de organele vamale și organele poliției atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și la ieșirea din țară.

Indicați adresa de email a titularului vinietei întrucât, pe această adresă va fi livrată confirmarea înregistrării și achitării vinietei.

Cumpără Taxa pentru vinietă și RCA aici

Cumpără online