Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 8:30 - 19:00 , sîmbata între 9:00 - 17:00 iar duminica între 9:00 - 14:00

Orange: +373 68 93 01 91 Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 118

Contacte

ASIGURARE MEDICALĂ BENEVOLĂ

Ce este o asigurare medicală benevolă

Asigurarea medicală benevolă acoperă cheltuielile aferente serviciilor medicale (de ambulatoriu şi policlinice, diagnostice, asistenţa medicală de urgenţă şi staţionar) prestate persoanelor asigurate, în instituţiile medicale cu care asigurătorul are încheiate contracte de colaborare, precum şi asistenţa medicală de urgenţă acordată persoanelor asigurate în orice instituţie medico-sanitară publică din Moldova, în limita sumei de asigurare stabilite în contract.

Cu alte cuvinte, asigurarea medical benevolă vă oferă, în caz de necesitate, acces la servicii medicale de calitate, acordate atât de instituțiile private cât și cele de stat.

Ce riscuri acoperă o asigurare medicală benevolă?

Caz asigurat se consideră dereglarea sănătăţii ca urmare a:

 • unui accident cu pricinuirea traumelor, leziunilor corporale sau consecinţelor acestora;
 • îmbolnăvirii subite, acute sau acutizării maladiei cronice;
 • survenirii stării sau afecţiunii, care necesită asistenţă medicală.

Asigurătorii oferă mai multe tipuri de programe de asigurare, fiecare incluzând servicii medicale specifice. Însă, la solicitarea contractantului, acestea pot fi modificate, inclusiv prin introducerea de riscuri suplimentare (cu majorarea corespunzătoare a primei de asigurare) cum ar fi: tratamentul stomatologic; medicamente compensate în cadrul tratamentului ambulator; vaccinarea asiguraţilor contra gripei umane etc.

Ce riscuri nu acoperă o asigurare?

Dacă contractul nu prevede altfel, nu se consideră riscuri asigurate următoarele cazuri:

 • traumele primite în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică;
 • traumele primite în rezultatul cauzării premeditate de către persoana asigurată a leziunilor corporale;
 • traumele primite în rezultatul tentativei de suicid;
 • traumele şi maladiile, cauzate în rezultatul circumstanţelor de forţă majoră, participare la acţiunile militare, tulburări de mase, acţiuni teroriste ş.a.

Asigurătorul nu poartă răspundere pentru maladiile, survenite după expirarea perioadei de asigurare a contractului de asigurare.

Suma asigurată și prima de asigurare

Sumă asigurată este limita maximă a răspunderii asigurătorului în cazul producerii evenimentelor pentru care s-a încheiat contractul de asigurate. Valoarea sumei de asigurare depinde de mai mulţi factori printre care: programul de asigurare solicitat şi categoria instituţiilor medicale contractate.

rca data

Prima de asigurare reprezintă suma de bani pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului. Mărimea acesteia se va calcula conform tarifelor de bază aprobate şi depinde de programul de asigurare, categoria instituţiilor medicale solicitate şi numărul persoanelor supuse asigurării.

Perioada de asigurare

Termenul de asigurare este de 12 luni, fără limitarea numărului de adresări la instituţii medicale.

Teritoriul de valabilitate

Asigurarea este valabilă doar pe teritoriul Republicii Moldova, despăgubindu-se doar cheltuielile aferente asistenţei medicale oferite în instituţiile medicale din ţară.

Cine poate fi asigurat

Pot avea statut de persoană asigurată salariaţii unei companii (asigurat), ce are încheiat un contract de asigurare medicală benevolă în favoarea acestora, cu vârsta de de la 16 până la 65 de ani. De asemenea, membrii familiei angajaţilor companiei pot avea calitatea de persoană asigurată, dacă contractul de asigurarea prevede această posibilitate.

De ce să alegeţi o asigurare medicală benevolă

Asigurarea medicală benevolă se adresează celor care sunt nemulţumiţi de serviciile medicale oferite în baza asigurării medicale obligatorii de stat. Ea este o alternativă ce poate oferi o gamă mai largă de servicii medicale şi de o calitate superioară, la un preţ mai mic decât cel necesar pentru tratarea problemelor medicale în lipsa unei astfel de poliţe, fară îndreptări de la medicul de familie, în termeni restrânşi şi în condiţii confortabile.

În acest sens, pentru a-şi atrage şi fideliza clienţii, companiile de asigurări, încheie contracte cu un număr mare de instituţii medicale atent selecţionate, vin constant cu oferte noi şi practică servicii competente şi serioase.

Avantaje pentru persoana asigurată (persoană fizică):

 • acces atât la serviciile instituţiilor medicale de stat, cât şi la cele mai bune instituţii din sectorul privat;
 • posibilitatea de a beneficia de serviciile celor mai buni medici;
 • cele mai moderne tehnologii de diagnostic şi de tratament;
 • posibilitatea de a alege instituţia medicală de deservire;
 • evitarea sălilor de aşteptare şi a aglomeraţiei din instituţiile medicale de stat;
 • confort sporit și rezolvarea operativă a tuturor problemelor medicale;
 • asistenţă telefonică medicală 24/24 de ore;
 • număr nelimitat de solicitări a asistenţei medicale;
 • achitarea despăgubirilor în termen redus;
 • verificarea constantă de către asigurător a operativităţii şi calităţii serviciilor prestate de către instituţiile medicale contractate etc.

Avantaje pentru asigurat (persoană juridică):

 • fidelizarea și motivarea angajaţilor;
 • menţinerea sănătăţii angajaţilor;
 • existenţa unui climat de siguranţă în cadrul companiei;
 • consolidarea încrederii angajaţilor în companie etc.