Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

Despre asigurarea Carte Verde

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă

Cartea Verde – o asigurare obligatorie pentru toţi posesorii de autovehicule care pleacă peste hotare, ce acoperă daunele provocate persoanelor terţe în urma unor accidente de circulaţie (daune materiale sau vătămări corporale).

Asigurarea Carte Verde este corespondentul poliței de asigurare RCA atunci când circulați în afara granițelor Republicii Moldova.

calculator

Zonele de acoperire Carte Verde:

 • Zona 1: (UA) Ukraina, (BY) Belarus;
 • Zona 2: (UA) Ukraina, (BY) Belarus, (RUS) Rusia;
 • Zona 3: (A)Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Cehia, (D) Germania, (DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franţa, (FIN) Finlanda, (GB) Marea Britanie, (GR) Grecia, (H) Ungaria, (HR) Croaţia, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (IS) Islanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (M) Malta, (N) Norvegia, (NL) Olanda, (P) Portugalia, (PL) Polonia, (RO) România, (S) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO) Slovenia, (CH) Elveţia, (AL) Albania, (AND) Andorra, (AZ) Azerbaijan, (BIH) Bosnia şi Herţegovina, (BY) Belarus, (IL) Israel, (IR) Iran, (MA) Maroc, (MD) Moldova, (MK) Macedonia, (MNE) Muntenegru, (RUS) Rusia, (SRB) Serbia, (TN) Tunisia, (TR) Turcia, (UA) Ukraina.

Pentru a încheia un contract de asigurare Carte Verde trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • autovehiculul să fie înmatriculat/supus înmatriculării în Republica Moldova;
 • prezentarea actelor necesare: certificat de înmatriculare a autovehiculului sau, după caz, alte acte ce atestă dreptul de posesiune asupra autovehiculului (procură, contract de locaţiune, contract de leasing, etc.).
Recomandări

 • nu uita că fără Cartea Verde nu poţi trece de controlul vamal!;
 • achiziționați acest document pentru a evita cheltuieli nedorite în timpul călătoriei, în caz de accident;
 • înainte de călătorie verificați dacă Cartea Verde este valabilă în țările în care veți călători;
 • manifestați prudență la alegerea birourilor de perfectare a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto externă. Asigurați-vă că polița este emisă prin sistemul RCA Data automatizat și cereți inclusiv bon fiscal. Este bine de știut că, în cazul circulării cu polița Carte Verde falsă, BNAA se va îndrepta în regres împotriva șoferului vinovat pentru a recupera de la acesta daunele achitate. Mai mult, dacă șoferul a cumpărat polița falsă în cunoştință de cauză el poate fi atras la răspundere penală.
Polița de asigurare Carte Verde cuprinde următoarele informații:
insurance-policy
 1. denumire document;
 2. emisă sub autoritatea: Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova;
 3. valabilitatea: de la – până la;
 4. codul țării/codul asigurătorului/numărul poliţei;
 5. numărul de înmatriculare;
 6. categoria autovehiculului: fiecărui fel de vehicul îi este atribuit un cod; astfel: A = autoturism; B = motociclu; C = autocamion sau tractor; D = bicicletă cu motor; E = autobus sau autocar; F = remorcă; G = altele;
 7. marca autovehiculului;
 8. valabilitatea teritorială: țările în care este/nu este valabilă (Cartea Verde este valabilă în țările ale căror boxe nu sunt barate);
 9. numele, prenumele și adresa asiguratului;
 10. denumire/date de identificare asigurător;
 11. semnătură asigurător;
 12. note/mențiuni pentru asigurat.
Limitele de despăgubire


Țara

Selectează
ţara:Daune corporale

Pentru o persoană :

Total pentru accident :Daune materiale

Pentru o persoană :

Total pentru accident :

Istoric

Sistemul Carte Verde a fost introdus din 1 ianuarie 1953 sub egida Comisiei Economice pentru Europa din cadrul ONU și, în prezent, cuprinde 47 de țări din Europa și din jurul Mării Mediterane, precum și Rusia și Iran. Sistemul Carte Verde este administrat și condus de către Consiliul Birourilor (format din Biroul fiecărei țări participante în sistem) cu sediul la Londra.

rca data

Obiectivele sistemului Carte Verde constau în a asigura ca terțele persoane care au avut de suferit în urma accidentelor de circulație să nu fie dezavantajate de faptul că vătămările corporale sau pagubele materiale le-au fost cauzate de conducători auto străini în comparație cu situația în care aceștia ar fi fost rezidenți ai țării în care a avut loc accidentul.

Republica Moldova a aderat la sistemul internațional Carte Verde în 1997, dar a început activitatea în domeniu în 2001. De asemenea, în 2010, BNAA (Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule) a fost acceptat în Biroul Internațional Carte Verde, cu statut de membru cu drepturi depline.

În Republica Moldova, asigurarea obligatorie de răspundere civila auto externă Carte Verde este reglementată prin Legea Republicii Moldova „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” nr. 414 din 22/12/2006.

Sistem Informațional RCA Data

Începând cu 01.02.2013, contractele de asigurare Carte Verde se procesează doar în regim online prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat de Stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – RCA Data.

rca data RCA DATA

Sarcina de bază a sistemului este încheierea centralizată a contractelor de asigurare RCA şi Carte Verde, și îmbunătățirea evidenței lor.

Ca urmare a implementării Sistemului RCA Data sunt înregistrate progrese în ceea ce privește disciplinarea participanților profesioniști la piața asigurărilor și reducerea semnificativă a cazurilor de fraudă în domeniul respectiv.

Răspunderea asigurătorului începe numai din momentul validării poliţei de către sistem, fapt ce permite contracararea fraudelor legate de încheierea contractelor de asigurare cu date anterioare producerii accidentelor rutiere.

Totodată, Sistemul Informațional RCA Data permite schimbul de informaţii cu organele afacerilor interne, în scopul exercitării funcției de control privind posesia asigurării Carte Verde.

Valabilitatea certificatului de asigurare Carte Verde poate fi verificată online la adresa web rca.cnpf.md.

În acest context, în scopul prevenirii situațiilor litigioase în caz de survenire a riscului asigurat, Comisia Națională a Pieței Financiare atrage atenția posesorilor de autovehicule asupra necesității de încheiere a contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto doar la sediile și punctele de vânzări autorizate ale asigurătorilor și intermediarilor în asigurări, lista cărora poate fi accesată pe pagina web a autorității de supraveghere www.cnpf.md.

Calculul prețului poliței Carte Verde și reducerile acordate

Costul asigurării este același la toate companiile de asigurare care prestează acest tip de asigurare. Companiile care sunt autorizate să emită asigurări Carte Verde sunt: ACORD Grup, DONARIS VIG, GRAWE CARAT Asigurări, MOLDASIG, MOLDCARGO, GENERAL Asigurări și ASTERRA Grup.

rca data

Prima de asigurare pentru polița Carte Verde este stabilită de către autoritatea de supraveghere și NU POT FI ACORDATE REDUCERI la acest tip de asigurare. Prima de asigurare se achită anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată.

Paşii de emitere a unei poliţe de asigurare Carte Verde, sunt relativ simpli, astfel că, la solicitarea asigurării, proprietarul autovehiculului va prezenta doar buletinul de identitate şi certificatul de înmatriculare, iar reprezentantul asigurătorului va introduce în sistem codurile de identificare a persoanei şi respectiv al autovehiculului. După bifarea parametrilor, sistemul determină prima de asigurare finală, pe care trebuie să o plătească clientul. Aceasta va fi formată din prima de asigurare de bază unică, la care se adaugă coeficienţii de risc aferenţi fiecărui asigurat.

Costul asigurării Carte Verde depinde de:

 • tipul autovehiculului (autoturisme, autocamioane, motocicluri, autovehicule destinate transportului de persoane, altele);
 • teritoriul de circulație (țara/țările de destinație);
 • perioada de valabilitate a asigurării.

Asigurarea Carte Verde poate fi cumpărată de la reprezentanțele asigurătorilor membri BNAA autorizați să emită Carte Verde sau agenții acestora/brokeri de asigurare care încheie polița în numele asigurătorului.

Persoanele juridice care activează în domeniul transportului internaţional de mărfuri şi pasageri, încadraţi în sistemul TIR-CARNET şi INTER-BUS, și care dețin certificatul de asigurare Carte Verde valabil pentru o perioadă de 12 luni, pot primi reduceri până la 60% din primele de asigurare la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA).

Refuzul despăgubirii

Pentru a evita situațiile neplăcute în care dvs. trebuie să suportați paguba produsă în urma unui accident peste hotare, chiar dacă dispuneți de o poliță de asigurare, este necesar să fiți informat despre cazurile când compania de asigurare are dreptul de a refuza despăgubirea, sau de a înainta acțiune de regres împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului, ceea ce înseamnă că compania de asigurări va despăgubi terța persoană, dar va avea dreptul să ceară de la dvs. toate cheltuielile suportate .

refusal

Aceste cazuri sunt:

 • certificatul Carte Verde emis nu corespunde teritoriului în care a avut loc accidentul;
 • accidentul a fost produs cu intenţie;
 • persoana vinovată părăsește locul accidentului;
 • în momentul producerii accidentului, autovehiculul era condus în stare de ebrietate sau sub influenţa stupefiantelor;
 • persoana răspunzătoare de producerea accidentului conducea autovehiculul fără permis de conducere sau cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere (nu corespunde categoria; a expirat valabilitatea permisului);
 • compania de asigurări nu a fost anunțată în decurs de 48 de ore despre producerea accidentului;
 • accidentul a fost produs în timpul când autorul unei infracțiuni încearcă să se sustragă de la urmărire.
Restituirea primei

Dacă asigurarea încă nu a intrat în vigoare (termenul de asigurare indicat în certificatul de asigurare nu a început), puteți solicita anularea contractului Carte Verde, iar prima de asigurare achitată vă va fi restituită în totalitate. În acest caz veți achita doar costul formularului (10-20 lei, în dependență de compania de asigurare).

cash back

Important! Nu se admite încetarea contractului de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto externă dacă perioada de asigurare neexpirată este mai mică de 1 lună din data înregistrării cererii, indiferent de motivele invocate de asigurat.

Dacă asigurarea a intrat deja în vigoare , dar călătoria dvs. s-a anulat și nu mai aveți nevoie de Carte Verde, puteți solicita anularea contractului cu condiția prezentării actului confirmativ precum că nu ați părăsit hotarele țării. În acest caz se va restitui prima aferentă perioadei rămase din asigurare și veți achita suplimentar costul formularului (10-20 lei, în dependență de compania de asigurare).

Dacă doriți să vindeți automobilul şi asigurarea Cartea Verde este încă valabilă Dacă doriți să vindeți automobilul şi asigurarea Cartea Verde este încă valabilă, asigurătorul restituie prima de asigurare pentru perioada rămasă până la expirarea contractului, reţinând suma cheltuielilor de gestiune efective (25%).

Asigurătorul este eliberat de obligaţia restituirii primelor de asigurare în cazul în care până la reziliere a efectuat deja plăţi de despăgubire sau a primit un aviz de accident în care a fost implicat autovehiculul dvs.

În cazul schimbării numărului de înmatriculare a autovehiculului asigurat , puteți solicita modificarea contractului de răspundere civilă auto externă, cu numărul de înmatriculare vechi şi eliberarea unei poliţe noi.

În cazul pierderii poliţei Carte Verde , se eliberează o nouă poliţă Carte Verde în locul celei pierdute cu condiția prezentării actelor corespunzătoare, costul duplicatului fiind acoperit de solicitant.

Carte Verde pentru autoturism înmatriculat în străinătate

Certificatul de asigurare Carte Verde se eliberează doar pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova! Dacă sunteți posesor al unui autoturism înmatriculat în străinătate, și asigurarea Carte Verde a expirat în perioada aflării dvs. pe teritoriul Republicii Moldova, va fi necesar să procurați de la punctul de control al frontierei de stat, o asigurare de frontieră.

cash back

Prin urmare, șoferii vor cumpăra la intrarea pe teritoriul României sau al unui alt stat din Spațiul Economic European, o asigurare de frontieră pentru o perioadă de minimum 30 de zile. Asigurarea cumpărată la intrarea pe teritoriul unui stat membru al SEE va fi valabilă în toate celelalte țări componente ale acestuia.

În ce privește circulația pe teritoriul Rusiei, Belarusului și Ucrainei , șoferii vor fi nevoiți ca la intrarea în fiecare din aceste ţări să cumpere o poliță de asigurare RCA internă.

Procesul de înregistrare a cazului asigurat

recommendations

În caz de accident rutier peste hotare, produs din vina Dvs.:

 • nu părăsiți locul accidentului și întreprindeți toate acţiunile posibile pentru diminuarea pagubelor produse;
 • înştiinţaţi imediat organele poliţiei, cele mai apropiate de locul producerii accidentului, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi la pagubele provocate, sau dacă legistația țării permite, întocmiți un formular de Constatare Amiabilă de accident;
 • Important! dacă actele cu referinţă la cazul asigurat sunt perfectate într-o limbă necunoscută indicați nota: „Nu înţeleg limba”;
 • prezentați fila II „Duplicat” a certificatului de asigurare Carte Verde organului de poliție sau persoanei prejudiciate;
 • dacă accidentul în cauză nu este primul accident cu participarea Asiguratului şi duplicatul poliţei este deja extras, este necesar să faceţi fotocopia „Originalului” şi să o transmiteţi păgubitului sau în actul care confirmă producerea cazului asigurat să se indice datele din Cartea Verde. Fila I a poliţei „Original” rămâne permanent la Asigurat;
 • anunțați Biroul Național de asigurare, din țara respectivă, despre producerea accidentului (adresele Birourilor Naționale sunt plasate pe versoul certificatului Carte Verde);
 • înștiințați timp de 48 de ore asigurătorul care a emis certificatul de asigurare Carte Verde despre producerea accidentului rutier și circumstanțele acestuia;
 • nu întreprindeți de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor.

Dacă dvs. sunteți persoana păgubită adresați-vă direct la compania de asigurări a vinovatului din ţara respectivă sau la reprezentantul de despăgubire a acelei companii din țara în care vă aflați.

Cum procedați în cazul în care sunteți implicat într-un accident rutier produs pe teritoriul Republicii Moldova, din vina unui șofer care conducea un autovehicul înmatriculat într-o țară străină al cărei Birou Național este membru al Sistemului Carte Verde.

În caz de accident produs din vina unui șofer care conducea un autovehicul înmatriculat în străinătate este necesară încheierea procesului-verbal de către organele de poliţie.

În cazul în care vinovatul are poliță Verde , trebuie să se obţină copia documentului de asigurare Carte Verde al autovehiculului din străinătate. Persoana păgubită în urma accidentului, se va adresa către Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova, prezentând copiile actelor autentificate de la Poliție și copia poliței de asigurare Cartea Verde.

În cazul în care vinovatul are poliță RCA , trebuie să se obţină copia documentului de asigurare al autovehiculului din străinătate. Persoana păgubită în urma accidentului, se va adresa la societatea de asigurare care a emis polița, prezentând copiile actelor autentificate de la Poliție și copia poliței de asigurarea RCA.

După orice tip de accident, nu uitați să vă notați:

 • data şi locul evenimentului;
 • datele de identificare:
  • numele şi datele de contact ale celuilalt şofer;
  • marca şi tipul celuilalt vehicul;
  • numele şi datele de contact ale eventualilor martori;
 • datele secţiei de poliţie unde a fost înregistrat accidentul;
 • datele despre poliţa de asigurare a celuilalt şofer.
Procedura de despăgubire pentru asigurarea Carte Verde

Cine acordă despăgubiri, pentru prejudiciile provocate, se stabileşte în felul următor:

 • dacă persoana vinovată de producerea accidentului este rezidentă în ţara unde a avut loc cazul asigurat, prejudiciul va fi compensat de compania de asigurări la care este asigurată persoana vinovată de accident;
 • dacă persoana vinovată de producerea accidentului nu este rezidentă în ţara unde a avut loc cazul asigurat, prejudiciul va fi compensat prin intermediul Biroului Naţional al Asigurătorilor mijloacelor de transport al ţării pe teritoriul căreia a avut loc cazul asigurat.

Plata daunei se realizează în conformitate cu normele ţării în care a avut loc accidentul.