Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:30 - 00:00, sîmbata între 9:00 - 22:00 iar duminica între 10:00 - 20:00

Orange: +373 68 93 01 91 Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresa: mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 118

Contacte

Asigurarea de bunuri mobile

Asigurarea de bunuri mobile

În afară de locuinţa propriu-zisă, pot fi asigurate şi toate bunurile aflate în ea.

Asigurarea de bunuri mobile este facultativă şi are ca obiect, interesele patrimoniale ale asiguratului, legate de posesia, folosinţa şi dispoziţia bunurilor mobile asigurate.

Este convenabil de a încheia o asigurare de bunuri mobile concomitent cu asigurarea imobilului, deoarece, pentru asemenea poliţe, cuantumul primei de asigurare va fi în favoarea asiguratului.

Asigurarea poate fi efectuată atât pentru obiectele din încăperile locuibile, cât şi din cele accesorii (excepţie fac casele mobile şi rulotele ). Adresa domiciliului asiguratului se introduce în poliţa de asigurare.

Pentru a afla prețul: Asigurarea de bunuri mobile

nu ezitați să sunați la numărul de telefon 079 88 70 88 sau 022 93 01 91

sau completați formularul:

pentru calcularea costului
Asigurarea de bunuri mobile
PRIMIȚI GRATIS:

Consultanța specialistului in asigurari

Cele mai avantajoase condiții

Compararea polițelor la 10 companii;

Negocierea contractelor de asigurare

Asistență la producerea riscului asigurat

 • 1
 • 2
 • 3
Prin trimiterea unei cereri, sunteți de acord cu politica de confidențialitate
Analizăm informația
Calculăm costurile
Pregătim informația
Calculul este procesat. Vă rugăm să completați formularul pentru a vă putea contacta.

VA MULTUMIM!
Comanda a fost înregistrată, în maxim 30 min veți fii telefonat de către operatorul nostru pentru a confirma datele.
Serviciul lucrează de luni pînă vineri între orele 08:30 - 00:00, sîmbata între 9:00 - 22:00 iar duminica între 10:00 - 20:00.

Bunurile care se pot asigura

Bunurile care se pot asigura:

 • mobilierul;
 • echipamentele electronice;
 • covoarele, draperiile şi alte obiecte de interior;
 • :
 • :

Bunurile care nu se pot asigura:

 • banii în numerar;
 • hârtiile de valoare (acţiunile, cecurile etc.);
 • documentele (manuscrisele, însemnările);
 • purtătorii de informaţie (unitate flash USB, casete, CD-uri);
 • substanţele explozive şi armele;
 • produsele din tutun şi din alcool;
 • produsele alimentare;
 • plantele de cameră;
 • obiectele de cult;
 • metalele şi pietrele preţioase;
 • colecţiile rare şi obiectele de anticariat (tip separat de asigurare);
 • lucrurile ce nu aparţin personal asiguratului.
Riscurile asigurate

Se consideră caz asigurat deteriorarea sau distrugerea bunurilor mobile, în urma:

 • calamităţilor naturale – cutremur, inundaţie, furtună, grindină;
 • acţiunii focului – incendiu, explozie, lovitură de trăsnet;
 • acţiunilor ilegale ale terţelor persoane – efracţie, tâlhărie, vandalism;
 • avarierii reţelei de încălzire, de canalizare şi a apeductului (cu excepţia avariilor cauzate de îngheţ).

Nu se efectuează despăgubirea în cazul:

 • depăşirii termenului de exploatare a obiectului asigurat;
 • păstrării substanţelor explozive;
 • efectuării necorespunzătoare a lucrărilor de reparaţie şi montare;
 • inundaţiei, incendiului, exploziei produse ca rezultat al uzurii construcţiilor, materialelor şi echipamentelor (dacă acest lucru nu este prevăzut în contract).
 • .
Costul poliţei

Mărimea primei de asigurare depinde:

 • valoarea bunului (stabilită de compania de asigurări prin intermediul chitanţelor, expertizei unui specialist sau în alt mod, stabilit de părţi);
 • riscurile acoperite;
 • prezenţa/absenţa sistemelor de securitate şi a instalaţiilor antiincendiare în casă;
 • termenul asigurării etc.

Pentru a încheia o poliţă de asigurare, este necesar de a prezenta lista obiectelor supuse asigurării (unele companii pot solicita şi imagini foto ale obiectelor asigurate) şi datele dvs. de identificare.

Acţiuni de întreprins la survenirea cazului asigurat
 • Primul lucru pe care trebuie să-l faceţi este să chemaţi organele competente (poliţia, pompierii) şi să cereţi întocmirea procesului-verbal. De asemenea, informaţi compania de asigurări despre survenirea cazului asigurat, în limitele de timp stabilite în contract (de regulă, nu mai târziu de 3-4 zile).
 • Întocmiţi o cerere, către compania de asigurări, cu indicarea exactă a locului, timpului şi condiţiilor în care a avut loc cazul asigurat. De asemenea, va fi necesară enumerarea tuturor bunurilor distruse sau deteriorate, anexând poliţa de asigurare, bonul fiscal sau alt document ce atestă achitarea asigurării şi actul de constatare a survenirii cazului asigurat.
 • Aşteptaţi venirea comisarului de avarie. El va verifica dacă evenimentul produs este un caz asigurat, va stabili mărimea pagubei, a despăgubirilor ce trebuie achitate şi va întocmi actul de constatare a pagubelor. Actul trebuie întocmit în interiorul termenului expres stabilit, calculat începând cu ziua primirii cererii de către asigurător.

Condiţiile şi termenele de informare, cu privire la survenirea cazului asigurat, diferă de la o companie la alta. De aceea, vă recomandăm să vă documentaţi din timp cu privire la toate detaliile contractului, pentru evitarea ulterioară a situaţiilor incerte la plata despăgubirilor.