Browser-ul dvs. nu acceptă script-uri!
Activați opțiunea javascript sau vă rugăm să luați legătura telefonică cu operatorii noștri

Serviciul lucrează

de luni pînă vineri între orele 08:00 - 19:00, sîmbata între 09:00 - 17:00 iar duminica între 10:00 - 14:00

Moldcell: +373 79 93 01 91 Fix: +373 22 93 01 91

la adresele indicate în Contacte

Contacte

HOTĂRÎRE Nr. 22/3

HCNPF22/3/2015
ID intern unic: 358463

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 22/3
din 29.04.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule (în redacţie nouă)
Publicat :15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123 art Nr : 757
ÎNREGISTRAT:
nr. de înregistrare 1041
din 7 mai 2015
Ministrul justiţiei _______V. GrosuÎn vederea executării prevederilor art.12 alin.(4) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă), conform anexei.
2. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/2 din 3 aprilie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.90, art.275) se abrogă.
3. Clasa şi coeficientul bonus-malus stabilit în conformitate cu Regulamentul indicat la pct.2 se vor lua ca bază la prima stabilire a clasei şi coeficientului bonus-malus conform Regulamentului indicat la pct.1.

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE Iurie FILIP

Nr. 22/3. Chişinău, 29 aprilie 2015.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
Nr. 22/3 din 29 aprilie 2015

REGULAMENT
privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea
obligatorie
de răspundere civilă pentru pagube
produse de autovehicule (în redacţie nouă)

1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de aplicare a sistemului de reducere şi majorare a primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă în funcţie de istoricul daunelor asiguratului şi a persoanelor indicate în contractul de asigurare ca fiind admise să utilizeze autovehiculul (sistemul bonus-malus).
2. Sistemul bonus-malus se aplică la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă, cu valabilitate de un an, pentru autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, prin atribuirea clasei şi coeficientului bonus-malus, conform anexei la prezentul Regulament, asiguratului şi persoanei indicate în contractul de asigurare ca fiind admisă să utilizeze autovehiculul.
3. Perioada de calcul al clasei bonus-malus începe la 1 mai a anului precedent şi se termină la 30 aprilie a anului în care se efectuează recalcularea. Recalcularea clasei bonus-malus se efectuează o dată pe an, la 19 mai. Clasa bonus-malus recalculată urmează a fi aplicată începînd cu data de 20 mai a fiecărui an.
4. Reducerea primei de asigurare (bonus) se aplică la încheierea contractelor de asigurare în cazul lipsei cazurilor asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare în perioada de calcul al clasei bonus-malus, care constituie 12 luni.
5. Majorarea primei de asigurare (malus) se aplică după cum urmează: pentru un caz asigurat pentru care s-a plătit despăgubirea de asigurare în perioada de calcul al clasei bonus-malus prevăzută la pct.3 clasa sistemului bonus-malus se majorează cu două trepte, pentru două cazuri - cu patru trepte, pentru trei cazuri - cu şase trepte, pentru patru şi mai multe cazuri - pînă la treapta superioară malus.
6. Coeficientul bonus-malus, inclusiv recalculat, se aplică automatizat în timpul procesării contractului de asigurare prin intermediul Sistemului informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto.
7. Pentru calculul coeficientului bonus-malus în regim automatizat se stabilesc algoritme separate pentru contractul de asigurare încheiat de asigurător cu o persoană fizică, cu excepţia întreprinzătorului individual în calitate de asigurat, şi pentru contractul de asigurare încheiat de asigurător cu o persoană juridică sau întreprinzător individual în calitate de asigurat.
8. Algoritmul pentru contractul de asigurare încheiat de asigurător cu o persoană fizică, cu excepţia întreprinzătorului individual în calitate de asigurat, conţine două etape, descrise la pct.9 şi pct.10.
9. În cadrul primei etape, solicitantului calităţii de persoană asigurată şi, după caz, fiecărei persoane indicate în contractul de asigurare ca fiind admisă să utilizeze autovehiculul li se atribuie un coeficient iniţial urmare a verificării acestora după codul personal (IDNP) în baza de date a contractelor de asigurare din Sistemul informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, respectiv dacă:
1) persoana a fost identificată în calitate de asigurat sau de persoană indicată în contractul de asigurare ca fiind admisă să utilizeze autovehiculul, atunci coeficientul iniţial al persoanei va fi coeficientul bonus-malus din acel contract;
2) persoana a fost identificată pe mai multe contracte în calitate de asigurat sau de persoană indicată în contractul de asigurare ca fiind admisă să utilizeze autovehiculul, atunci coeficientul iniţial al persoanei va fi coeficientul bonus-malus din ultimul contract;
3) persoana nu a fost identificată în calitate de asigurat sau de persoană indicată în contractul de asigurare ca fiind admisă să utilizeze autovehiculul, atunci coeficientul iniţial al persoanei va fi 1.
10. În cadrul etapei a doua, persoanele indicate la pct.9 vor fi verificate după codul personal (IDNP) în baza de date a Sistemului informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto privind numărul de cazuri asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare în perioada de calcul al clasei bonus-malus, prevăzută la pct.3, astfel, coeficientul bonus-malus se va determina pornind de la coeficientul iniţial, stabilit conform pct.9, fiind atribuite corespunzător clasa şi coeficientul bonus-malus în funcţie de numărul de cazuri asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare, sau menţinute, dacă se atestă situaţia descrisă la pct.9 subpct.3).
11. Dacă la încheierea contractului de asigurare dintre asigurător şi o persoană fizică, cu excepţia întreprinzătorului individual, se indică mai multe persoane admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul, la calcularea primei de asigurare se aplică coeficientul bonus-malus cel mai mare dintre coeficienţii fiecărei persoane.
12. Numărul de cazuri asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare în baza contractului de asigurare cu număr nelimitat de utilizatori va fi atribuit la istoricul daunelor şi coeficientul bonus-malus al asiguratului persoană fizică.
13. La încheierea de către asigurător a contractului de asigurare cu o persoană juridică sau întreprinzător individual în calitate de asigurat, posesor a mai multe autovehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte. Algoritmul pentru contractul de asigurare încheiat de asigurător cu o persoană juridică sau întreprinzător individual în calitate de asigurat conţine două etape, descrise la pct.14 şi pct.15.
14. În cadrul primei etape, solicitantului calităţii de persoană asigurată i se atribuie un coeficient iniţial urmare a verificării acestuia după numărul de înregistrare (IDNO) şi după numărul de identificare de stat al autovehiculului (IDNV) în baza de date a contractelor de asigurare din Sistemul informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, respectiv dacă:
1) relaţia persoană juridică - autovehicul a fost identificată cu această persoană în calitate de asigurat pe un contract de asigurare, atunci coeficientul iniţial al persoanei va fi coeficientul bonus-malus din acest contract;
2) relaţia persoană juridică - autovehicul nu a fost identificată cu această persoană în calitate de asigurat pe contract, atunci coeficientul iniţial al persoanei va fi 1.
15. În cadrul etapei a doua, relaţia indicată la pct.14 se va verifica în baza de date a Sistemului informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto privind numărul de cazuri asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare în perioada de calcul al clasei bonus–malus, prevăzută la pct.3, astfel, coeficientul bonus-malus se va determina pornind de la coeficientul iniţial, stabilit conform pct.14, fiind atribuite corespunzător clasa şi coeficientul bonus- malus în funcţie de numărul de cazuri asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare, sau menţinute, dacă se atestă situaţia descrisă la pct.14 subpct.2).
16. La solicitarea asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi, asigurătorul este obligat să ofere informaţia privind istoricul daunelor acestora şi a persoanelor indicate în contractul de asigurare ca fiind admise să utilizeze autovehiculul, pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare, în conformitate cu baza de date din Sistemul informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto.
17. Asigurătorii şi sau reasigurătorii poartă răspundere pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor introduse în bazele de date din Sistemul informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto în temeiul Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.50/8 din 30 noiembrie 2012 cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.


Anexă
la Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus
la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube
produse de autovehicule (în redacţie nouă), aprobat prin Hotărîrea
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 22/3 din 29 aprilie 2015

Clasele şi coeficienţii bonus-malus

Clasa
Coeficientul bonus-malus

Clasa în dependență de numărul de cazuri asigurate pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare în perioada de calcul

0
1
2
3
4 și mai multe cazuri asigurate
M
2,50
1
M
M
M
M
1
2,20
2
M
M
M
M
2
1,90
3
M
M
M
M
3
1,60
4
1
M
M
M
4
1,45
5
2
M
M
M
5
1,30
6
3
1
M
M
6
1,15
7
4
2
M
M
7
1,00
8
5
3
1
M
8
0,95
9
6
4
2
M
9
0,90
10
7
5
3
M
10
0,85
11
8
6
4
M
11
0,80
12
9
7
5
M
12
0,75
13
10
8
6
M
13
0,70
14
11
9
7
M
14
0,65
15
12
10
8
M
15
0,60
16
13
11
9
M
16
0,55
17
14
12
10
M
17
0,50
17
15
13
11
M