FONDUL DE PROTECȚIE A VICTIMELOR STRĂZII – F.P.V.S.

Este un Fond în vederea protejării persoanelor păgubite prin accidente de autovehicule, ai căror posesori nu au respectat obligaţia de asigurare obligatorie a răspunderii civile pentru pagube produse de autovehicule şi de autovehicule neidentificate şi / sau obţinute pe cale ilicită.

Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule are împuternicirea să constituie, utilizeze și administreze mijloacele financiare acumulate în Fondul de Protecție a Victimelor Străzii.

F.P.V.S. are următoarele atribuții:

  • BNAA se angajează să acorde despăgubirea de asigurare persoanelor păgubite din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii și ulterior, reieșind din suma acordată, să ramburseze banii în Fond prin acțiunea de regres față de persoana vinovată;
  • Mijloacele financiare acumulate în Fond sunt destinate plăților de despăgubiri pentru vătămări corporale sau deces dacă autovehiculul sau autorul accidentului a rămas neidentificat, precum și plăților de despăgubiri pentru avarierea sau distrugerea de bunuri și vătămări corporale sau deces dacă posesorul (utilizatorul) autovehiculului răspunzător de producerea accidentului nu a respectat obligația de asigurare obligatorie de răspundere civila auto internă/externă sau autovehiculul a fost obținut pe cale ilicită.

Cînd se poate apela la F.P.V.S ?

  • În cazul producerii unui accident rutier pe teritoriul Republicii Moldova unde persoana vinovată nu a respectat obligaţia de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
  • Accidente produse de autovehicule neidentificate şi/sau obţinute pe cale ilicită.

Se consideră accident de autovehicul cu autor neidentificat, impactul autovehiculului care a intrat în coliziune directă cu persoana accidentată sau cu bunul pe care l-a avariat, după care a părăsit locul accidentului.

Sursa de venituri a Fondului
Fondul se constituie prin contribuția obligatorie a asiguratorilor care dețin licența pentru dreptul de a practica asigurarea obligatorie de răspundere civila auto internă. Mărimea contribuției asigurătorilor constituie 2% din primele de asigurare încasate (subscrise) la asigurarea obligatorie de răspundere civila auto interna.

Contribuțiile depuse de către asiguratori devin proprietate a Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule și nu se restituie asigurătorilor.

În caz de insuficiență a mijloacelor financiare pentru plata despăgubirilor de asigurare destinate persoanelor păgubite, mărimea contribuției asigurătorilor, poate fi majorată pînă la 5% din volumul primelor de asigurare încasate (subscrise) de către asiguratorii de răspundere civilă auto internă.
Dreptul de regres al Fondului


Dupa plata, F.P.V.S. va recupera, pe cale de executare silită daca va fi cazul, despagubirile plătite, cheltuielile legate de plata acestora precum și dobanda legală, de la persoanele vinovate sau de la alte entități responsabile.

Așadar, persoanele fizice și juridice, care consideră că sunt victima unui accident produs de un autovehicul neidentificat sau neasigurat, pentru recuperarea prejudicului produs, au dreptul să beneficieze de despăgubiri din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, depunînd o cerere de despăgubire la sediul Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule.

Biroul National al Asiguratorilor de Autovehicule în termen de maximum 90 de zile de la avizarea daunei, dar fără a uza în mod nejustificat de beneficiul acestui termen, este obligat să despăgubească persoanele prejudiciate sau, în cazul în care constată că nu sint îndeplinite condițiile pentru a beneficia de despagubiri din Fond ori dauna nu a putut fi evaluată în întregime, să transmită acestora un raspuns motivat.

E de menționat faptul că nu pot beneficia de despagubiri din mijloacele financiare ale Fondului persoanele care au urcat de bunăvoie în autovehiculul vinovat de producerea accidentului. Dacă se dovedește că aceștia știau că posesorul autovehiculului respectiv nu deține poliță de asigurare obligatorie de răspundere civila auto internă sau știau că autovehiculul este dobîndit pe cale ilicită la data producerii accidentului, au posibilitatea să își recupereze daunele suferite în baza unei asigurări facultative.

CONTACTE BNAA

(022) 22-19-70
(022) 21-22-58
bnaa@mdl.net
str. M. Kogâlniceanu 16, Chișinău, Republica Moldova

Legislația:

Legea cu privire la Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă pentru pagube produse de autovehicule
nr. 414-XVI din 22.12.2006

Hotărîrea CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de Protecție a Victimelor Străzii
nr. 19/11 din 09.04.2009

Hotărîrea CNPF pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a Uzurii în cazul pagubelor produse de autovehicule
nr.13/1 din 03.04.2008