ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ

Acopera riscuri ce pot provoca daune materiale sau vătămări corporale terțelor persoane.

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PROFESIONALĂ

Acoperă raspunderea civilă a Asiguratului pentru prejudicii provocate persoanelor terțe ca urmare a unor acte de neglijență în activitatea sa profesională.

 

Asigurările de răspundere civilă profesională vizează îndeosebi următoarele domenii:

 • unități sanitare (cabinete medicale private, clinici, spitale, farmacii, etc);
 • consultanță juridică (societăți civile de avocați);
 • consultanță în domeniul financiar (societăți de expertiză contabilă, firme de audit financiar, societăți de consultanță fiscală);
 • arhitectură/proiectare;
 • notariat public/traduceri autorizate;
 • auditor financiar;
 • insolvență (societăți de practicieni în insolvență);
 • intermediere in asigurări (firme de brokeraj sau agenți de asigurări persoane juridice) etc.

 

Perioada de asigurare este de 1 an.

Prima se stabilește în funcție de activitatea persoanei juridice.

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ GENERALĂ

Răspunderea civilă a Asiguratului pentru daunele, pierderile, vătămările sau decesul provocate din culpa sa unei terţe părţi, care au fost stabilite şi probate într-un interval de până la doi ani de la producerea evenimentului.

 

Compania de asigurări acoperă cheltuielile apărute în cazul:

 • avarierii şi/sau distrugerii de bunuri aparţinînd terţelor persoane;
 • vătămărilor corporale şi/sau decesului terţelor persoane;
 • pierderilor materiale şi/sau financiare ale terţelor persoane.

 

Perioada de asigurare este de 1 an.

Prima se stabilește în funcție de suma asigurată.