ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ A TRANSPORTATORILOR ȘI EXPEDITORILOR (CMR)

Protejează interesele patrimoniale și financiare ale transportatorului ca urmare a transportării incărcăturii în baza contractelor de transport auto.

Riscurile asigurate sunt:

  • răspunderea pentru distrugerea și/sau deteriorarea incărcăturii transportate;
  • pagubele financiare determinate de erori și omiteri;
  • raspunderea față de terțe persoane (în caz de deteriorarea incărcăturii transportate);
  • cheltuieli suportate pentru reducerea pagubei.

 

Contractul de asigurare este valabil pe teritoriul, direcţia sau în limitele rutei de transportare sau expediere, indicate în poliţa de asigurare.

Perioada de asigurare este de 1 an.

Prima se calculează in dependență de limitele responsabilității, tipul incărcăturii, tipul și destinația transportului, etc.