ASIGURAREA CARGO

Acoperă interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de transportarea încărcăturii, care îi aparţine sau care i-a fost transmisă sub răspundere.

Contractul de asigurare poate fi încheiat atît pentru o transportare unică concretă, cît şi pentru traficul de încărcături pe parcursul unei anumite perioade de timp în loturi, în baza uneia dintre următoarele condiții:

 • Cu răspundere pentru toate riscurile;
 • Cu răspundere pentru avaria particulară;
 • Fără răspundere pentru deteriorări, în afara cazurilor de accidente.

Asigurarea CARGO poate fi:

 • maritimă;
 • avia;
 • terestră.

Prima de asigurare se determină în dependență de:

 • valoarea încărcăturii;
 • tipul încărcăturii;
 • ambalaj;
 • tipul transportului;
 • destinație, etc.