ASIGURARE DE BUNURI

Acoperă interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de posesia, folosirea dar și dispunerea acestora.

 

Pot fi asigurate:

 • clădiri, edificii, construcţii;
 • diverse maşini şi echipamente, bunuri casnice;
 • obiecte nefinisate ;
 • electronice şi tehnică de calcul;
 • materie primă şi material;
 • mărfuri în depozite şi în săli comerciale;
 • producţie finite;
 • alte tipuri de bunuri;

Pot fi asigurate bunuri proprii, închiriate sau gajate.

 

Riscurile asigurate sunt:

 1. Incendiu : lovitură de trăsnet, avarierea reţelei electrice, explozie, incendiere.
 2. Inundație: revărsarea apei, ape subterane (freatice), avarierea apeductului, avarierea reţelei de canalizare, avarierea reţelei de încălzire, pătrunderea apei din încăperile vecine.
 3. Deteriorare (calamnități naturale): furtună, uragan, taifun, vârtej, cutremur de pământ, surparea solului, explozie, căderea obiectelor zburătoare.
 4. Acțiuni ilegale ale terțelor persoane: huliganism, vandalism, furt, jaf, tâlhărie.

 

Perioada de asigurare este de 1 an.

 

Prima de asigurare se determină în dependență de:

 • riscurile acoperite;
 • valoarea bunului;
 • amplasarea bunului (în cazul imobilului);
 • finisajul (în cazul imobilului);
 • dacă este de uz personal sau folosit în scop comercial;
 • perioada de asigurare.