Sancțiuni și excluderi

Dacă sunteți implicat intr-un accident sau sunteți oprit de către reprezentanții Politiei de Patrulare în trafic și se constată ca nu aveți polița RCA valabila, atunci puteți fi penalizat cu:

 • amenda cuprinsa intre 100 și 1000 lei cu aplicarea punctelor de penalizare;
 • reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare;
 • retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau înregistrare.

Nu se acordă despăgubiri pentru:

 • prejudiciile produse bunurilor, aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în posesia lor
  Exemplu: are loc un accident intre doua vehicule apartinanad aceluiasi proprietar, fie ca este persoana fizica su juridica;
 • partea de prejudiciu care depăşeşte limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare prevăzute la art.14 alin.(2) din Legea nr.414-XVI „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” din 22.12.2006, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei pentru daunele produse pe teritoriul Republicii Moldova;
 • pagube pricinuite de dispariţia sau distrugerea hârtiilor de valoare, banilor, pietrelor preţioase, obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;
 • sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească posesorului, care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui;
 • prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive) care au determinat sau au agravat producerea pagubei;
 • pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie;
 • pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;
 • pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare și descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;
 • prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;
 • pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor și antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;
 • pagubele produse în situaţiile în care răspunderea ASIGURĂTORULUI nu începuse ori încetase;
 • sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.