Restituirea primei de asigurare RCA

În cazul în care ați vîndut autovehiculul, puteți solicita asiguratorului restituirea primei de asigurare pentru perioada restantă.

Pentru restituirea primei aferente perioadei ramase din asigurare (între data vinderii mașinii și cea a expirării valabilității poliței RCA) va puteți adresa societății de asigurare, pentru a scrie o cerere, împreuna cu următoarele documente:

  1. polița de asigurare RCA ;
  2. copia documentului care certifica plata poliței RCA (chitanța/cec).

Dreptul la restituire se pierde dacă se afla în derulare un dosar de daună sau a fost plătită o daună pe polița în cauză.

Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinţa încetarea protecţiei din asigurare de la data rezilierii şi restituirea de către ASIGURĂTOR a primelor de asigurare pentru lunile complete de până la expirarea contractului, cu reţinerea cheltuielilor efective de gestiune, dar nu mai mult de 20% din prima de asigurare calculată spre restituire.