Polița de asigurare AORCA

Asigurare obligatorie de Răspundere Civila Auto (RCA) este un contract încheiat între posesorul unui automobil, persoana fizica sau juridica, și o companie de asigurări, ce are drept unic scop despăgubirea terțelor părți prejudiciate în urma accidentelor de circulație.

Cu alte cuvinte, asigurarea RCA acoperă pagubele produse terților, din vina dumneavoastră în urma unui accident rutier.

Spre deosebire de RCA, asigurarea CASCO este o asigurare facultativa și acoperă pagubele pe care le-a suferit autovehiculul dumneavoastră. Polița RCA este valabila numai pe teritoriul Moldovei, în afara hotarelor fiind valabila polița Carte Verde

Asigurarea RCA nu se adresează titularului sau, ci doar terțelor persoane care au fost păgubite din vina acestuia.

Pentru a asigura propriul automobil împotriva furtului sau a altor daune ce pot surveni, este necesară o poliță de tip CASCO.

Condiții de utilizare

Pentru a încheia o polița de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiții:

  • autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;
  • Prezentarea datelor din permisul de conducere a persoanelor admise la conducere;
  • prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului - certificat de înmatriculare – document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze autovehiculul.

Asigurarea începe să își facă efectul doar după ce a fost înregistrată în sistemul unic RCA Data și achitată prima de asigurare.

Asigurarea RCA este pînă în acest moment singura asigurare obligatorie cu caracter general impusa prin lege în R. Moldova.

Această asigurare se încheie pentru toate autovehiculele înmatriculate sau supuse înmatriculării în Moldova. Drept urmare, asigurătorii nu vă pot refuza în momentul în care solicitati încheierea unei polițe RCA.

Pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate care nu dețin o poliță „Carte Verde” valabil pe teritoriul Moldovei este obligatorie încheierea unui contract de asigurare AORCA.

NOTĂ INFOMRATIVĂ din 20.05.2015

În scopul protejării intereselor clienților noștri, vă informăm că, în conformitate cu Hotărîrea nr. 22/3 din 29.04.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurare RCA pentru pagubele produse de autovehicule intrat în vigoare din 19.05.2015, a fost modificat modul de aplicare a sistemului bonus-malus.

Pentru o înțelegere mai bună, vă aducem la cunoștință faptul că, Sistemul bonus malus reprezintă un istoric al daunelor produse de asigurați, fiind un sistem de coeficienți prin care prima de asigurare RCA (prețul) se micșorează (bonus), dacă asiguratul nu a produs nici un accident (caz asigurat) anul precedent (12 luni), sau se majorează (malus), dacă asiguratul a produs accidente.

Astfel, prin aplicarea sistemului bonus malus se urmărește încurajarea a asiguraților prudenți din trafic prin oferirea reducerii în valoare de 5 % anual, și penalizarea celor care din diferite motive se fac vinovați de producerea accidentelor.

Sistemul bonus malus prevede 17 clase, fiecare asigurat (persoană admisă la conducere) regăsindu-se într-una din acestea.

Începînd cu data de 20 mai 2015, aplicare sistemului bonus malus nu se mai face asupra numărului de ani de cînd persoana asigurată sau admisă la conducere a obținut primul permis de conducere, ci asupra ultimului contract de asigurare în care acesta a figurat ca persoana asigurată sau admisă la conducere.

Începînd cu data de 20 mai 2015, clasa bonus malus se stabilește din coeficientul iniţial al persoanei identificate în RCAData va fi coeficientul bonus-malus din acel contract.

Din data de 01.02.2013 după implimantare Sistemului informațional de stat în domeniul asigurărilor (RCAData) a permis ducerea evidenței  numărului real de ani cînd persoana s-a aflat la volanul unui autovehicul.  Conform noului regulament drept referință servește contractul precedent de asigurare RCA unde a figurat asiguratulul. Astfel, dacă în anul precedent ați fost plasat în clasa 12 și nu ați fost vinovat de nici un accident pe parcursul a 12 luni, anul acesta veți fi plasat în clasa 13, deci veți obține o reducere în valoare de 5%.

La prima înregistrare în RCAData, asiguratul primește clasa 7 conform sistemului bonus malus, cu aplicarea coeficientului 1 la prima de asigurare de bază. La următoarea înregistrare în RCAData, persoana va evolua în sistemul bonus malus în următoarea clasă, a 8-a, ceea ce înseamnă o micșorare a primei de asigurare cu 5%.

Deci, o atitudine responsabilă în trafic vă ferește de o posibilă daună, în plus, vă permite să economisiți anual sume importante de bani.