Autovehiculele împreună cu echipamentul suplimentar sunt asigurate la valoarea lor de piață, la momentul încheierii contractului de asigurare.

Suma asigurată și prima de asigurare pot fi exprimate atît în EUR cît și în MDL. Prima de asigurare se achită în MDL, la cursul Băncii Naționale a zilei respective.

În cazul unei daune, dacă suma înscrisă în contractul de asigurare este mai mare decît cea reală, despăgubirea se va realiza conform valorii reale. Dacă aceasta este mai mică decît cea reală, înseamnă că și prima de asigurare este mai mică, deci despăgubirea se va face proporțional.