Nu sunt cuprinse în asigurare și nu se acordă despăgubiri pentru:

 • pagubele produse pieselor de rezervă sau oricăror altor bunuri existente în autovehicul, daca nu au fost menționate în polița de asigurare;
 • pagubele produse în timpul participării acestora la competiții;
 • cheltuielile efectuate pentru remedierea unor reparații nereușite;
 • partea din pagubă care s-a mărit ca urmare a neluării măsurilor pentru limitarea acesteia;
 • cazul în care autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau o autorizație de circulație valabilă;
 • pagubele produse cu intenție;
 • pagubele produse din culpa în timpul conducerii autovehiculului sub influența băuturilor alcoolice, a produselor ori substanțelor stupefiante;
 • pagubele  produse autovehiculului ca urmare a : unui razboi, tulburări civile, terorism, confiscare, sechestru, explozie atomică sau contaminare de orice tip;
 • pagubele produse prin uzură;
 • pagubele produse prin influența temperaturii asupra oricărei părți a motorului;
 • pagubele produse ca urmare a acțiunii curentului electric;
 • pagubele produse autovehiculului ca urmare a efectuării unor transformări sau improvizații fără permisiunea autorităților/ constructorului;
 • pagubele produse ca urmare a nerespectării normelor privind încărcarea și arimarea mărfii pe timpul transportului.
 • furt, în cazul în care documentația eliberată de Poliție este inexistentă sau incompletă, iar la asigurător nu sunt prezentate toate perechile de chei declarate inițial.