Acte legislative şi normative în asigurări:
Asigurări
Lege nr. 407-XVI din 21.12.2006 Legea „Cu privire la asigurari”
HOTĂRÎRE nr. 484 din 04.05.98 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale”
HOTĂRÎRE nr. 19/11 din 09.04.2009 Hotărîrea „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul de protecţie a victimelor străzii”
RCA
LEGE nr. 414-XVI din 22.12.2006 Legea “Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule”
LEGE Nr.1553-XIII din 25.02.98 Legea „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători”
HOTĂRÎRE nr. 133 din 27.02.2012 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule”
HOTĂRÎRE nr.318 din 17.03.2008 Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”
HOTĂRÎRE nr. 13/1 din 03.04.2008 Hotărîrea C.N.P.F. „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la determinarea uzurii în cazul pagubelor produse de autovehicule”
Hotărîrea nr. 13/2 din 03.04.2008 Hotărîrea „Pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”
HOTĂRÎRE nr. 50/8 din 30.11.2012 Hotărîrea “Cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto”
HOTĂRÎRE Nr. 22/3 din 29.04.2015 Hotărîrea “Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse
de autovehicule (în redacţie nouă)”
Agricultură
LEGE nr. 243-XV din 08.07.2004 Legea „Privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură”
HOTĂRÎRE Nr. 217 din 24.02.2005 Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi a Regulamentului concursului de acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de producţie în agricultură”